Setkání s občany Barrandova

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
a SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ
PRAHY 5
Vás zve na přátelské setkání občanů
Barrandova a okolí. Přijďte s námi probrat
problémy vašeho bydliště. Zajímá nás, co se
ve vaší čtvrti děje. Rádi si Vás vyslechneme.
KDY: čtvrtek 21. 6. 2018 od 18:00
KDE: Cik cak restaurant, Voskovcova 30, Praha 5
Těšíme se na Vás!
„SPOLEČNĚ PRO LEPŠÍ PRAHU 5“
Piráti, Sdružení nezávislých občanů Prahy 5
(SNOP 5) a zástupci místních spolků spojili své
síly. Známe potřeby obyvatel Prahy 5 a hájíme
vaše zájmy:
• Přineseme férovou radnici, uživatelsky
příjemnou pro všechny
• Prosadíme ohleduplný rozvoj městské
části bez nadměrného zahušťování
výstavby a rušení zeleně
• Vyřešíme místní problémy dopravy v
zájmu našich občanů
• Zkvalitníme sociální služby pro seniory
• Zajistíme dostatek míst ve školkách
a školách a podpoříme jejich kvalitu