Petice Smíchov City

Petice STOP PROJEKTU „SMÍCHOV CITY“
My níže podepsaní občané a občanská sdružení nesouhlasíme s realizací projektu „Smíchov City“ a nesouhlasíme ani se způsobem, jakým je tato výstavba připravována.
Neinformovanost. Před ohlášeným zahájením stavby nevíme stále nic víc, než co nabízí propagační obrázky Sekyra Group. Nevíme, kolik přibude obyvatel, kolik aut v garážích a na jakém centrálním parkovišti, kolik se plánuje kanceláří? Kde plánuje projekt „Smíchov City“ školy, školky a služby, kde bude ohlášené nákupní centrum? Jak státní správa zastupuje zájmy občanů, jak vynucuje výstavbu občanské vybavenosti?
Proč zde není v rámci projektu dán prostor vedle čistě komerčních staveb i pro významné stavby, třeba koncertní halu, sportovní halu, tržnici, okrasný park. Chceme vědět, jak navrhovaná masivní osmipodlažní bariera „Smíchov City“ ovlivní větrání a klimatické poměry Prahy. Jak budou dodrženy příslušné stavební předpisy? Jaké budou následky dopravní a sociální? Jak „Smíchov City“ změní pražské panorama? Místo projektu „City“ maximalizujícího realitní zisk, chceme kultivované, krásné předměstí.
Předimenzované stavby typu „City“ likvidují kvalitu ulic se starou zástavbou, Radlické a Nádražní, které by se mohly stát živými městskými bulváry.
Obcházení zákonných postupů. Neprojednaná „studie území“, objednaná a hrazená developerem, diktuje regulační podmínky. Stala se, aniž má právní validitu, závazným podkladem architektonické soutěže na jednotlivé objekty.
V příloze, „Smíchov na slepé koleji“ jsou podrobně dokumentovány námitky i návrhy citlivějšího řešení stavebního rozvoje území nového Smíchova.
Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR), pražského Magistrátu se takto vzdal svých kompetencí a fakticky se stal zprostředkovatelem developerského záměru.
Žádáme Magistrát hl. města Prahy, aby posoudil jednání IPR, ve věci architektonické soutěže, které je možno chápat jako obcházení řádných správních postupů dle stavebního zákona, významnou městskou institucí a aby zastavil projekt „Smíchov City“.

My podepsaní požadujeme nápravu nedostatků, nezávislé zpracování regulace Radlické třídy, jako závazný podklad dalšího plánování. Žádáme, aby Radlická třída měla všechny náležitosti významné městské třídy.
Požadujeme, aby všechny kroky plánování nové čtvrti Smíchova a Radlické ulice respektovaly požadavky novely stavebního zákona 350/2012 Sb. a aby byla zajištěna skutečně zákonným způsobem účast veřejnosti i majitelů, kterých se územní plán dotýká.
Petiční výbor se tímto přihlašuje k jednání.

Za petiční výbor
Jiří Gebert, architekt

DĚTSKÝ OSTROV 2

Není možné si nevšimnout, že tato „oáza“ dětského vyžití se po poslední velké povodni v roce 2013 změnila na „území duchů“, kam lidská noha nemá možnost vstoupit. I přes veškeré sliby ze strany členů zastupitelstva MČ P5 na obnovu tohoto dětského areálu zeje dané místo neustále prázdnotou.

Již na podzim roku 2014 proběhla 2 výběrová řízení, a to jednak na dodavatele herních prvků a jednak na obnovu parku. Dodavatel herních prvků byl úspěšně vybrán, ale do druhého výběrového řízení na obnovu prostoru se nikdo nepřihlásil, ačkoliv bylo osloveno 5 firem. Přesto projekt na obnovu areálu byl vypracován do jara 2015 a pak zřejmě ještě několikrát upravován. Kde se tedy stala chyba, že práce na obnově Dětského ostrova nemohly začít?

Odpověď je jednoduchá – navzdory slibům z května letošního roku, že po letních prázdninách 2015 by se měl Dětský ostrov znovu otevřít veřejnosti, se pan starosta Prahy 5 MUDr. Klíma rozhodl projekt obnovy tohoto areálu ještě odložit. Důvodem je prý nutnost vytvoření tzv. „interaktivních tabulí“ pro děti a jejich umístění uvnitř areálu.  Za tím účelem bylo potřeba zpracovat nový projekt. Otázkou ovšem je, zdali tento nový projekt nenaruší původní účel využití celkového prostoru, čímž jsou především sportovní aktivity a pohybové vyžití mladé generace. Celková cenová relace obnovy Dětského ostrova je stanovena do 20 mil. Kč, přičemž cena výše zmíněných interaktivních tabulí byla vypočtena na 8-10 mil. Kč!  Výsledek je více než jasný – při zachování cenové hranice zakázky bude nutno snížit počet herních prvků nebo zmenšit plochu některých hřišť či některé aktivity úplně vynechat (např. hřiště na plážový volejbal atd.). Tato „osekaná“ varianta je však pro občany naprosto nepřijatelná.

Vzhledem k dosavadním zkušenostem se zastupiteli, jako je Mgr. Smetana nebo MUDr. Klíma, nelze ani očekávat, že proběhne slibované veřejné projednávání s občany a že budou předloženy rozpočty obou variant vypracovaných projektů, navíc v časovém horizontu, který by zaručil slibované otevření prostoru koncem léta 2016.  Máme doufat, že se tak opravdu stane? Rozhodně ne, nelze jen čekat a mít z Dětského ostrova další „Blanku“. Lepší variantou se díky současné situaci na radnici MČ P5 jeví odvolat neschopné a nedůvěryhodné zastupitele a nahradit je těmi, kteří budou respektovat zájmy občanů tak, jak jim určuje jejich mandát.

Eva Zamouřilová

S Prahou 5 procestujme svět

Pravděpodobně ne my, ale zastupitelé Městské části Prahy 5 určitě. Aspoň někteří. V každém zastupitelstvu se vždy najde někdo, kdo svojí cestovatelskou vášní převyšuje ostatní. V období let 2010 – 2014 to byla jistá Diana B., která nevynechala jedinou příležitost navštívit spřátelená města či účastnit se různých konferencí a přednášek za našimi hranicemi.

V současném zastupitelstvu jí statečně nahradila Erika U. (SZ), které zdatně sekunduje Mirka H. (ČSSD), a to jak cestovatelskou vášní, tak pracovním zápalem. I když zatím dámy zasedají jako “odbornice na všechno“, každá „pouze“ v 6 či 7 výborech nebo komisích, snaha se jim upřít nedá. Jak se objeví nabídka na zahraniční cestu, ani chvilku neváhají a vyrážejí bez ohledu na počasí.

Nedávno se zastupitelé rozhodli prodloužit si léto a vyrazili na konferenci do chorvatského Trogiru. Zřejmě v rámci transparentnosti přibrali i několik prostých občanů, a tak se „účastníkem zájezdu“ stal např. i zeť místostarosty Smetany (ČSSD), pan Jakub Krajčí.  Jaký konkrétní přínos mělo vyslání 19členné delegace, se zřejmě nedozvíme, protože zprávy z podobných akcí Rada MČ P5 nezveřejňuje, byť se třeba jedná o cesty služební, hrazené z veřejných prostředků. Nicméně propagace Prahy 5, zvlášť v okamžicích, kdy si jedna z účastnic zájezdu po oslavném večírku ani nestihla dojít včas na toaletu, byla jistě velmi namáhavá a ve výsledku zdařilá.

Nakonec těch cca 165 tisíc Kč z pokladny MČ P5 (viz usnesení Rady MČ P5 č.1188) za to určitě stojí.

Dětský Ostrov

První zmínky o ostrově se datují již od roku 1355. V důsledku záplav několikrát zmizel. Do 18. století se jmenoval Maltézský, později Hykyšův, Funkovský, Židovský. . Svůj poslední (současný) název získal ostrov počátkem 60. let 20. století, kdy zde byl vybudován areál dětských hřišť.

Ostrov byl uměle prodloužen při výstavbě plavební komory Smíchov v letech 19131916. Na jihu k němu byla připojena část Petržílkovského ostrova a na severu byla vybudována dlouhá dělící zeď. Plavební komora má dvě zdymadla a překračuje dva jezy (Staroměstský a Šítkovský). U jižního cípu ostrova se nachází také Malostranská vodárenská věž zvaná též Petržilkovská.

Před svátkem Dušiček zde členové spolku Vltavan každoročně pokládají věnce na paměť obětem řeky.

Po povodni v červnu roku 2013 bylo hřiště zavřeno z důvodu kontaminace ropnými produkty a jinými látkami bude nutné odvozit původní zeminu a celé hřiště kompletně zrekonstruovat.Plánuje se zde kromě nových herních prvků i vybudování multifunkčního sportoviště pro míčové hry včetně beachvolejbalového hřiště, které dosud na Praze 5 chybí. Kvůli plánovanému rozsahu prací a časové náročnosti obnovy bude tamní hřiště s největší pravděpodobností otevřeno až na jaře 2014,“ řekl starosta Prahy 5 Miroslav Zelený v srpnu 2013.

 

Nyní je to více, než dva roky a bohužel se toho moc nezměnilo L . Také se zjistilo, že ostrov nepatří městské části Praha 5. Dětský ostrov vlastní státní podnik Povodí Vltavy. Po úspěšném jednání vedoucích představitelů Prahy 5 se zástupci podniku a s jeho nadřízeným orgánem, Ministerstvem zemědělství, se podařilo získat souhlas s prodloužením výpůjčky Dětského ostrova. „Podepsali jsme dodatek ke smlouvě o výpůjčce až do roku 2028. Současně se podařilo dokončit finální verzi projektové dokumentace k obnově Dětského ostrova, která byla zapotřebí k vypsání výběrového řízení na dodavatele,“ informuje 1. zástupce starosty Petr Lachnit (ANO).

18.11.2014 se psalo v tisku:

Radnice Prahy 5 zrušila tendr na rekonstrukci Dětského ostrova

Praha – Oprava Dětského ostrova v Praze 5 se odkládá. Dosluhující vedení radnice totiž zrušilo kvůli nezájmu firem výběrové řízení na dodávku stavebních prací. „Do výběrového řízení na stavební práce se nepřihlásil žádný zájemce, bude tak pravděpodobně vypsána znovu,“ potvrdil mluvčí Prahy 5 Luděk Sezfig.

Praha 5 chtěla ostrov opravit již v srpnu loňského roku, z rekonstrukce však nakonec sešlo. Tehdy počítala s náklady zhruba 20 milionů korun. Kolik bude oprava stát, není v tuto chvíli jasné.

Jiná média poskytla 2.10.2014 tuto informaci:

Radnici vypsala v rámci oprav dvě výběrová řízení. Jedno bylo na zmíněné stavební práce, druhé na dodávku herních prvků tamních hřišť. „V této části se podařilo vybrat dodavatele,“ uvedl Sefzig s tím, že za ně Praha 5 zaplatí 3,9 milionu bez DPH. Lachnit (ANO).

Důraz na transparentnost

Vzhledem k důležitosti rekonstrukce se Rada MČ Praha 5 rozhodla jít nejtransparentnější cestou a najmout externí subjekt pro organizaci veřejné zakázky. Rada v srpnu vysoutěžila firmu Veřejné zakázky s.r.o., která zajistí soutěž na dodavatele stavebních prací a herních prvků pro rekonstrukci. Začátkem září pak Rada MČ Praha 5 vyhlásila výběrové řízení na dodávku herních prvků a schválila text zadávací dokumentace. „Termín zprovoznění ale bohužel nemůžeme odhadnout vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení. Tento proces nelze vzhledem ke lhůtám daným zákonem o veřejných zakázkách nikterak uspíšit. Po výběru zhotovitele se začne s rekonstrukcí,“ dodává radní Jiří Vejmelka (SNOP).

 

V současné době (11.6.2015) je údajně snad vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci a čeká se, jak vše dopadne.

Bylo by dobré, aby se rekonstrukce rychle provedla, děti si měli kde hrát a rodiče přitom relaxovat ve stínu vrostlých keřů a stromů. Toto hřiště bylo hojně využíváno i cizinci a nepůsobí moc dobře, že nejsme schopní dva roky po povodni mít hřiště opět zprovozněné.

Snad to nebude jako s tunelem Blanka.

  Pavel Váša, Eva Zmouřilová

Jak se dělá výběrové řízení na Praze 5

Leckdo se domnívá, že vypisování výběrových řízení je snahou o dosažení co nejnižší možné ceny za zhotovení zakázky, a že je transparentním nástrojem pro dodržování zásad dobrého hospodáře.

Zastupitelé Prahy 5 mají zřejmě vlastní představu o tom, jak se chová dobrý hospodář, a tak dosáhli pravého opaku.

Do vypsaného výběrového řízení na rekonstrukci parku Skalka („Sady Na Skalce – revitalizace“, viz https://zakazky.praha5.cz/contract_display_277.html) s předpokládanou cenou ve výši 21 mil. Kč bez DPH se přihlásilo 9 firem s nabídkovou cenou v rozpětí 12,6 – 20,6 mil. Kč.  Z formálních důvodů bylo vyřazeno 6 firem (tedy celé 2/3!) s cenovou nabídkou v rozmezí 13,5 – 15 mil. Kč. Do poslední fáze výběrového řízení tak postoupili pouze 3 firmy a výběrové řízení nakonec vyhrála společnost Gardenline s.r.o. z Litoměřic s nejnižší nabídkovou cenou 12,6 mil. Kč. Ta se však kupodivu ze své vítězné pozice dlouho neradovala a vzápětí od zakázky odstoupila. Zakázku tak získává 2. firma v pořadí, firma Petrom stavby s. r.o. z Prahy, která nabídla rekonstrukci parku „jen“ za pouhých 20,6 mil. Kč.

Koho by na začátku výběrového řízení napadlo, že vítězem bude ten, kdo předmětnou zakázku udělá ze všech uchazečů prakticky nejdráže???

Dle vyjádření zástupce starosty MČ P5 a předsedy politického klubu ČSSD, Mgr. Jana Smetany, je vše v naprostém pořádku, protože radnice MČ 5 postupovala v souladu s pravidly projektové příručky OPPK (Operační program Praha – Konkurenceschopnost).

Ptejme se, zda je obvyklé, že v době, kdy každá firma bojuje o zakázku, mělo 2/3 uchazečů ve své nabídce formální nedostatky. Ptejme se, jaké konkrétně byly ty formální nedostatky, pro které bylo všech 6 firem vyřazeno.

Na otázku, kam poputuje 5 až 7 mil. Kč, o které byla revitalizace parku Na Skalce zřejmě nadhodnocena, si už občan Prahy 5 musí odpovědět sám.

Karel Bauer

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich