Archiv štítku: Hamanová

jednání zastupitelstva MČ Prahy 5 17.4.

Na úvod jednání zastupitelstva dne 17.4., kdy předsedové jednotlivých politických klubů jmenují své zástupce pro ověření zápisu (obvykle větou: za ODS Jan Novák…), zastupitelka Ing. Hamanová oznámila: „za stan Zuzana Hamanová“. Protože žádné takové uskupení v zastupitelstvu není, nebylo jasné za koho paní Ing. Hamanová bude ověřovat zápis…vše se vyjasnilo s příchodem jejího kolegy JUDr. Homoly, který oznámil založení stejnojmeného politického klubu. V zastupitelstvu tedy máme už dva subjekty, které v řádných volbách vůbec nekandidovaly, krom aktuálně vzniklého STAN je to také jakási Živá Praha. Inu na radnici v Praze 5 je možné téměř cokoli.

VUR 13.2.2018

Na včerejším zasedání VUR byla představena „změna stavby před dokončením“ Residence Bellevue Grafická. Změna spočívá v navýšení počtu bytových jednotek z 120 na 180. Stávající stav parkovacích míst zůstává stejný, tedy 166. Na námitky některých členů výboru, že se tím zhorší už tak kritická situace s parkováním, zástupci developera reagovali tím, že zákonné požadavky jsou splněny.

Předsedkyně výboru Ing.arch. Hamanová nejdřív prohlásila, že stanovisko VUR je vlastně zbytečné, protože stejně nic nezmění, (je otázka proč se tedy VUR schází) a poté dala hlasovat. V prvním hlasování bylo 6 pro, 3 proti a 4 se zdrželi (návrh by neprošel). Poté se však kdosi ohradil, že to nevychází a hlasovalo se znovu. Tentokrát bylo pro 7 /mimo jiné starosta Richter, radní Homola a Palovský/, a tajemnice výboru Lampová prohlásila že to je fajn a další asi zůstává stejné. Bude zajímavé si přečíst oficiální zápis a zjistit jak paní tajemnice rozdělí hlasování 7-3-4, když je 13 členů výboru.

V dalším programu byla představena nová vizualizace Zlatého lihovaru, která oproti minulé doznala hodně kladných změn.

Karel Bauer

Zlatý lihovar potřetí

V úterý 31.10. byla na pravidelném jednání VUR (výbor územního rozvoje) prezentována již 3. studie toho, jak si investor představuje rozvoj  území bývalého Zlíchovského lihovaru.

Hlavní budova – dominanta (dnes totiž každý chce stavět dominanty), byla oproti minulé verzi snížena o 3 podlaží, tj. na 12, i když IPR (institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) původně požadoval max. 10 podlaží. V projektu je naplánováno 543 bytů a mateřská školka pro 50 dětí, která má bohužel dost nešťastně umístěné hřiště přímo u frekventované Strakonické ulice.

Dalo by se říci, že každá další prezentace přináší posun k lepšímu. Můžeme třeba i doufat ve veřejnou prezentaci projektu investorem, v nějakém pro občany vhodném čase.

Předsedkyně VUR arch. Hamanová si v radničním plátku postěžovala, že občané převážně nesouhlasí s jakoukoli výstavbou. Můžeme paní architektku ujistit, že tomu tak není, pouze nechceme zabetonovat hřiště, parky a další kousky zeleně, které na Praze 5 zůstaly. Naopak citlivý rozvoj a architektonicky nadprůměrné projekty občané zcela jistě podpoří.

Karel Bauer

Vědí radní, co dělají?

Až po jednom roce činnosti dokázala nová rada, zásadně obměněná již na zastupitelstvu dne 28.4.2016, schválit své programové prohlášení pro volební období 2016 – 2018.

Ve svém prohlášení si radní mimo jiné schválili „Budeme podporovat aktivní zapojení občanů a občanských spolků do procesů územního rozvoje. Jednotlivé stavební záměry budou prezentovány ve výboru územního rozvoje, jehož jednání jsou přístupná veřejnosti.“

Člověk neznalý poměrů v Praze 5 by si mohl myslet, že petice proti uzavřenému jednání výborů projednávaná na zastupitelstvu 20.6.2017 bude hladce schválena. Požadovala totiž přesně to, co je uvedeno v programovém prohlášení rady. Opak je pravdou. Proti požadavku petice vystoupili v diskusi na zastupitelstvu především radní Homola, Herold
a Palovský. Na zamítnutí požadavku petice se pak podíleli všichni přítomní radní včetně starosty Richtera , placená předsedkyně výboru územního rozvoje Hamanová a bohužel
i většina zmatené opozice. Uvidíme, jestli radní alespoň změní své programové prohlášení, aby odpovídalo skutečnosti. Zatím tak neučinili.

Jiří Vejmelka

Výbor územního rozvoje 21.3.2017

Začátek jednání už skoro tradiční, návrh a odhlasování uzavření části jednání, tak aby veřejnost nezjistila názory zastupitelů na danou problematiku.

Nejzajímavějším bodem programu bylo pokračování představení studie zástavby Barrandova, ze které vyplynulo další zahušťování sídliště ve stylu kde je nějaký volný plac (parkoviště, dětské hřiště), tam postavíme dům. Kde budou občané parkovat a kde si jejich děti hrát, navrhovatele ani zastupitele netrápí.

Několikrát odložená studie doufejme, dozná dalších změn a doté doby by bylo vhodné neřízenou výstavbu na Barrandově pozastavit.