Dětský Ostrov

První zmínky o ostrově se datují již od roku 1355. V důsledku záplav několikrát zmizel. Do 18. století se jmenoval Maltézský, později Hykyšův, Funkovský, Židovský. . Svůj poslední (současný) název získal ostrov počátkem 60. let 20. století, kdy zde byl vybudován areál dětských hřišť.

Ostrov byl uměle prodloužen při výstavbě plavební komory Smíchov v letech 19131916. Na jihu k němu byla připojena část Petržílkovského ostrova a na severu byla vybudována dlouhá dělící zeď. Plavební komora má dvě zdymadla a překračuje dva jezy (Staroměstský a Šítkovský). U jižního cípu ostrova se nachází také Malostranská vodárenská věž zvaná též Petržilkovská.

Před svátkem Dušiček zde členové spolku Vltavan každoročně pokládají věnce na paměť obětem řeky.

Po povodni v červnu roku 2013 bylo hřiště zavřeno z důvodu kontaminace ropnými produkty a jinými látkami bude nutné odvozit původní zeminu a celé hřiště kompletně zrekonstruovat.Plánuje se zde kromě nových herních prvků i vybudování multifunkčního sportoviště pro míčové hry včetně beachvolejbalového hřiště, které dosud na Praze 5 chybí. Kvůli plánovanému rozsahu prací a časové náročnosti obnovy bude tamní hřiště s největší pravděpodobností otevřeno až na jaře 2014,“ řekl starosta Prahy 5 Miroslav Zelený v srpnu 2013.

 

Nyní je to více, než dva roky a bohužel se toho moc nezměnilo L . Také se zjistilo, že ostrov nepatří městské části Praha 5. Dětský ostrov vlastní státní podnik Povodí Vltavy. Po úspěšném jednání vedoucích představitelů Prahy 5 se zástupci podniku a s jeho nadřízeným orgánem, Ministerstvem zemědělství, se podařilo získat souhlas s prodloužením výpůjčky Dětského ostrova. „Podepsali jsme dodatek ke smlouvě o výpůjčce až do roku 2028. Současně se podařilo dokončit finální verzi projektové dokumentace k obnově Dětského ostrova, která byla zapotřebí k vypsání výběrového řízení na dodavatele,“ informuje 1. zástupce starosty Petr Lachnit (ANO).

18.11.2014 se psalo v tisku:

Radnice Prahy 5 zrušila tendr na rekonstrukci Dětského ostrova

Praha – Oprava Dětského ostrova v Praze 5 se odkládá. Dosluhující vedení radnice totiž zrušilo kvůli nezájmu firem výběrové řízení na dodávku stavebních prací. „Do výběrového řízení na stavební práce se nepřihlásil žádný zájemce, bude tak pravděpodobně vypsána znovu,“ potvrdil mluvčí Prahy 5 Luděk Sezfig.

Praha 5 chtěla ostrov opravit již v srpnu loňského roku, z rekonstrukce však nakonec sešlo. Tehdy počítala s náklady zhruba 20 milionů korun. Kolik bude oprava stát, není v tuto chvíli jasné.

Jiná média poskytla 2.10.2014 tuto informaci:

Radnici vypsala v rámci oprav dvě výběrová řízení. Jedno bylo na zmíněné stavební práce, druhé na dodávku herních prvků tamních hřišť. „V této části se podařilo vybrat dodavatele,“ uvedl Sefzig s tím, že za ně Praha 5 zaplatí 3,9 milionu bez DPH. Lachnit (ANO).

Důraz na transparentnost

Vzhledem k důležitosti rekonstrukce se Rada MČ Praha 5 rozhodla jít nejtransparentnější cestou a najmout externí subjekt pro organizaci veřejné zakázky. Rada v srpnu vysoutěžila firmu Veřejné zakázky s.r.o., která zajistí soutěž na dodavatele stavebních prací a herních prvků pro rekonstrukci. Začátkem září pak Rada MČ Praha 5 vyhlásila výběrové řízení na dodávku herních prvků a schválila text zadávací dokumentace. „Termín zprovoznění ale bohužel nemůžeme odhadnout vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení. Tento proces nelze vzhledem ke lhůtám daným zákonem o veřejných zakázkách nikterak uspíšit. Po výběru zhotovitele se začne s rekonstrukcí,“ dodává radní Jiří Vejmelka (SNOP).

 

V současné době (11.6.2015) je údajně snad vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci a čeká se, jak vše dopadne.

Bylo by dobré, aby se rekonstrukce rychle provedla, děti si měli kde hrát a rodiče přitom relaxovat ve stínu vrostlých keřů a stromů. Toto hřiště bylo hojně využíváno i cizinci a nepůsobí moc dobře, že nejsme schopní dva roky po povodni mít hřiště opět zprovozněné.

Snad to nebude jako s tunelem Blanka.

  Pavel Váša, Eva Zmouřilová

Jak se dělá výběrové řízení na Praze 5

Leckdo se domnívá, že vypisování výběrových řízení je snahou o dosažení co nejnižší možné ceny za zhotovení zakázky, a že je transparentním nástrojem pro dodržování zásad dobrého hospodáře.

Zastupitelé Prahy 5 mají zřejmě vlastní představu o tom, jak se chová dobrý hospodář, a tak dosáhli pravého opaku.

Do vypsaného výběrového řízení na rekonstrukci parku Skalka („Sady Na Skalce – revitalizace“, viz https://zakazky.praha5.cz/contract_display_277.html) s předpokládanou cenou ve výši 21 mil. Kč bez DPH se přihlásilo 9 firem s nabídkovou cenou v rozpětí 12,6 – 20,6 mil. Kč.  Z formálních důvodů bylo vyřazeno 6 firem (tedy celé 2/3!) s cenovou nabídkou v rozmezí 13,5 – 15 mil. Kč. Do poslední fáze výběrového řízení tak postoupili pouze 3 firmy a výběrové řízení nakonec vyhrála společnost Gardenline s.r.o. z Litoměřic s nejnižší nabídkovou cenou 12,6 mil. Kč. Ta se však kupodivu ze své vítězné pozice dlouho neradovala a vzápětí od zakázky odstoupila. Zakázku tak získává 2. firma v pořadí, firma Petrom stavby s. r.o. z Prahy, která nabídla rekonstrukci parku „jen“ za pouhých 20,6 mil. Kč.

Koho by na začátku výběrového řízení napadlo, že vítězem bude ten, kdo předmětnou zakázku udělá ze všech uchazečů prakticky nejdráže???

Dle vyjádření zástupce starosty MČ P5 a předsedy politického klubu ČSSD, Mgr. Jana Smetany, je vše v naprostém pořádku, protože radnice MČ 5 postupovala v souladu s pravidly projektové příručky OPPK (Operační program Praha – Konkurenceschopnost).

Ptejme se, zda je obvyklé, že v době, kdy každá firma bojuje o zakázku, mělo 2/3 uchazečů ve své nabídce formální nedostatky. Ptejme se, jaké konkrétně byly ty formální nedostatky, pro které bylo všech 6 firem vyřazeno.

Na otázku, kam poputuje 5 až 7 mil. Kč, o které byla revitalizace parku Na Skalce zřejmě nadhodnocena, si už občan Prahy 5 musí odpovědět sám.

Karel Bauer

Poradci, odchodné a další “úspory“ Radnice P-5

Na lednovém zastupitelstvu byl starostovi od občanů položen dotaz zda místní radní mají poradce a pokud ano, tak v jaké oblasti příslušným radním radí a jakou pobírají za toto odměnu.

Po dvou měsících jsme se dočkali odpovědi, vlastně nedočkali, protože odpověď je skryta v interpelacích zastupitelů. Zde přinášíme tabulku „poradců“ ze které vyplývá, že tento „kamarádšoft“ přijde městskou pokladnu na více jak 2,2 mil./rok.

jméno zaměstnance na DPP/DPČ odpovědný radní průměrný měsíční výdělek
Ing.   Jiří Koula Mgr.   Lukáš Budín 20.000,-   Kč
Michal   Petrák Mgr.   Lukáš Budín 20.000,-   Kč
Drahoslava   Krejčová Mgr. Jan   Smetana 12.000,-   Kč
Ing.   Miroslava Pavlíková Mgr. Jan   Smetana 23.200,-   Kč
Jan   Kavalírek Ing.   Pavel Richter 12.000,-   Kč
Karolína   Fronová Viktor Čahoj 24.000,-   Kč
Bc.   Aneta Svobodová Viktor   Čahoj 9.800,-   Kč
Ing. Eva   Vorlíčková Viktor   Čahoj 5.400,-   Kč
Bc.   Zakaria Nemrah MUDr.   Radek Klíma 12.000,-   Kč
PhDr.   Martin Šesták MUDr.   Radek Klíma 28.000,-   Kč
Petr   Spisar Petr   Hnyk 24.000,-   Kč
  Celkem za měsíc: 190.400,- Kč

 

Bohužel jsme se nedozvěděli která oblast je našim radním naprosto vzdálená, takže potřebují poradit. Pouze z uvedených částek se dá odvodit, který poradce bude chytřejší….

 

Další zajímavou informací je vyplacení odchodného pro propuštěné zaměstnance, kterých bylo zatím 20. Částka se k 11.3. vyšplhala na 4. mil. Kč. Zcela určitě to není konečná částka, neboť “výměna“ zaměstnanců pokračuje a zejména u tajemníka MČ se počítá s poměrně nestandartní částkou.

Úsporný program se projevuje i tím, že v uvedeném období přijato 20 osob na trvalý pracovní poměr a dalších 22 na dohodu.

 

Společně se schválenými náhradami za ušlou mzdu zastupitelům, která odhadem bude cca 400-500 tisíc/měs. je vidět, že nová koalice šetří kde může.

Nová čtvrť SMÍCHOV CITY – co prezentováno nebylo!

Počátkem letošního roku byl na radnici MC Praha 5 a posléze v denním tisku a na internetových stránkách developera prezentován projekt Smíchov City, který chce na cca 210 tisících m2 v místě Smíchovského nákladového nádraží vytvořit novou multifunkční čtvrť.

Prezentace v médiích se soustřeďuje především na téma developerem vybraného architektonického řešení v obecnější rovině a na obvyklé developerské fráze „jak se zanedbané území stane krásným“. Prezentace developera, pořádaná na radnici MČ Praha 5, se soustředila na výběr z variant architektonických řešení, která zde byla prezentována a na poděkování panu starostovi i celé radnici. Za co konkrétně bylo děkováno, zůstane prostému občanovi pravděpodobně skryto. Avšak již nyní je jasné, že bez nadstandardní náklonnosti radnice MČ Prahy 5, by projekt v představené podobě a v plánovaném termínu nemohl být nikdy realizován. Důvodem jsou právě ta témata, o kterých nebyly prezentovány prakticky žádné informace. Jde o témata vlivu projektu na životní prostředí v dané lokalitě centrálního Smíchova, což je právě kamenem úrazu. Bylo snad děkováno za to, že tyto témata nebudou probírána? To uvidíme podle postojů radnice v dalších fázích projednávání záměru.

Centrální část Smíchova nyní trpí negativními důsledky vládnutí a zneužívání moci partajních politiků v předchozích 20 letech. V oblasti životního prostředí jde zejména o silné nadlimitní znečištění ovzduší (především polétavým prachem) a rovněž tak značné překračování norem hluku. Jednou z hlavních příčinu tohoto stavu je neřešená problematika silniční dopravy v místě. Dále je to vysoká koncentrace zástavby při nedostatku veřejně zeleně, parků apod.

Aby bylo možno projekt Smíchov City v území realizovat a nemělo přitom dojít ke zhoršení životního prostředí v okolí (zejména v důsledku zvýšení dopravní zátěže, kterou nová čtvrť přinese), je nezbytné předem, anebo nejpozději zároveň s realizací první etapy projektu, provést řadu opatření pro přípravu území, aby bylo schopno nový projekt přijmout a integrovat. Uveďme si jen některé: rozšíření počtu jízdních pruhů ulice Radlické jako hlavní dopravní komunikace, zvýšení dopravní kapacity ulice Nádražní s úpravou povrchu tichým asfaltem namísto stávajícího dláždění, zřízení parkovacích stání podél plánované nové zástavby (prostor uzavřený ulicemi Radlická, Za Ženskými domovy, Nádražní), přesun autobusového nádraží Na Knížecí k železniční stanici Praha Smíchov, významné omezení veškeré tranzitní dopravy na Smíchově, zejména v obytných částech, a její svedení na městský vnitřní silniční okruh, zřízení ploch veřejné zeleně – parku v prostoru uvolněného autobusového nádraží Na Knížecí i dalších ploch veřejné zeleně v projektu Smíchov City uvedených. Koncentrace zástavby v projektu navržená se jeví jako nadmíru vysoká.

Prostý selský rozum říká, že do takto nepřipravené lokality není možné bez vyřešení vlivu záměru na životní prostředí záměr připustit k realizaci. S tímto si však na radnici MČ Prahy 5 pravděpodobně nikdo hlavu neláme. Plán realizace je už za dva roky. Proč tak zásadní změna v území má být rozhodnuta tak rychle, jde snad o spěch pro blaho občanů? Pravděpodobnější bude důvod „aby se to stihlo za současného vedení“ a „smetanu neslízla“ další garnitura.

Vznik nové čtvrti v centrální části Smíchova je závažným rozhodnutím, které ovlivní celý Smíchov na staletí. Území musí být na přijetí takto rozsáhlých změn nejprve připraveno. Proto budeme vývoj v kauze sledovat a průběžně podávat občanům pravdivé informace o skutečné podstatě věci.

 

Zastupitelská šlechta na Praze 5

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR3nEOfcjDw2WJTsom8wjLII2RR8vKCUASmPzK_3Uk1Q_bckeD

Aniž by to vedení radnice tušilo, objevila se v předloženém programovém prohlášení radnice zpráva o výjezdním zasedání RMČ Prahy 5.

Naši radní si za peníze daňových poplatníků udělají 23.- 24.4.výlet do golfového centra Darovanský dvůr v Břasech.

Zřejmě aby jim tam nebylo smutno, objednali si jednodenní ubytování hned pro 20 osob, za “výhodnou“ částku 44.000,- Kč.

Na programu jednání bude podle radního Richtera především řešení bytové otázky v Praze 5.

V brzké době se jistě dozvíme, které byty budou privatizovány a jaké bude navýšení původní částky, nebo komu ze současných nájemníků nebude prodloužena smlouva a bude tak mít možnost přednostně využívat projekt radního Smetany pro lidi bez domova, do kterého radnice aktuálně investuje přes 10. mil. Kč.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich