Odpověď na prohlášení petičního výboru ZŠ Pod Žvahovem

26.3.2018 odbor kanceláře MČ Prahy 5 zveřejnil na webových stránkách městské části prohlášení petičního výboru za obnovu základní školy Pod Žvahovem.

Protože radníce odmítla zveřejnit naši odpověď, činíme tak touto cestou.

Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z.s.

Petiční výbor za obnovu základní školy Pod Žvahovem

Pod Žvahovem 463/21 b

152 00 Praha 5

 

V Praze 28.3.2018

Vážení členové spolku rodičů a přátel základní školy na Žvahově,

dovolte nám odpovědět na prohlášení vás a Petičního výboru za obnovu základní školy Pod Žvahovem, které bylo zveřejněno na webových stránkách Městské části Praha 5.

Můžeme vás ujistit, že členové spolku Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 (SNOP 5) ani členové České pirátské strany (Piráti) nemají a nikdy neměli námitky proti opětovnému vzniku a rozvoji základní školy v areálu na Žvahově. Chápeme zaujetí vašeho spolku pro věc i touhu mít své děti pár kroků od domu až do jejich patnácti let. Zároveň také vnímáme, že žákům a učitelům sousední konzervatoře reálně hrozí ostrý konec na dlažbě. Na rodiče dětí v TCP – lidi v situaci podobné vaší – by padla nutnost najednou hledat pro děti úplně jinou školu. Tedy školu v jiné městské části nebo jinde po republice, ne dvě zastávky autobusu do kopce do školy na Chaplinově náměstí. Překvapuje nás, že jejich potřeby jsou pro vás tak snadno k přehlédnutí z toho prostého titulu, že má TCP jiného zřizovatele než obec nebo kraj. Překvapuje nás, že místo hledání způsobů, jak se do areálu společně vejít, straníte řešení, kdy ještě nejméně rok bude polovina školy nevyužitá.

Hledání vhodných prostor pro TCP pokračuje za pomoci lidí napříč politickým spektrem a kulturní scénou, kteří považují zánik této konzervatoře za krajně nežádoucí. Nezávisle na tom musíme trpce konstatovat, že se ještě před prohlášením vašeho spolku objevilo na stránkách MČ Prahy 5 nemálo dezinformací. Věci je záhodno co nejdříve uvést na pravou míru, a to v civilním a vstřícném duchu. Proto tímto otevřeně vyzýváme zástupce starosty pana radního pro školství Mgr. Víta Šolleho, aby svolal společné veřejné setkání rodičů žáků a studentů s vedením obou škol, kde bude prostor pro potřebnou diskusi.

S pozdravem

SNOP 5                                                     Piráti Praha 5

Ing. Jiří Vejmelka                                   RNDr. Daniel Mazur Ph.D

(člen předsednictva spolku)   (garant Pirátů pro vzdělávání a vědu)