Názor na Šemíkův břeh

Mezi Knížecí a Lihovarem budou postaveny tisíce nových bytů a kanceláří, sportu ale žádná plocha vyhrazena nebude. Na jediném místě nyní určeném pro sport má vyrůst projekt Šemíkův břeh. Je v rukou soukromého vlastníka, který zde sport již provozovat nechce. V roce 2017 zastupitelstvo MČ schválilo záměr změny účelu pozemku ze sportovně-rekreačního na stavební a později i memorandum s developerem.
Blízko je ještě Císařská louka, ale ta je celá soukromá a z větší části oplocená a rozpronajatá. Bez nové lávky, kterou na severním cípu majitel ostrova nechce, navíc obtížně přístupná místním. Zachování posledního území pro sport a rekreaci považuji za veřejný zájem. Lze toho však za výše uvedeného stavu ještě dosáhnout?
Odhadní cena dotčených pozemků pro sport je cca 70 milionů Kč. Developer pozemky (s dosluhující halou Erpetu) hodlá koupit za 550 milionů Kč, ale jen pokud budou formálně změněny na stavební. Pokud se nové vedení MČ postaví proti této změně, pozemky zůstanou sportovní, ale majitel je za současné ceny „pro sport“ neprodá. Vidina obřího zisku povede majitele k čekání na jiné politické složení radnice a k zakonzervování neutěšeného stavu.
Podle mého rozboru ekonomické návratnosti investice by developer dosáhl vysokého zisku i v případě realizace pouhé čtvrtiny projektu. Já se přikláním k výstavbě jen na území parkoviště a chátrající haly a zachování plochy hřiště v územním plánu pro sport a rekreaci. Kompromis by vygeneroval i tak zisk kolem miliardy korun. Ekonomicky to smysl dává. Zastupitelé ať ukážou, zda stojí za veřejným zájmem.

Ing. Milan Kryl, předseda Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 5