Naši zastupitelé

Protože v zastupitelské demokracii má každý volič právo obrátit se na svého voleného zástupce, níže naleznete seznam zastupitelů z našeho volebního uskupení včetně jejich gescí a krátkého představení

 

RNDr. Daniel MAZUR, Ph.D., Piráti Praha 5

starosta, předseda místního sdružení Pirátské strany, vědecký pracovník, manažer výzkumných projektů
Kompetence v Radě: životní prostředí, EU fondy a strategické plánování, IT

„Městská část se má starat o kvalitu vzdělávání a hospodárně nakládat s prostředky na stavby, renovace a provoz školek a škol, ať je zřizuje nebo ne. Budu prosazovat maximální vstřícnost škol vůči potřebám rodičů a dětí na území městské části a dlouhodobě koncepční přístup k budování kapacit pro kvalitní a moderní vzdělávání.“


Karel BAUER, SNOP5

zástupce starosty, člen Rady, předseda spolku SNOP5, ekonom, majitel účetní firmy
Kompetence v Radě: finance, podpora podnikání, sport

„Plánování a hospodaření městské části je naprosto nekoncepční a netransparentní. Neúplné a zavádějící informace nahrávají osobním zájmům politiků. Srozumitelné a úplné informace o hospodaření, přehledný rozpočet a otevřenost při rozhodování jsou spolehlivý způsob, jak co nejlépe využít peníze občanů městské části. Zasadím se o to, aby se Praha 5 konečně chovala jako dobrý hospodář.“


Mgr. Eva HORÁKOVÁ – Piráti Praha 5

předsedkyně Komise sociální, místopředsedkyně Komise bytové, členka Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana, medicínská konzultantka

„Ať se zeptáte kohokoliv, jedna věc bude vždycky stejná. Zdraví, zdraví je to nejcennější, co máme. Jednou z povinností města je pečovat o své občany, zařídit občanům dostupnou lékařskou péči a také dostupné bydlení. Co děláme jeden pro druhého, je to nejcennější. Nebudu Vám slibovat modré z nebe, ani to, že bude líp. Jsme na prahu změny a já věřím, že Vy i já budeme toho součástí, že to dokážeme. Vaše Eva.“


Ing. Petr BERVID, MBA – SNOP5

uvolněný předseda Komise majetku a obchodních aktivit, předseda Komise dopravní, místopředseda Komise investic, dotazí a EU fondů, projektový manažer, podnikatel, místopředseda spolku SNOP 5

„Mojí vizí, aby se nám na Praze 5 dobře žilo, je vysoká míra zapojení občanů do rozhodování o dění a rozvoji městské části, kdy názor občanů bude pro vedení MČ Praha 5 závazný. Stávající přehlížení názoru občanů i způsob fungování radnice MČ Praha 5 považuji za neakceptovatelné. Zasadím se o změny v koncepci řešení dopravy a výstaby, která musí dostat nový směr vedoucí ke zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel.“


Ing. Jiří VEJMELKA –  SNOP5

předseda zastupitelského klubu Pirátů a SNOP5, místopředseda Výboru finančního, místopředseda Výboru životního prostředí, místopředseda spolku SNOP 5

„Radnice Prahy 5 dlouhodobě postrádá jakoukoliv smysluplnou koncepci. Již v prvních dvou letech volebního období budu usilovat o zpracování strategického plánu rozvoje naší městské části tak, jak s tím počítá zákon o hl. m. Praze.“


Ing. Štěpán RATTAY – Piráti Praha 5

člen Rady MČ Praha 5
Kompetence v Radě: majetek (strategické investice, nebytové prostory, pozemky), zahraniční vztahy

„Společně se svou ženou a dvěma dcerami žijeme v Košířích a vzhledem k tomu, že jsem vždy cítil zodpovědnost za to, jakým způsobem se prostředí, které společně sdílíme, formuje, rozvíjí a jakým směrem se má dále ubírat jeho rozvoj, zeptám se Vás občanů, jak to vnímáte a budu Vaše zájmy na radnici otevřeně prosazovat. Praha 5 dlouhodobě trpí přetížením automobilovou dopravou, začnu tedy tím, že v následujících čtyřech letech budu na „pětce“ usilovat o její celkové zklidnění.“


Ing. Milan KRYL – Spolek pro ochranu (starého) Barrandova

předseda Výboru pro územní rozvoj, filantrop, jednatel Spolku na ochranu Barrandova a zakladatel komunitního webu www.Barrandov.org

„Atraktivita Prahy 5 svádí k vytěžování hodnoty pozemků bezohlednou výstavbou zhoršující kvalitu života v nejbližším okolí. Sousedé pak prodlužují stavbu nekonečnými obstrukcemi ve stavebním řízení. Proto přinutíme developery, aby respektovali okolí stavby již v předchozích projektových stupních. Radnice v tom dosud byla slabá.“


MgA. Adam RUT – Piráti Praha 5

předseda Výboru návrhového, předseda Výboru pro otevřenou radnici a agendu ombudsmana, místopředseda Komise legislativní a právní, místopředseda Redakční rady, analytik a projektový manažer

„Zabývám se profesně právem na informace (zejména zákonem o svobodném přístupu k informacím a registrem smluv). Mám zkušenosti s vedením občanské poradny, a součástí mojí práce je příprava analýz, odborné články k tématu, komentování připravované legislativy. Na to bych rád navázal i na Praze 5, neboť mě zajímají témata otevřené radnice, účasti veřejnosti na rozhodování, fungování radničního tisku i efektivita a transparentnost hospodaření.“


Jiří KRÁTKÝ – SNOP5

místopředseda Komise kulturní a obnovy památek, místopředseda Komise pro podporu podnikání a zahraniční vztahy, člen Komise bezpečnostní a protidrogové, produkční, provozní manažer

„Již mnoho let se snažím udělat v rámci sdružení Občané pro Prahu 5 a SNOP 5 něco pro „normální“ lidi. Většinou je to však jen boj s větrnými mlýny.  Chtěl bych, aby radnice fungovala srozumitelně a vstřícně pro občany, hájila jejich zájmy a nepodléhala tlaku developerů a lobbistů. Budu prosazoval vytváření hřišť a dalších volnočasových prostor pro naše děti, rodiče i prarodiče.“


 

Petr KŘIČENSKÝ – Piráti Praha 5

člen Výboru volebního, předseda Komise bezpečnostní a protidrogové, místopředseda Komise IT

 

Ing. Zdeněk LACIGA – spolek Farkáň sobě

člen Výboru pro územní rozvoj, člen Komise dopravní, místopředseda Komise sportu, člen výboru Ekologické a humanitární služby občanů Na Farkáně, z.s., informatik, sportovec, otec pěti dětí

„Pokud máme vizi, najdeme i cestu. Pokud vizi nemáme, pak jen bloudíme. Mám představu města chytrých řešení, moderních technologií a slušných lidí. O naplnění své představy budu usilovat.“

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain