Náš program

RADNICE SLOUŽÍCÍ OBČANŮM

 • Řádné fungování a hospodaření radnice
  • přímá účast občanů na rozhodování klíčových témat
  • efektivní využívání svěřených prostředků
  • na radnici hospodáři místo podnikavců
  • investice, ne kšefty
  • vyrovnaný rozpočet a fungující plánování
  • radnice bez papalášů a kmotrů
 • Nic za vašimi zády. Zveřejníme vše, co je možné zveřejnit o dění v městské části a umožníme přímou účast občanů u významných rozhodnutí městské části. Otevřeme noviny Prahy 5 hlasům veřejnosti. Zveřejníme záznamy z jednání výborů a zastupitelstva.
 • Zprůhledníme rozpočet a jeho tvorbu pro veřejnost, zavedeme k němu závazné veřejné slyšení. Práce a služby budou zadávány pouze v transparentních výběrových řízeních a pod veřejnou kontrolou. Zveřejníme na internetu celý průběh veřejných zakázek (zadání včetně kritérií, nabídky uchazečů, vyhodnocení nabídek, uzavřené smlouvy včetně dodatků). Zavedeme přímou odpovědnost konkrétní osoby za proces veřejné zakázky.
 • Nevýhodné smlouvy zrušíme a ukončíme stávající kmotrovské vazby z předchozích období. Zprůhledníme hospodaření příspěvkových organizací městské části.
 • Ukončíme obrovské plýtvání s veřejnými prostředky na nepromyšlené a nesmyslné akce, rauty jen pro zvané, výdaje za politický marketing vládnoucích, zbytečné IT zakázky, nesmyslné studie či externí právní a marketingové služby, za desítky milionů Kč ročně.

 

 • Aby se nám na Praze 5 dobře žilo
  • ohleduplný rozvoj městské části, bez nadměrného zahušťování výstavby
  • plochy pro sportoviště, parky a zeleň
  • zlepšení životního prostředí pro dobré zdraví občanů
  • udržovaná a čistá prostranství
  • bezpečné město jako domov, kde se nemusíme bát
 • Zajistíme plánovaný koncepční rozvoj městské části s participací veřejnosti. Do rozhodování o důležitých stavbách zapojíme místní občany, jejich přání, zkušenosti i tvořivost.  Výsledkem bude férový přístup k rozvoji každé části Prahy 5.
 • Namísto zahušťování výstavby, využijeme plochy pro sportoviště, parky a zeleň.
 • Zasadíme se o rozvoj školství všech stupňů škol v lokalitách dle potřeb občanů.
 • Podpoříme osazování zeleně podle její funkčnosti a zabráníme nelegálnímu a zbytečnému kácení stromů. Zasadíme se o pokračování existence zahrádkářských kolonií.
 • Budeme požadovat omezení dopravní zátěže Prahy 5, zejména tranzitní dopravy v obytných oblastech. Prosadíme dobudování uceleného systému cyklostezek.
 • Prostředky uspořené efektivním hospodařením využijeme také pro lepší údržbu a čištění veřejných prostranství.
 • Vrátíme práci městské policie ke skutečným potřebám občanů – místo „botiček“ ochrana zdraví a majetku. Posílíme výkon pochůzkové služby.