Interpelace na zastupitelstvu

Zastupitelka Mgr. Martina Pokorná na jednání ZMČ Prahy 5 přednesla zajímavou interpelaci, ze které citujeme.

Jmenování Jana Kábrta vedoucím Odboru územního rozvoje

Rada Městské části Praha 5 jmenovala usnesením č. 2/55/2018 pana Ing. arch. Jana Kábrta vedoucím Odboru územního rozvoje, a to s účinností od 1. 3. 2018.

Pan Jan Kábrt je označovaný občanskými spolky za zkompromitovaného svými rozhodnutími ve prospěch předimenzovaných soukromých stavebních záměrů s mizivým přínosem pro místní obyvatele a je nepopulární u občanů stejně jako paní Ing. arch. Eva Čechová, vedoucí Odboru Stavebního úřadu, nebo paní Mgr. Marcela Justová bývalá radní za ODS a předsedkyně Bytové komise z MČ Praha 7, která se spolu-proslavila kauzou podezřelých prodejů bytů takzvaně “za hubičku”.

O působení pana Kábrta na Praze 11

 • “Svým dřívějším působením ve veřejné funkci Jan Kábrt zásadně přispěl k absolutnímu rozkolu a nedůvěře mezi většinou veřejnosti a bývalou samosprávou Prahy 11,
 • zatížení městské části množstvím zcela předimenzovaných soukromých stavebních záměrů s nulovým přínosem pro místní obyvatele,
 • obvinění 28 bývalých zastupitelů, včetně samotného starosty, orgány činnými v trestním řízení ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku ve stadiu pokusu v souvislosti s podezřelými prodeji obecních pozemků.”
  • “vydal doporučující stanoviska k řadě kontroverzních developerských záměrů majících negativní dopady na životní prostředí a měnící charakter okolních čtvrtí a vyvolávajících masivní negativní odezvu veřejnosti, která k rozhodování nebyla přizvána.
  • upřednostňoval zájmy soukromých developerů před zájmy občanů a městské části a stanovisky svého odboru podporoval zahušťování zástavby na Praze 11 a zastavování zelených ploch.
  • vydal kladné stanovisko k prodeji téměř 7 tisíc m2 obecních pozemků v blízkosti stanice metra za 10 milionů korun firmě s neznámými vlastníky, která chtěla na části plochy parku postavit kancelářský mrakodrap  a bránil občanům účinně se k projektu vyjádřit.
 • O působení pana Kábrta na Magistrátu hl. m. Prahy
  • “Ředitel odboru územního rozvoje Jan Kábrt nezákonně utajoval podněty na změny Územního plánu. Podle ministerstva vnitra mají na tyto informace nárok nejen zastupitelé, nýbrž také veřejnost.”
  • Zastupitel za Piráty Mikuláš Ferjenčík požádal Odbor územního rozvoje MHMP o seznam podnětů na změnu Územního plánu. Ředitel odboru Jan Kábrt však žádost Pirátů zamítl a ti se proti rozhodnutí odvolali. Ministerstvo vnitra ve svém rozhodnutí samozřejmě potvrdilo nárok na požadované informace a zrušilo rozhodnutí Jana Kábrta o odmítnutí informace jako nezákonné.
  • Důvodem pro “odejití” pana Jana Kábrta již ve zkušební době na magistrátu byly nedostatky při výběrovém řízení, kdy navíc ředitelka magistrátu Martina Děvěrová předsedala výběrové komisi a přitom je s ním příbuzensky spřízněna, dále minulost pana Kábrta, ohrožení tvorby Metropolitního plánu a střet zájmů v osobě bratra pana Kábrta, který je dlouholetým partnerem pana Romana Kouckého.

Dotazy Mgr. Pokorné na starostu:

 1. Považujete jmenování pana Kábrta za dobrý signál vůči občanům, kteří ve vás vkládají důvěru, že je budete zastupovat s nejlepším vědomím a svědomím?
 2. Myslíte si, že občané budu mít větší důvěru k samosprávě Prahy 5, když pan Kábrt svým dřívějším působením ve veřejné funkci způsobil zásadní nedůvěru veřejnosti k samosprávě jiné městské části?
 3. Proč si myslíte, že je vhodným vedoucím právě pro naši MČ, když se ho MČ Praha 11 zbavila při změně složení koalice a na magistrátu ještě rychleji?
 4. Je to to, co právě chceme a potřebujeme na Praze 5, tedy dalšího nedůvěryhodného vedoucího důležitého odboru se spornou minulostí?
 5. V souvislosti s tímto se také ptám, zda bude Rada MČ hájit veřejný zájem, kvalitu nejen bydlení, ale života občanů, zdravé životní prostředí, transparentnost správy věcí veřejných před investory hnanými pouze ekonomickými zájmy?

jednání zastupitelstva MČ Prahy 5 17.4.

Na úvod jednání zastupitelstva dne 17.4., kdy předsedové jednotlivých politických klubů jmenují své zástupce pro ověření zápisu (obvykle větou: za ODS Jan Novák…), zastupitelka Ing. Hamanová oznámila: „za stan Zuzana Hamanová“. Protože žádné takové uskupení v zastupitelstvu není, nebylo jasné za koho paní Ing. Hamanová bude ověřovat zápis…vše se vyjasnilo s příchodem jejího kolegy JUDr. Homoly, který oznámil založení stejnojmeného politického klubu. V zastupitelstvu tedy máme už dva subjekty, které v řádných volbách vůbec nekandidovaly, krom aktuálně vzniklého STAN je to také jakási Živá Praha. Inu na radnici v Praze 5 je možné téměř cokoli.

Den otevřených dveří DTJ Santoška

Sportovní centrum DTJ Santoška
zve všechny zájemce na zahájení
jarní sezóny 2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v neděli 15. dubna 2018 od 9:00 hod.


Přijďte si zdarma zasportovat a zahrát!
Od 9:00 do 14:00 hod. v půlhodinových blocích
budou zájemcům k dispozici: tenis, stolní tenis,
pétanque, malá kopaná, nohejbal, volejbal,
kuželky, program v klubovně

Během dopoledne
dále na programu:
Prezentace aerobicu
Cvičení jógy (nutno si přinést vlastní podložku)
Přednáška „Technika a nácvik správného běhu“
Prodej klubových slevových karet na rok 2018
Speciální nabídka přenosných karet pro firmy
KONTAKT:
DTJ SANTOŠKA, Xaveriova 2, Praha 5 Smíchov
Tel.: 722 282 026, e-mail: sdtj@dtjsantoska.cz
www.dtjsantoska.cz

Odpověď na prohlášení petičního výboru ZŠ Pod Žvahovem

26.3.2018 odbor kanceláře MČ Prahy 5 zveřejnil na webových stránkách městské části prohlášení petičního výboru za obnovu základní školy Pod Žvahovem.

Protože radníce odmítla zveřejnit naši odpověď, činíme tak touto cestou.

Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z.s.

Petiční výbor za obnovu základní školy Pod Žvahovem

Pod Žvahovem 463/21 b

152 00 Praha 5

 

V Praze 28.3.2018

Vážení členové spolku rodičů a přátel základní školy na Žvahově,

dovolte nám odpovědět na prohlášení vás a Petičního výboru za obnovu základní školy Pod Žvahovem, které bylo zveřejněno na webových stránkách Městské části Praha 5.

Můžeme vás ujistit, že členové spolku Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 (SNOP 5) ani členové České pirátské strany (Piráti) nemají a nikdy neměli námitky proti opětovnému vzniku a rozvoji základní školy v areálu na Žvahově. Chápeme zaujetí vašeho spolku pro věc i touhu mít své děti pár kroků od domu až do jejich patnácti let. Zároveň také vnímáme, že žákům a učitelům sousední konzervatoře reálně hrozí ostrý konec na dlažbě. Na rodiče dětí v TCP – lidi v situaci podobné vaší – by padla nutnost najednou hledat pro děti úplně jinou školu. Tedy školu v jiné městské části nebo jinde po republice, ne dvě zastávky autobusu do kopce do školy na Chaplinově náměstí. Překvapuje nás, že jejich potřeby jsou pro vás tak snadno k přehlédnutí z toho prostého titulu, že má TCP jiného zřizovatele než obec nebo kraj. Překvapuje nás, že místo hledání způsobů, jak se do areálu společně vejít, straníte řešení, kdy ještě nejméně rok bude polovina školy nevyužitá.

Hledání vhodných prostor pro TCP pokračuje za pomoci lidí napříč politickým spektrem a kulturní scénou, kteří považují zánik této konzervatoře za krajně nežádoucí. Nezávisle na tom musíme trpce konstatovat, že se ještě před prohlášením vašeho spolku objevilo na stránkách MČ Prahy 5 nemálo dezinformací. Věci je záhodno co nejdříve uvést na pravou míru, a to v civilním a vstřícném duchu. Proto tímto otevřeně vyzýváme zástupce starosty pana radního pro školství Mgr. Víta Šolleho, aby svolal společné veřejné setkání rodičů žáků a studentů s vedením obou škol, kde bude prostor pro potřebnou diskusi.

S pozdravem

SNOP 5                                                     Piráti Praha 5

Ing. Jiří Vejmelka                                   RNDr. Daniel Mazur Ph.D

(člen předsednictva spolku)   (garant Pirátů pro vzdělávání a vědu)

Krnáčová se vysmívá svým Pražanům

Pouze představitel hnutí ANO si patrně může myslet, že jeho voliči musí vydržet všechno. Jak řídí Prahu, by její šéf asi žádnou firmu neřídil – nebo ANO? Dovolil by si toto říci svým obyvatelům primátor nějaké jiné demokratické civilizované metropole? Těžko, do dne a hodiny byl defenestrován.
O víkendu Pražanům paní primátorka sdělila, že doprava v Praze perfektně funguje. To si snad nemyslí ani poslanec ČSSD Dolínek, potenciální ministr dopravy v případné Babišově koaliční vládě „odborníků“. Že nemá žádné odborné vzdělání jistě nevadí – snad se na nebohých obyvatelích Prahy za čtyři roky už stihl něco vyučit. Sice masivně kolabuje doprava v okolí Žižkova, tramvaje a autobusy jsou redukovány, jízdní řády jsou někde jen cár papíru, ale nebudeme přece zpovykaní, že. Údajně za vše může nedostatek řidičů, pravda to ale není zrovna křišťálově čistá. Ve skutečnosti se kmenovým řidičům i brigádníkům nedovoluje čerpat tolik přesčasů, kolik pravidla povolují.
Aniž bychom chtěli obhajovat problematické působení bývalého primátora Béma – všimli jste si, že se za jeho vedení rozšiřovalo metro, a MHD si pořizovala nová vozidla? Současná koalice, vedená ANO, za 4 roky nedokázala ani zlomek. Pravda, když neutrácíte, máte hezký rozpočet – ale pak vám občas spadne nějaký zkorodovaný most či lávka. A rozšiřování ekologických tramvají a metra? Za 4 roky velké NIC!
Jan Sychra