Vyjádření k návrhu rozpočtu MČ Prahy 5 na rok 2018

Celkově je předložený návrh rozpočtu tak tragický, že vůbec nemá smysl zabývat se jím podrobně.

Proto jen zopakujeme některé údaje:

Příjmy: 675.710.000 Kč

Výdaje: 1.159.269.000 Kč

Plánovaný schodek: – 483.559.000 Kč

Který má být pokrýt především z rezervního fondu částkou 418.236.000 Kč

Navržené investice činí 445,8 mil Kč. Pro informaci v roce 2015 byly skutečné investice 103,3 mil Kč, v r.2016  124,9 mil Kč, v letošním roce jsou k 31.10.  82,8 mil Kč.

Výsledek obrázku pro peníze obrázky

Připomeňme si ještě rozpočtový výhled, jak jej sestavila současná koalice v loňském roce a porovnejme s letošním návrhem:

2018  -306 723 000 Kč               – 483 559 000 Kč

2019  -244 176 000 Kč               – 401 844 000 Kč

2020  -223 236 000 Kč               – 448 871 000 Kč

2021   -90 728 000 Kč                – 382 660 000 Kč   

2022   -24 579 000 Kč                – 366 294 000 Kč

Ve výhledu na dalších 5 let je plánován celkový schodek více jak – 2 083 000 000 Kč (slovy dvě miliardy osmdesát tři milionú).

O tom jak současní představitelé Prahy 5 hospodaří, si můžete udělat vlastní názor.

Předem obdivujeme cynismus každého zastupitele, který pro tento rozpočet zdvihne ruku.