komunální volby 2018

NAŠI KANDIDÁTI

 

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. – vědecký pracovník, manažer výzkumných projektů

Městská část se má starat o kvalitu vzdělávání a hospodárně nakládat s prostředky na stavby, renovace a provoz školek a škol, ať je zřizuje nebo ne. Budu prosazovat maximální vstřícnost škol vůči potřebám rodičů a dětí na území městské části a dlouhodobě koncepční přístup k budování kapacit pro kvalitní a moderní vzdělávání.

Karel Bauer – ekonom, majitel účetní firmy, předseda spolku SNOP 5

Plánování a hospodaření městské části je naprosto nekoncepční a netransparentní. Neúplné a zavádějící informace nahrávají osobním zájmům politiků. Srozumitelné a úplné informace o hospodaření, přehledný rozpočet a otevřenost při rozhodování jsou spolehlivý způsob, jak co nejlépe využít peníze občanů městské části. Zasadím se o to, aby se Praha 5 konečně chovala jako dobrý hospodář.

Mgr. Eva Horáková – medicínská konzultantka

Ať se zeptate kohokoliv, jedna věc bude vždycky stejná.Zdraví, zdraví je to nejcennější co máme. Jednou z povinnosti města je pečovat o své občany, zařídit občanům dostupnou lékařskou péči a také dostupného bydlení. Co děláme jeden pro druhého je to nejcennější. Nebudu Vám sliboval modré z nebe ani to, že bude líp. Jsme na prahu změny a já věřím, že Vy i já budeme toho součástí, že to dokážeme. Vaše Eva.

Ing. Petr Bervid, MBA – projektový manažer, podnikatel, místopředseda spolku SNOP 5

Mojí vizí, aby se nám na Praze 5 dobře žilo, je vysoká míra zapojení občanů do rozhodování o dění a rozvoji městské části, kdy názor občanů bude pro vedení MČ Praha 5 závazný. Stávající přehlížení názoru občanů i způsob fungování radnice MČ Praha 5 považuji za neakceptovatelné. Zasadím se o změny v koncepci řešení dopravy a výstaby, která musí dostat nový směr vedoucí ke zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel.

Ing.Jiří Vejmelka –  místopředseda spolku SNOP 5

Radnice Prahy 5 dlouhodobě postrádá jakoukoliv smysluplnou koncepci. Již v prvních dvou letech volebního období budu usilovat o zpracování strategického plánu rozvoje naší městské části tak, jak s tím počítá zákon o hl. m. Praze.

Ing. Štěpán Rattay – místostarosta obce Svatý Jan pod Skalou

Společně se svou ženou a dvěma dcerami žijeme v Košířích a vzhledem k tomu, že jsem vždy cítil zodpovědnost za to, jakým způsobem se prostředí, které společně sdílíme, formuje, rozvíjí a jakým směrem se má dále ubírat jeho rozvoj, zeptám se Vás občanů, jak to vnímáte a budu Vaše zájmy na radnici otevřeně prosazovat. Praha 5 dlouhodobě trpí přetížením automobilovou dopravou, začnu tedy tím, že v následujících čtyřech letech budu na „pětce“ usilovat o její celkové zklidnění.

Ing. Milan Kryl – filantrop, jednatel Spolku na ochranu Barrandova a zakladatel komunitního webu www.Barrandov.org

Atraktivita Prahy 5 svádí k vytěžování hodnoty pozemků bezohlednou výstavbou zhoršující kvalitu života v nejbližším okolí. Sousedé pak prodlužují stavbu nekonečnými obstrukcemi ve stavebním řízení. Proto přinutíme developery, aby respektovali okolí stavby již v předchozích projektových stupních. Radnice v tom dosud byla slabá.

Ing. Zdeněk Laciga – informatik, sportovec a otec pěti dětí

Pokud máme vizi, najdeme i cestu. Pokud vizi nemáme, pak jen bloudíme. Mám představu města chytrých řešení, moderních technologií a slušných lidí. O naplnění své představy budu usilovat.

MgA. Adam Rut – analytik a projektový manažer

Zabývám se profesně právem na informace (zejména zákonem o svobodném přístupu k informacím a registrem smluv). Mám zkušenosti s vedením občanské poradny, a součástí mojí práce je příprava analýz, odborné články k tématu, komentování připravované legislativy. Na to bych rád navázal i na Praze 5, neboť mě zajímají témata otevřené radnice, účasti veřejnosti na rozhodování, fungování radničního tisku i efektivita a transparentnost hospodaření.

Linda Neubergová – senior account manager v reklamní agentuře

Kvalitní životní prostředí dokáže výrazně ovlivnit život každého z nás. Důležité je navíc i pro budoucí generace. Proto je mi toto téma velmi blízké. Chci prosazovat více zeleně pro lepší klima na území Prahy 5, podporovat projekty pro volnočasovou aktivitu a bojovat za větší čistotu ulic.

Jiří Krátký – produkční, provozní manažer

Již mnoho let se snažím udělat v rámci sdružení Občané pro Prahu 5 a SNOP 5 něco pro „normální“ lidi. Většinou je to však jen boj s větrnými mlýny.  Chtěl bych, aby radnice fungovala srozumitelně a vstřícně pro občany, hájila jejich zájmy a nepodléhala tlaku developerů a lobbistů. Budu prosazoval vytváření hřišť a dalších volnočasových prostor pro naše děti, rodiče i prarodiče.

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain