Žaloba TCP na neplatnost výpovědi

Taneční konzervatoř Taneční centrum Praha, která sídlí v areálu na Žvahově, podala žalobu na neplatnost výpovědi z nájmu. Nic jiného jí totiž nezbylo, protože přes opakovanou snahu o uzavření dohody ze strany TCP, starosta s radními trvali na výpovědi.

TCP je tradiční a unikátní českou uměleckou, kulturní a vzdělávací institucí v oboru taneční umění s mezinárodním renomé. Je školou, která poskytuje osmileté střední a vyšší odborné vzdělání humanitního a uměleckého typu, je jedinou konzervatoří v České republice, která vedle standardních aktivit vyvíjí také divadelní činnost. Starostovi i ostatním radním je to však zcela lhostejné, jako je jim zcela lhostejné, že 142 studentů by skončilo na dlažbě, kdyby výpověď platila. V Praze je totiž kritický nedostatek prostor pro umělecké školství a TCP nemá kam jít.  Žaloba se opírá zejména o rozpor s dobrými mravy pro likvidační charakter výpovědi, rozpor výpovědi se standardem poctivého jednání a šikanózní povahu výpovědi. O dalším vývoji na Žvahově budeme na našich stránkách informovat.

Jiří Vejmelka