Naši zastupitelé


 

 


 

 


Ing. Petr BERVID, MBA – SNOP5

uvolněný předseda Komise majetku a obchodních aktivit, předseda Komise dopravní, místopředseda Komise investic, dotazí a EU fondů, projektový manažer, podnikatel, místopředseda spolku SNOP 5

„Mojí vizí, aby se nám na Praze 5 dobře žilo, je vysoká míra zapojení občanů do rozhodování o dění a rozvoji městské části, kdy názor občanů bude pro vedení MČ Praha 5 závazný. Stávající přehlížení názoru občanů i způsob fungování radnice MČ Praha 5 považuji za neakceptovatelné. Zasadím se o změny v koncepci řešení dopravy a výstaby, která musí dostat nový směr vedoucí ke zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel.“


Ing. Jiří VEJMELKA –  SNOP5

předseda zastupitelského klubu  SNOP5, předseda spolku SNOP 5

„Radnice Prahy 5 dlouhodobě postrádá jakoukoliv smysluplnou koncepci. Již v prvních dvou letech volebního období budu usilovat o zpracování strategického plánu rozvoje naší městské části tak, jak s tím počítá zákon o hl. m. Praze.“


 


 

 

 

Ing. Zdeněk LACIGA – spolek Farkáň sobě

člen Výboru pro územní rozvoj, člen Komise dopravní, místopředseda Komise sportu, člen výboru Ekologické a humanitární služby občanů Na Farkáně, z.s., informatik, sportovec, otec pěti dětí

„Pokud máme vizi, najdeme i cestu. Pokud vizi nemáme, pak jen bloudíme. Mám představu města chytrých řešení, moderních technologií a slušných lidí. O naplnění své představy budu usilovat.“