Archiv rubriky: Politici MČ Praha 5

Veletoč strany zelených

Rozhodnutí zastupitelstva, které se konalo ve čtvrtek 15. října, byla poněkud nečekaná.

Zastupitelstvo především rozšířilo počet členů rady ze sedmi na devět a zvýšilo počet uvolněných (tedy placených) zastupitelů z deseti na čtrnáct. Zejména v době, kdy se plnění rozpočtu Prahy 5 pro letošní rok vyvíjí velmi nepříznivě, se jedná o velmi neuvážené rozhodnutí. Do rady pak byla dovolena zastupitelka za Stranu zelených Tatiana Konrádová. Deváté místo zůstalo neobsazeno. Strana zelených tedy zůstala v koalici i poté, co z ní počátkem září na základě silné kritiky poměrů na radnici vystoupila. Tento výsledek jistě nemile překvapil všechny, kteří Straně zelených alespoň minimálně důvěřovali. Pojďme si zrekapitulovat hlavní události, které veletoči Strany zelených předcházely.

Dne 3.9. Erika Uchytilová, zastupitelka za stranu zelených a manželka lídra strany zelených Lukáše Budína, publikovala na webu strany zelených následující informace: „V noci z úterý na středu 2. září se zastupitelé a zastupitelky zvolení za Stranu zelených a Českou pirátskou stranu do Zastupitelstva Prahy 5 rozhodli vypovědět koaliční smlouvu uzavřenou v říjnu 2014. Dnešní lživá oficiální tisková zpráva radnice o tom, že rozpad koalice nehrozí, jen důvody k vypovězení koaliční smlouvy akcentovala.

 

Jako hlavní a dlouhodobý problém efektivní spolupráce v koalici byla vyhodnocena nekomunikativnost starosty Radka Klímy (TOP09), který se díky svým osobním problémům naplno nevěnuje práci pro městskou část. Za zásadní problém zelení zastupitelé vnímají fungování procesu veřejných zakázek, nakládání s majetkem, neadekvátní čerpání rezervy rozpočtu a reorganizaci úřadu, která paralyzovala jeho chod.

Členská schůze Strany zelených na Praze 5 se shodla, že další fungování stávající radniční koalice není možné a souhlasila, aby zelení zastupitelé a zastupitelky koalici bezodkladně vypověděli a jednali o novém uspořádání, které vytvoří větší prostor pro realizaci programu Strany zelených. Na následné schůzi zastupitelského klubu SZ s podporou ČPS bylo jednomyslně schváleno usnesení vystoupit ze stávající koalice. Zároveň se klub připojil k memorandu o spolupráci se politickými subjekty ANO 2011, ODS, Patrioty a potenciálně s KDU-ČSL.“

Je všeobecně známo, že již mnohem dříve vyjednával z pověření 1. zástupce starosty za Stranu zelených Lukáše Budína vedoucí jeho týmu poradců Jan Skalický sestavení

nové koalice bez TOP 09 a ČSSD

 

Dne 4.9. zveřejnili své vyjádření zastupitelé za Stranu zelených Tatiana Konrádová, Pavel Himl,

Ondřej Velek a jediný zastupitel za Českou pirátskou stranu Josef Matoušek. Mimo jiné napsali:

„Cítíme se být vázáni usnesením Základní organizace Strany zelených v Praze 5 o ukončení současné koalice ve složení TOP 09, SZ, KDU-ČSL a ČSSD při hlasování o důvěře této koalici na zasedání zastupitelstva MČ Praha 5. Zároveň se rozhodně distancujeme od vlivu lobbisty Jana Skalického, který je poradcem našeho stranického kolegy Lukáše Budína, i od případného vlivu bývalého kontroverzního starosty Milana Jančíka!!!“

Dne 15.9. Lukáš Budín napsal ve svém otevřeném dopise voličům o situaci v Praze 5 mimo jiné: „Pro mě osobně však praktiky pana Klímy a spol. Prahu 5 přivedly na divoký východ – nelegální nahrávky, výhrůžky, nepravdivé informace v médiích, nátlak na úředníky aj. – a to zavedením až mafiánských praktik.

Pan Klíma a koalice by sami měli v pátek předstoupit před zastupitele, odstoupit či požádat o vyslovení důvěry a následně by měla být dána možnost vzniku nové koalice s většinovým mandátem. Pokud tak neučiní, tak je to výsměch občanům Prahy 5, skandální porušování veškerých pravidel politiky.

 

Od té doby až 10.10. v neděli večer Budín svým kolegům z připravované nové koalice sdělil, že v novou koalici nemá důvěru  pak prý bez jediného dalšího slova vysvětlení odešel. Na webu strany zelených se neobjevila jediná informace o radikálním obratu.

Dne 15.10.na astupitelstvu Strana zelených opět bez jediného slova vysvětlení předvedla veletoč a zůstala v koalici.

Se třemi radními v osmičlenné radě má nyní mnohem silnější pozici, než odpovídá jejím volebním výsledkům. Tato nerovnováha a skandální způsob, jakým svou pozici posílila, musí nutně vést v blízké budoucnosti k vyřazení Strany zelených z vedení radnice. Straně zelených totiž nemůže již věřit vůbec nikdo, ani opozice, ani koaliční strany, ani Ti její nejskalnější voliči. Bohužel při zachování stávající koalice TOP 09 v čele se starostou Klímou, ČSSD s problematickým Smetanou a KDU, mlčky tolerující všechny nekalé praktiky včetně porušování zákona o hl. m . Praze, nelze čekat žádný posun k lepšímu a může to vést mimo jiné k tragickému dopadu do rozpočtu Prahy 5.

 Jiří Vejmelka

S Prahou 5 procestujme svět

Pravděpodobně ne my, ale zastupitelé Městské části Prahy 5 určitě. Aspoň někteří. V každém zastupitelstvu se vždy najde někdo, kdo svojí cestovatelskou vášní převyšuje ostatní. V období let 2010 – 2014 to byla jistá Diana B., která nevynechala jedinou příležitost navštívit spřátelená města či účastnit se různých konferencí a přednášek za našimi hranicemi.

V současném zastupitelstvu jí statečně nahradila Erika U. (SZ), které zdatně sekunduje Mirka H. (ČSSD), a to jak cestovatelskou vášní, tak pracovním zápalem. I když zatím dámy zasedají jako “odbornice na všechno“, každá „pouze“ v 6 či 7 výborech nebo komisích, snaha se jim upřít nedá. Jak se objeví nabídka na zahraniční cestu, ani chvilku neváhají a vyrážejí bez ohledu na počasí.

Nedávno se zastupitelé rozhodli prodloužit si léto a vyrazili na konferenci do chorvatského Trogiru. Zřejmě v rámci transparentnosti přibrali i několik prostých občanů, a tak se „účastníkem zájezdu“ stal např. i zeť místostarosty Smetany (ČSSD), pan Jakub Krajčí.  Jaký konkrétní přínos mělo vyslání 19členné delegace, se zřejmě nedozvíme, protože zprávy z podobných akcí Rada MČ P5 nezveřejňuje, byť se třeba jedná o cesty služební, hrazené z veřejných prostředků. Nicméně propagace Prahy 5, zvlášť v okamžicích, kdy si jedna z účastnic zájezdu po oslavném večírku ani nestihla dojít včas na toaletu, byla jistě velmi namáhavá a ve výsledku zdařilá.

Nakonec těch cca 165 tisíc Kč z pokladny MČ P5 (viz usnesení Rady MČ P5 č.1188) za to určitě stojí.

Poradci, odchodné a další “úspory“ Radnice P-5

Na lednovém zastupitelstvu byl starostovi od občanů položen dotaz zda místní radní mají poradce a pokud ano, tak v jaké oblasti příslušným radním radí a jakou pobírají za toto odměnu.

Po dvou měsících jsme se dočkali odpovědi, vlastně nedočkali, protože odpověď je skryta v interpelacích zastupitelů. Zde přinášíme tabulku „poradců“ ze které vyplývá, že tento „kamarádšoft“ přijde městskou pokladnu na více jak 2,2 mil./rok.

jméno zaměstnance na DPP/DPČ odpovědný radní průměrný měsíční výdělek
Ing.   Jiří Koula Mgr.   Lukáš Budín 20.000,-   Kč
Michal   Petrák Mgr.   Lukáš Budín 20.000,-   Kč
Drahoslava   Krejčová Mgr. Jan   Smetana 12.000,-   Kč
Ing.   Miroslava Pavlíková Mgr. Jan   Smetana 23.200,-   Kč
Jan   Kavalírek Ing.   Pavel Richter 12.000,-   Kč
Karolína   Fronová Viktor Čahoj 24.000,-   Kč
Bc.   Aneta Svobodová Viktor   Čahoj 9.800,-   Kč
Ing. Eva   Vorlíčková Viktor   Čahoj 5.400,-   Kč
Bc.   Zakaria Nemrah MUDr.   Radek Klíma 12.000,-   Kč
PhDr.   Martin Šesták MUDr.   Radek Klíma 28.000,-   Kč
Petr   Spisar Petr   Hnyk 24.000,-   Kč
  Celkem za měsíc: 190.400,- Kč

 

Bohužel jsme se nedozvěděli která oblast je našim radním naprosto vzdálená, takže potřebují poradit. Pouze z uvedených částek se dá odvodit, který poradce bude chytřejší….

 

Další zajímavou informací je vyplacení odchodného pro propuštěné zaměstnance, kterých bylo zatím 20. Částka se k 11.3. vyšplhala na 4. mil. Kč. Zcela určitě to není konečná částka, neboť “výměna“ zaměstnanců pokračuje a zejména u tajemníka MČ se počítá s poměrně nestandartní částkou.

Úsporný program se projevuje i tím, že v uvedeném období přijato 20 osob na trvalý pracovní poměr a dalších 22 na dohodu.

 

Společně se schválenými náhradami za ušlou mzdu zastupitelům, která odhadem bude cca 400-500 tisíc/měs. je vidět, že nová koalice šetří kde může.

Zastupitelská šlechta na Praze 5

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQR3nEOfcjDw2WJTsom8wjLII2RR8vKCUASmPzK_3Uk1Q_bckeD

Aniž by to vedení radnice tušilo, objevila se v předloženém programovém prohlášení radnice zpráva o výjezdním zasedání RMČ Prahy 5.

Naši radní si za peníze daňových poplatníků udělají 23.- 24.4.výlet do golfového centra Darovanský dvůr v Břasech.

Zřejmě aby jim tam nebylo smutno, objednali si jednodenní ubytování hned pro 20 osob, za “výhodnou“ částku 44.000,- Kč.

Na programu jednání bude podle radního Richtera především řešení bytové otázky v Praze 5.

V brzké době se jistě dozvíme, které byty budou privatizovány a jaké bude navýšení původní částky, nebo komu ze současných nájemníků nebude prodloužena smlouva a bude tak mít možnost přednostně využívat projekt radního Smetany pro lidi bez domova, do kterého radnice aktuálně investuje přes 10. mil. Kč.