Veletoč strany zelených

Rozhodnutí zastupitelstva, které se konalo ve čtvrtek 15. října, byla poněkud nečekaná.

Zastupitelstvo především rozšířilo počet členů rady ze sedmi na devět a zvýšilo počet uvolněných (tedy placených) zastupitelů z deseti na čtrnáct. Zejména v době, kdy se plnění rozpočtu Prahy 5 pro letošní rok vyvíjí velmi nepříznivě, se jedná o velmi neuvážené rozhodnutí. Do rady pak byla dovolena zastupitelka za Stranu zelených Tatiana Konrádová. Deváté místo zůstalo neobsazeno. Strana zelených tedy zůstala v koalici i poté, co z ní počátkem září na základě silné kritiky poměrů na radnici vystoupila. Tento výsledek jistě nemile překvapil všechny, kteří Straně zelených alespoň minimálně důvěřovali. Pojďme si zrekapitulovat hlavní události, které veletoči Strany zelených předcházely.

Dne 3.9. Erika Uchytilová, zastupitelka za stranu zelených a manželka lídra strany zelených Lukáše Budína, publikovala na webu strany zelených následující informace: „V noci z úterý na středu 2. září se zastupitelé a zastupitelky zvolení za Stranu zelených a Českou pirátskou stranu do Zastupitelstva Prahy 5 rozhodli vypovědět koaliční smlouvu uzavřenou v říjnu 2014. Dnešní lživá oficiální tisková zpráva radnice o tom, že rozpad koalice nehrozí, jen důvody k vypovězení koaliční smlouvy akcentovala.

 

Jako hlavní a dlouhodobý problém efektivní spolupráce v koalici byla vyhodnocena nekomunikativnost starosty Radka Klímy (TOP09), který se díky svým osobním problémům naplno nevěnuje práci pro městskou část. Za zásadní problém zelení zastupitelé vnímají fungování procesu veřejných zakázek, nakládání s majetkem, neadekvátní čerpání rezervy rozpočtu a reorganizaci úřadu, která paralyzovala jeho chod.

Členská schůze Strany zelených na Praze 5 se shodla, že další fungování stávající radniční koalice není možné a souhlasila, aby zelení zastupitelé a zastupitelky koalici bezodkladně vypověděli a jednali o novém uspořádání, které vytvoří větší prostor pro realizaci programu Strany zelených. Na následné schůzi zastupitelského klubu SZ s podporou ČPS bylo jednomyslně schváleno usnesení vystoupit ze stávající koalice. Zároveň se klub připojil k memorandu o spolupráci se politickými subjekty ANO 2011, ODS, Patrioty a potenciálně s KDU-ČSL.“

Je všeobecně známo, že již mnohem dříve vyjednával z pověření 1. zástupce starosty za Stranu zelených Lukáše Budína vedoucí jeho týmu poradců Jan Skalický sestavení

nové koalice bez TOP 09 a ČSSD

 

Dne 4.9. zveřejnili své vyjádření zastupitelé za Stranu zelených Tatiana Konrádová, Pavel Himl,

Ondřej Velek a jediný zastupitel za Českou pirátskou stranu Josef Matoušek. Mimo jiné napsali:

„Cítíme se být vázáni usnesením Základní organizace Strany zelených v Praze 5 o ukončení současné koalice ve složení TOP 09, SZ, KDU-ČSL a ČSSD při hlasování o důvěře této koalici na zasedání zastupitelstva MČ Praha 5. Zároveň se rozhodně distancujeme od vlivu lobbisty Jana Skalického, který je poradcem našeho stranického kolegy Lukáše Budína, i od případného vlivu bývalého kontroverzního starosty Milana Jančíka!!!“

Dne 15.9. Lukáš Budín napsal ve svém otevřeném dopise voličům o situaci v Praze 5 mimo jiné: „Pro mě osobně však praktiky pana Klímy a spol. Prahu 5 přivedly na divoký východ – nelegální nahrávky, výhrůžky, nepravdivé informace v médiích, nátlak na úředníky aj. – a to zavedením až mafiánských praktik.

Pan Klíma a koalice by sami měli v pátek předstoupit před zastupitele, odstoupit či požádat o vyslovení důvěry a následně by měla být dána možnost vzniku nové koalice s většinovým mandátem. Pokud tak neučiní, tak je to výsměch občanům Prahy 5, skandální porušování veškerých pravidel politiky.

 

Od té doby až 10.10. v neděli večer Budín svým kolegům z připravované nové koalice sdělil, že v novou koalici nemá důvěru  pak prý bez jediného dalšího slova vysvětlení odešel. Na webu strany zelených se neobjevila jediná informace o radikálním obratu.

Dne 15.10.na astupitelstvu Strana zelených opět bez jediného slova vysvětlení předvedla veletoč a zůstala v koalici.

Se třemi radními v osmičlenné radě má nyní mnohem silnější pozici, než odpovídá jejím volebním výsledkům. Tato nerovnováha a skandální způsob, jakým svou pozici posílila, musí nutně vést v blízké budoucnosti k vyřazení Strany zelených z vedení radnice. Straně zelených totiž nemůže již věřit vůbec nikdo, ani opozice, ani koaliční strany, ani Ti její nejskalnější voliči. Bohužel při zachování stávající koalice TOP 09 v čele se starostou Klímou, ČSSD s problematickým Smetanou a KDU, mlčky tolerující všechny nekalé praktiky včetně porušování zákona o hl. m . Praze, nelze čekat žádný posun k lepšímu a může to vést mimo jiné k tragickému dopadu do rozpočtu Prahy 5.

 Jiří Vejmelka

Petice Smíchov City

Petice STOP PROJEKTU „SMÍCHOV CITY“
My níže podepsaní občané a občanská sdružení nesouhlasíme s realizací projektu „Smíchov City“ a nesouhlasíme ani se způsobem, jakým je tato výstavba připravována.
Neinformovanost. Před ohlášeným zahájením stavby nevíme stále nic víc, než co nabízí propagační obrázky Sekyra Group. Nevíme, kolik přibude obyvatel, kolik aut v garážích a na jakém centrálním parkovišti, kolik se plánuje kanceláří? Kde plánuje projekt „Smíchov City“ školy, školky a služby, kde bude ohlášené nákupní centrum? Jak státní správa zastupuje zájmy občanů, jak vynucuje výstavbu občanské vybavenosti?
Proč zde není v rámci projektu dán prostor vedle čistě komerčních staveb i pro významné stavby, třeba koncertní halu, sportovní halu, tržnici, okrasný park. Chceme vědět, jak navrhovaná masivní osmipodlažní bariera „Smíchov City“ ovlivní větrání a klimatické poměry Prahy. Jak budou dodrženy příslušné stavební předpisy? Jaké budou následky dopravní a sociální? Jak „Smíchov City“ změní pražské panorama? Místo projektu „City“ maximalizujícího realitní zisk, chceme kultivované, krásné předměstí.
Předimenzované stavby typu „City“ likvidují kvalitu ulic se starou zástavbou, Radlické a Nádražní, které by se mohly stát živými městskými bulváry.
Obcházení zákonných postupů. Neprojednaná „studie území“, objednaná a hrazená developerem, diktuje regulační podmínky. Stala se, aniž má právní validitu, závazným podkladem architektonické soutěže na jednotlivé objekty.
V příloze, „Smíchov na slepé koleji“ jsou podrobně dokumentovány námitky i návrhy citlivějšího řešení stavebního rozvoje území nového Smíchova.
Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR), pražského Magistrátu se takto vzdal svých kompetencí a fakticky se stal zprostředkovatelem developerského záměru.
Žádáme Magistrát hl. města Prahy, aby posoudil jednání IPR, ve věci architektonické soutěže, které je možno chápat jako obcházení řádných správních postupů dle stavebního zákona, významnou městskou institucí a aby zastavil projekt „Smíchov City“.

My podepsaní požadujeme nápravu nedostatků, nezávislé zpracování regulace Radlické třídy, jako závazný podklad dalšího plánování. Žádáme, aby Radlická třída měla všechny náležitosti významné městské třídy.
Požadujeme, aby všechny kroky plánování nové čtvrti Smíchova a Radlické ulice respektovaly požadavky novely stavebního zákona 350/2012 Sb. a aby byla zajištěna skutečně zákonným způsobem účast veřejnosti i majitelů, kterých se územní plán dotýká.
Petiční výbor se tímto přihlašuje k jednání.

Za petiční výbor
Jiří Gebert, architekt

DĚTSKÝ OSTROV 2

Není možné si nevšimnout, že tato „oáza“ dětského vyžití se po poslední velké povodni v roce 2013 změnila na „území duchů“, kam lidská noha nemá možnost vstoupit. I přes veškeré sliby ze strany členů zastupitelstva MČ P5 na obnovu tohoto dětského areálu zeje dané místo neustále prázdnotou.

Již na podzim roku 2014 proběhla 2 výběrová řízení, a to jednak na dodavatele herních prvků a jednak na obnovu parku. Dodavatel herních prvků byl úspěšně vybrán, ale do druhého výběrového řízení na obnovu prostoru se nikdo nepřihlásil, ačkoliv bylo osloveno 5 firem. Přesto projekt na obnovu areálu byl vypracován do jara 2015 a pak zřejmě ještě několikrát upravován. Kde se tedy stala chyba, že práce na obnově Dětského ostrova nemohly začít?

Odpověď je jednoduchá – navzdory slibům z května letošního roku, že po letních prázdninách 2015 by se měl Dětský ostrov znovu otevřít veřejnosti, se pan starosta Prahy 5 MUDr. Klíma rozhodl projekt obnovy tohoto areálu ještě odložit. Důvodem je prý nutnost vytvoření tzv. „interaktivních tabulí“ pro děti a jejich umístění uvnitř areálu.  Za tím účelem bylo potřeba zpracovat nový projekt. Otázkou ovšem je, zdali tento nový projekt nenaruší původní účel využití celkového prostoru, čímž jsou především sportovní aktivity a pohybové vyžití mladé generace. Celková cenová relace obnovy Dětského ostrova je stanovena do 20 mil. Kč, přičemž cena výše zmíněných interaktivních tabulí byla vypočtena na 8-10 mil. Kč!  Výsledek je více než jasný – při zachování cenové hranice zakázky bude nutno snížit počet herních prvků nebo zmenšit plochu některých hřišť či některé aktivity úplně vynechat (např. hřiště na plážový volejbal atd.). Tato „osekaná“ varianta je však pro občany naprosto nepřijatelná.

Vzhledem k dosavadním zkušenostem se zastupiteli, jako je Mgr. Smetana nebo MUDr. Klíma, nelze ani očekávat, že proběhne slibované veřejné projednávání s občany a že budou předloženy rozpočty obou variant vypracovaných projektů, navíc v časovém horizontu, který by zaručil slibované otevření prostoru koncem léta 2016.  Máme doufat, že se tak opravdu stane? Rozhodně ne, nelze jen čekat a mít z Dětského ostrova další „Blanku“. Lepší variantou se díky současné situaci na radnici MČ P5 jeví odvolat neschopné a nedůvěryhodné zastupitele a nahradit je těmi, kteří budou respektovat zájmy občanů tak, jak jim určuje jejich mandát.

Eva Zamouřilová

S Prahou 5 procestujme svět

Pravděpodobně ne my, ale zastupitelé Městské části Prahy 5 určitě. Aspoň někteří. V každém zastupitelstvu se vždy najde někdo, kdo svojí cestovatelskou vášní převyšuje ostatní. V období let 2010 – 2014 to byla jistá Diana B., která nevynechala jedinou příležitost navštívit spřátelená města či účastnit se různých konferencí a přednášek za našimi hranicemi.

V současném zastupitelstvu jí statečně nahradila Erika U. (SZ), které zdatně sekunduje Mirka H. (ČSSD), a to jak cestovatelskou vášní, tak pracovním zápalem. I když zatím dámy zasedají jako “odbornice na všechno“, každá „pouze“ v 6 či 7 výborech nebo komisích, snaha se jim upřít nedá. Jak se objeví nabídka na zahraniční cestu, ani chvilku neváhají a vyrážejí bez ohledu na počasí.

Nedávno se zastupitelé rozhodli prodloužit si léto a vyrazili na konferenci do chorvatského Trogiru. Zřejmě v rámci transparentnosti přibrali i několik prostých občanů, a tak se „účastníkem zájezdu“ stal např. i zeť místostarosty Smetany (ČSSD), pan Jakub Krajčí.  Jaký konkrétní přínos mělo vyslání 19členné delegace, se zřejmě nedozvíme, protože zprávy z podobných akcí Rada MČ P5 nezveřejňuje, byť se třeba jedná o cesty služební, hrazené z veřejných prostředků. Nicméně propagace Prahy 5, zvlášť v okamžicích, kdy si jedna z účastnic zájezdu po oslavném večírku ani nestihla dojít včas na toaletu, byla jistě velmi namáhavá a ve výsledku zdařilá.

Nakonec těch cca 165 tisíc Kč z pokladny MČ P5 (viz usnesení Rady MČ P5 č.1188) za to určitě stojí.

Dětský Ostrov

První zmínky o ostrově se datují již od roku 1355. V důsledku záplav několikrát zmizel. Do 18. století se jmenoval Maltézský, později Hykyšův, Funkovský, Židovský. . Svůj poslední (současný) název získal ostrov počátkem 60. let 20. století, kdy zde byl vybudován areál dětských hřišť.

Ostrov byl uměle prodloužen při výstavbě plavební komory Smíchov v letech 19131916. Na jihu k němu byla připojena část Petržílkovského ostrova a na severu byla vybudována dlouhá dělící zeď. Plavební komora má dvě zdymadla a překračuje dva jezy (Staroměstský a Šítkovský). U jižního cípu ostrova se nachází také Malostranská vodárenská věž zvaná též Petržilkovská.

Před svátkem Dušiček zde členové spolku Vltavan každoročně pokládají věnce na paměť obětem řeky.

Po povodni v červnu roku 2013 bylo hřiště zavřeno z důvodu kontaminace ropnými produkty a jinými látkami bude nutné odvozit původní zeminu a celé hřiště kompletně zrekonstruovat.Plánuje se zde kromě nových herních prvků i vybudování multifunkčního sportoviště pro míčové hry včetně beachvolejbalového hřiště, které dosud na Praze 5 chybí. Kvůli plánovanému rozsahu prací a časové náročnosti obnovy bude tamní hřiště s největší pravděpodobností otevřeno až na jaře 2014,“ řekl starosta Prahy 5 Miroslav Zelený v srpnu 2013.

 

Nyní je to více, než dva roky a bohužel se toho moc nezměnilo L . Také se zjistilo, že ostrov nepatří městské části Praha 5. Dětský ostrov vlastní státní podnik Povodí Vltavy. Po úspěšném jednání vedoucích představitelů Prahy 5 se zástupci podniku a s jeho nadřízeným orgánem, Ministerstvem zemědělství, se podařilo získat souhlas s prodloužením výpůjčky Dětského ostrova. „Podepsali jsme dodatek ke smlouvě o výpůjčce až do roku 2028. Současně se podařilo dokončit finální verzi projektové dokumentace k obnově Dětského ostrova, která byla zapotřebí k vypsání výběrového řízení na dodavatele,“ informuje 1. zástupce starosty Petr Lachnit (ANO).

18.11.2014 se psalo v tisku:

Radnice Prahy 5 zrušila tendr na rekonstrukci Dětského ostrova

Praha – Oprava Dětského ostrova v Praze 5 se odkládá. Dosluhující vedení radnice totiž zrušilo kvůli nezájmu firem výběrové řízení na dodávku stavebních prací. „Do výběrového řízení na stavební práce se nepřihlásil žádný zájemce, bude tak pravděpodobně vypsána znovu,“ potvrdil mluvčí Prahy 5 Luděk Sezfig.

Praha 5 chtěla ostrov opravit již v srpnu loňského roku, z rekonstrukce však nakonec sešlo. Tehdy počítala s náklady zhruba 20 milionů korun. Kolik bude oprava stát, není v tuto chvíli jasné.

Jiná média poskytla 2.10.2014 tuto informaci:

Radnici vypsala v rámci oprav dvě výběrová řízení. Jedno bylo na zmíněné stavební práce, druhé na dodávku herních prvků tamních hřišť. „V této části se podařilo vybrat dodavatele,“ uvedl Sefzig s tím, že za ně Praha 5 zaplatí 3,9 milionu bez DPH. Lachnit (ANO).

Důraz na transparentnost

Vzhledem k důležitosti rekonstrukce se Rada MČ Praha 5 rozhodla jít nejtransparentnější cestou a najmout externí subjekt pro organizaci veřejné zakázky. Rada v srpnu vysoutěžila firmu Veřejné zakázky s.r.o., která zajistí soutěž na dodavatele stavebních prací a herních prvků pro rekonstrukci. Začátkem září pak Rada MČ Praha 5 vyhlásila výběrové řízení na dodávku herních prvků a schválila text zadávací dokumentace. „Termín zprovoznění ale bohužel nemůžeme odhadnout vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení. Tento proces nelze vzhledem ke lhůtám daným zákonem o veřejných zakázkách nikterak uspíšit. Po výběru zhotovitele se začne s rekonstrukcí,“ dodává radní Jiří Vejmelka (SNOP).

 

V současné době (11.6.2015) je údajně snad vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci a čeká se, jak vše dopadne.

Bylo by dobré, aby se rekonstrukce rychle provedla, děti si měli kde hrát a rodiče přitom relaxovat ve stínu vrostlých keřů a stromů. Toto hřiště bylo hojně využíváno i cizinci a nepůsobí moc dobře, že nejsme schopní dva roky po povodni mít hřiště opět zprovozněné.

Snad to nebude jako s tunelem Blanka.

  Pavel Váša, Eva Zmouřilová

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich