VÚR Prahy 5 k Metropolitnímu plánu

V úterý 29.5. se konalo zasedání výboru územního rozvoje, kde jediným bodem programu bylo projednání připomínek MČ Prahy 5 k Metropolitnímu plánu Prahy. Městská část vytvořila k připomínkování pracovní skupinu, kde zřejmě byli architekti Kasl, Šmelhaus, Novotný a zástupci ateliéru A69. Ti postupně představovali připomínky za své oblasti. Připomínek je celkem 400 z toho obecných připomínek je 55.

Vernisáž

Příští týden v úterý 5.6. má být společné zasedání výborů územního rozvoje, životního prostředí a komise dopravy. Poté půjdou připomínky ke schválení na zastupitelstvo 19.6. Následně bude prostor na připomínky občanů, ale ty již nestačí projednat zastupitelstvo, takže nebudou brány za závažné. VÚR se nebrání, aby byly projednány připomínky občanů již v této fázi, ale evidentně nebyl zájem pro to vytvořit jakýkoliv prostor.

Jistě nechceme zpochybňovat názory odborníků, byť někteří mají k Praze 5 pouze pracovní vztah, ale občané kteří zde žijí, by měli mít také možnost ovlivnit jak bude vypadat jejich okolí.

Žaloba TCP na neplatnost výpovědi

Taneční konzervatoř Taneční centrum Praha, která sídlí v areálu na Žvahově, podala žalobu na neplatnost výpovědi z nájmu. Nic jiného jí totiž nezbylo, protože přes opakovanou snahu o uzavření dohody ze strany TCP, starosta s radními trvali na výpovědi.

TCP je tradiční a unikátní českou uměleckou, kulturní a vzdělávací institucí v oboru taneční umění s mezinárodním renomé. Je školou, která poskytuje osmileté střední a vyšší odborné vzdělání humanitního a uměleckého typu, je jedinou konzervatoří v České republice, která vedle standardních aktivit vyvíjí také divadelní činnost. Starostovi i ostatním radním je to však zcela lhostejné, jako je jim zcela lhostejné, že 142 studentů by skončilo na dlažbě, kdyby výpověď platila. V Praze je totiž kritický nedostatek prostor pro umělecké školství a TCP nemá kam jít.  Žaloba se opírá zejména o rozpor s dobrými mravy pro likvidační charakter výpovědi, rozpor výpovědi se standardem poctivého jednání a šikanózní povahu výpovědi. O dalším vývoji na Žvahově budeme na našich stránkách informovat.

Jiří Vejmelka

V Praze 5 zahušťování, jinde parky

V deníku Metro ze dne 25.4.2018 v článku „Praha 9 koupila další pozemky k parku Přátelství“ jsme se mohli dočíst, že v pondělí 22.dubna 2018 místostarosta Tomáš Portlík převzal od společnosti OC9 pozemky mezi Jiřetínskou a Lovosickou ulicí o rozloze 2,36 hektaru za 175 milionů korun, přičemž Hlavní město Praze 9 na pozemky přispěje 70 miliony korun. Radnice o získání pozemků usilovala 9 let a to proto, aby rozšířením parku zabránila dalšímu zahušťování zástavby a ubývání zeleně v této lokalitě. „Získané pozemky spojíme se sousedním parkem Přátelství a vytvoříme zde neměnnou průchodnou zelenou oázu,“ uvedl místostarosta Prahy 9 Portlík. O podobě parkových úprav budou rozhodovat lidé, přičemž architektinické návrhy budou navazovat na vize architekta Otakara Kuči, který je autorem podoby proseckého parku. Konec článku.
U nás na Smíchově se bude naopak „zahušťovat“. Jen pár metrů od přeplněného Anděla, Na Knížecí počínaje, má vzniknout nová čtvrť City Smíchov pro více než 12 000 lidí. Tato čtvrť (jedná se vlastně o malé město) bude obsahovat převážně kancelářské budovy pro 9000  zaměstnanců a byty pro 3300 nových obyvatel Smíchova. Občané Smíchova byli v podstatě postaveni před hotovou věc a až na drobné „kosmetické úpravy“ neměli šanci do projektu podnikatele Sekyry zasahovat. Kritizovali především zahuštěnost zástavby, výšky budov a nedostatek zeleně. V rámci „participace“ však měli možnost s daným projektem nové čtvrti City Smíchov pouze souhlasit.

Dana Michálková