VÝZVA KE SPOLUPRÁCI DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2018

Vážení občané, vážení členové spolků Prahy 5,

Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 (SNOP 5) a Česká pirátská strana (Piráti) utvořily pro komunální volby 2018 koalici za ozdravení poměrů v městské části Praha 5.

Piráti v zastupitelstvu hl. m. Prahy i v jednotlivých městských částech prokázali nejen pracovitost a kompetentnost při hájení zájmů občanů, ale i neústupnost ze svých programových zásad a schopnost prosadit v komunální politice tolik potřebné pozitivní změny.

SNOP 5 se komunální politikou zabývá dlouhodobě a v rámci svých možností se snaží ovlivňovat místní dění.

Developerská výstavba je jednou z hlavních bolestí Prahy 5. Nové znění stavebního zákona vzalo spolkům možnost účastnit se většiny stavebních řízení (kromě záměrů s EIA), čímž dojde k ohrožení kvality našeho života. Náš program má mimo jiné místním spolkům tuto možnost účasti ve všech důležitých řízeních vrátit.

Žádáme Vás tímto o zvážení možné spolupráce s námi. Sdílením znalostí místních kauz a návrhů řešení jistě dokážeme nutné změny společně prosadit. Jen zastupitel dnes může reálně ovlivnit rozvoj města.

Pokud máte odvahu se aktivně zapojit či kandidovat, pojďte do toho s námi!!!

Karel Bauer – předseda SNOP 5

Daniel Mazur – předseda místního sdružení Pirátů na Praze 5

Výsledek obrázku Výsledek obrázku pro snop5