Prohlášení Spolku za záchranu Klamovky.

park KlamovkaDlouhodobě usilujeme o záchranu východní části Klamovky pro občany Prahy 5.

Jedná se o zalesněné území, původně v ÚP určené pro sport a rekreaci. Dnes, po účelové změněÚP, je určené k bytové výstavbě . Metrostav zde chystá mohutnou, bezohlednou zástavbu.

V roce 2014 se zastupitelstvo Prahy 5 rozhodlo toto pochybení napravit a  podalo na Magistrát podnět ke změně ÚP a navrácení území zpět pro občanské vybavení, sport a rekreaci.

Důvodová zpráva z r. 2014, na jejímž základě byl podán Prahou 5 podnět ke změně ÚP uvádí mnoho důvodů proč je zde bytová výstavba nežádoucí. Důvody se od té doby nezměnily, a jsou ještě naléhavější. Nemluvě o demografické studii Prahy 5, a o Strategii adaptace Prahy na změnu klimatu schválenou Radou hl. m. Prahy v červenci.

Nyní, kdy se po třech letech řízení o změně ÚP chýlí ke zdárnému konci, kdy komise pro územní rozvoj Magistrátu návrh doporučila ke schválení , k němuž by mělo dojít začátkem roku 2018,   přichází  starosta Prahy 5 Richter s návrhem memoranda  s Metrostavem. Toto memorandum dle našeho názoru přináší výhody jen jedné straně, a tou není městská část Praha 5, ani její občané.

Toto memorandum je diktátem Metrostavu, MČ Praha 5 s bytovou zástavbou SOUHLASÍ a zavazuje se vzít zpět svoji žádost o změnu územního plánu.

Pokud by řízení o změně ÚP na Magistrátu proběhlo do konce a ke změně došlo, memorandum o bytové zástavbě by nebylo třeba.

Co se týče firmy Metrostav je si jistě již tři roky vědoma, že je změna ÚP v jednání a že se může stát, že na zmiňovaném pozemku bytová zástavba nebude možná.

Žádáme aby průběhu řízení o změně ÚP nebyly kladeny překážky a bylo dovedeno do konce za podpory MČ Prahy 5.