Ministr kultury na Žvahově

V pátek 21.4.2017 navštívili Taneční konzervatoř TCP Praha na Žvahově  ministr kultury Mgr. Daniel Herman (KDU- ČSL), jeho náměstek Mgr. Patrik Košický a radní hl. m. Prahy pro kulturu Jan Wolf (KDU- ČSL). Po březnové návštěvě senátorů Václava Lásky a Jiřího Šestáka se tak jednalo již o druhou významnou návštěvu po krátké době. Obě návštěvy byly vyvolány výpovědí nájemní smlouvy pro TCP, která byla odsouhlasena 29 koaličními zastupiteli MČ Praha 5.
Po přivítání hostů  představil manažer TCP Ing. Antonín Schneider hlavní zaměření
a činnosti taneční konzervatoře. Zejména poukázal na umělecké aktivity, když soubory „Baby balet Praha“ a „Balet Praha Junior“ absolvují ročně přes 90 představení v regionech České republiky, v Praze i v zahraničí. Bez nadsázky lze říci, že TCP patří k nejaktivnějším evropským konzervatořím a rozsahem, ale hlavně kvalitou vzdělávacího procesu je v ČR unikátní. Poté bylo hostům promítnuto video o vizi TCP na vybudování komunitního centra na Žvahově – tedy dokumentu, s kterým se představitelé MČ Praha 5 vytrvale odmítají seznámit. Ing. Schneider také připomněl, že TCP plně podporuje rozvoj obnovené základní školy v areálu. V následující diskusi hosté ocenili kvalitu “vize“ i výsledky TCP, které jsou jim známy. Škoda, že diskusi stejně jako právě probíhající praktické maturity rušil hluk motorové pily při kácení stromů v areálu. Hlučné práce v areálu jsou realizovány bez předchozího upozornění ze strany radnice zcela pravidelně a působí provozní komplikace.
Po krátké prohlídce chátrající poloviny budovy, kde sídlí TCP, zavítal ministr Herman s doprovodem do tělocvičny. Zde studenti 2. až 8. ročníku předvedli své taneční umění v ukázkách z baletu Labutí jezero i z moderního repertoáru. Ministr Daniel Herman velmi ocenil předvedené výkony tanečníků i jejich veřejné umělecké aktivity. Ve svém projevu jim poděkoval za hezký zážitek a nabádal je, aby vytrvali ve svém náročném studiu i přes nevyhovující podmínky a další překážky, které TCP musí překonávat. Po společné fotografii studentů konzervatoře s ministrem návštěva skončila.
Osobně jsem byl velmi příjemně překvapen vystupováním a postoji pana ministra Hermana, jeho náměstka Košického  a radního hl.m. Prahy Wolfa. Ty jsou zcela odlišné od postoje zástupce starosty pro školství Mgr. Víta Šolleho z KDU-ČSL, který organizuje šikanu TCP v tomto volebním období. Bude zajímavé sledovat, jestli vůbec něco může v druhé polovině tohoto volebního období přimět alespoň některé zastupitele ke změně svého postoje. Jinak bude možné napravit situaci až po komunálních volbách v říjnu 2018.

Jiří Vejmelka