DĚTSKÝ OSTROV ŽIJE !

Dobrých zpráv není nikdy dost. Jednou z nich je, že Městská část Praha 5 konečně začne rekonstruovat Dětský ostrov s cílem jej zprovoznit ještě letos. Dozvěděli se to účastníci veřejné prezentace plánu rekonstrukce, která se konala dne 7. června ve velkém sále na radnici.

Jako rekapitulaci dosavadního vývoje si připomeňme, že Dětský ostrov (dále DS) je mimo provoz od povodní v roce 2012. I přesto, že tehdejší radní měli plán a rozpočet rekonstrukce na stole, k začátku prací bohužel nedošlo.

Nové zastupitelstvo se v roce 2015 rozhodlo nechat vypracovat plán nový, a to velmi ambiciózní. Při jeho prezentaci v červnu a na podzim 2016 se bouřlivě diskutovalo o podstatě využití DS. Vznikl totiž oprávněný dojem, že u nového projektu architekti jaksi zapomněli na děti a dali přednost myšlence vybudovat na DS sportoviště a aktivity pro všechny věkové kategorie návštěvníků. Tento plán, který prosazoval nejvíce pan bývalý starosta Klíma, současně znamenal významné navýšení ceny za rekonstrukci.

Po odstoupení Dr. Klímy se odpovědnost za DS dostala na stůl pana místostarosty Slabého. Ten věc začal řešit zpočátku jara 2017. Jedním z prvních kroků bylo kromě jiného posoudit, kolik stromů je na DS třeba pokácet, případně zda většinu ponechat.

Výsledek a další plán tedy známe. Radnice se prakticky vrátila k původnímu konceptu rekonstrukce. DS bude obnoven v původní podobě, s novými hracími prvky, pískovišti, sportovišti a odpočinkovou zónou.

Na projednání 7. června se obyvatelé intenzivně zajímali o jednotlivé detaily a měli mnoho návrhů a připomínek. Na DS by mělo být dostatek místa ve stínu pro odpočinek a dostatek místa pro děti každého věku. Přibudou krom jiného sprchy a místa s pitnou vodou. Většina stromů zůstane. Na DS budou mít obyvatelé krom jiného menší fotbalové hřiště a hřiště na street basketball.

Dozvěděli jsme se také, že radnice jedná s provozovatelem restaurace Manu o využití zázemí v jejich prostorách pro návštěvníky DS. Radní Slabý, společně s vedoucím odboru Janem Zemanem slíbili se zabývat také problematikou vjezdu osobních vozidel do parčíku před vstupem na DS, resp. vybudováním závory nebo jiného zamezení neoprávněného vjezdu.

Věříme, že se začne s opravnými pracemi DS podle plánu, tedy v září 2017 a že bude realizace probíhat plynule. Škoda, že se na prezentaci tak zásadní věci dostavilo poměrně málo občanů.

Závěrem zmiňme fakt, že se reálně uvažuje o vybudování nové plavební komory na severním cípu ostrova, aby mohlo proplouvat více lodí. Doufáme, že k realizaci plánu vodohospodářů nedojde a že Praha 5 bude kategoricky proti, a to i kvůli dětem, kteří si budou hrát na nově zrekonstruovaném Dětském ostrově.

 Richard Nezval