Archiv rubriky: Politici MČ Praha 5

Interpelace na zastupitelstvu

Zastupitelka Mgr. Martina Pokorná na jednání ZMČ Prahy 5 přednesla zajímavou interpelaci, ze které citujeme.

Jmenování Jana Kábrta vedoucím Odboru územního rozvoje

Rada Městské části Praha 5 jmenovala usnesením č. 2/55/2018 pana Ing. arch. Jana Kábrta vedoucím Odboru územního rozvoje, a to s účinností od 1. 3. 2018.

Pan Jan Kábrt je označovaný občanskými spolky za zkompromitovaného svými rozhodnutími ve prospěch předimenzovaných soukromých stavebních záměrů s mizivým přínosem pro místní obyvatele a je nepopulární u občanů stejně jako paní Ing. arch. Eva Čechová, vedoucí Odboru Stavebního úřadu, nebo paní Mgr. Marcela Justová bývalá radní za ODS a předsedkyně Bytové komise z MČ Praha 7, která se spolu-proslavila kauzou podezřelých prodejů bytů takzvaně “za hubičku”.

O působení pana Kábrta na Praze 11

 • “Svým dřívějším působením ve veřejné funkci Jan Kábrt zásadně přispěl k absolutnímu rozkolu a nedůvěře mezi většinou veřejnosti a bývalou samosprávou Prahy 11,
 • zatížení městské části množstvím zcela předimenzovaných soukromých stavebních záměrů s nulovým přínosem pro místní obyvatele,
 • obvinění 28 bývalých zastupitelů, včetně samotného starosty, orgány činnými v trestním řízení ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku ve stadiu pokusu v souvislosti s podezřelými prodeji obecních pozemků.”
  • “vydal doporučující stanoviska k řadě kontroverzních developerských záměrů majících negativní dopady na životní prostředí a měnící charakter okolních čtvrtí a vyvolávajících masivní negativní odezvu veřejnosti, která k rozhodování nebyla přizvána.
  • upřednostňoval zájmy soukromých developerů před zájmy občanů a městské části a stanovisky svého odboru podporoval zahušťování zástavby na Praze 11 a zastavování zelených ploch.
  • vydal kladné stanovisko k prodeji téměř 7 tisíc m2 obecních pozemků v blízkosti stanice metra za 10 milionů korun firmě s neznámými vlastníky, která chtěla na části plochy parku postavit kancelářský mrakodrap  a bránil občanům účinně se k projektu vyjádřit.
 • O působení pana Kábrta na Magistrátu hl. m. Prahy
  • “Ředitel odboru územního rozvoje Jan Kábrt nezákonně utajoval podněty na změny Územního plánu. Podle ministerstva vnitra mají na tyto informace nárok nejen zastupitelé, nýbrž také veřejnost.”
  • Zastupitel za Piráty Mikuláš Ferjenčík požádal Odbor územního rozvoje MHMP o seznam podnětů na změnu Územního plánu. Ředitel odboru Jan Kábrt však žádost Pirátů zamítl a ti se proti rozhodnutí odvolali. Ministerstvo vnitra ve svém rozhodnutí samozřejmě potvrdilo nárok na požadované informace a zrušilo rozhodnutí Jana Kábrta o odmítnutí informace jako nezákonné.
  • Důvodem pro “odejití” pana Jana Kábrta již ve zkušební době na magistrátu byly nedostatky při výběrovém řízení, kdy navíc ředitelka magistrátu Martina Děvěrová předsedala výběrové komisi a přitom je s ním příbuzensky spřízněna, dále minulost pana Kábrta, ohrožení tvorby Metropolitního plánu a střet zájmů v osobě bratra pana Kábrta, který je dlouholetým partnerem pana Romana Kouckého.

Dotazy Mgr. Pokorné na starostu:

 1. Považujete jmenování pana Kábrta za dobrý signál vůči občanům, kteří ve vás vkládají důvěru, že je budete zastupovat s nejlepším vědomím a svědomím?
 2. Myslíte si, že občané budu mít větší důvěru k samosprávě Prahy 5, když pan Kábrt svým dřívějším působením ve veřejné funkci způsobil zásadní nedůvěru veřejnosti k samosprávě jiné městské části?
 3. Proč si myslíte, že je vhodným vedoucím právě pro naši MČ, když se ho MČ Praha 11 zbavila při změně složení koalice a na magistrátu ještě rychleji?
 4. Je to to, co právě chceme a potřebujeme na Praze 5, tedy dalšího nedůvěryhodného vedoucího důležitého odboru se spornou minulostí?
 5. V souvislosti s tímto se také ptám, zda bude Rada MČ hájit veřejný zájem, kvalitu nejen bydlení, ale života občanů, zdravé životní prostředí, transparentnost správy věcí veřejných před investory hnanými pouze ekonomickými zájmy?

jednání zastupitelstva MČ Prahy 5 17.4.

Na úvod jednání zastupitelstva dne 17.4., kdy předsedové jednotlivých politických klubů jmenují své zástupce pro ověření zápisu (obvykle větou: za ODS Jan Novák…), zastupitelka Ing. Hamanová oznámila: „za stan Zuzana Hamanová“. Protože žádné takové uskupení v zastupitelstvu není, nebylo jasné za koho paní Ing. Hamanová bude ověřovat zápis…vše se vyjasnilo s příchodem jejího kolegy JUDr. Homoly, který oznámil založení stejnojmeného politického klubu. V zastupitelstvu tedy máme už dva subjekty, které v řádných volbách vůbec nekandidovaly, krom aktuálně vzniklého STAN je to také jakási Živá Praha. Inu na radnici v Praze 5 je možné téměř cokoli.

Kontrola naruby aneb kontrola kontrolního výboru

Zajímavé bylo zasedání kontrolního výboru na radnici v pondělí 29. ledna odpoledne. Kontrolní výbor (dále jen KV) navštívili postupně čtyři členové rady: 1. zástupce starosty Martin Slabý (ANO) a dále radní Petr Lachnit (ANO), Lukáš Herold (ODS) a Martin Damašek (TOP 09). Při tom pouze radní Lachnit měl k tomu odpovídající důvod, protože přišel opravit nereálné termíny, které byly uvedené v usnesení minulého KV ke kontrole hospodaření CSOP (Centrum ošetřovatelské a sociální pomoci). Petr Lachnit poté také odešel. I Lukáš Herold se zdržel krátce, asi si potřeboval jen chvíli odpočinout v klidném prostředí. Za to Martin Slabý přišel hned po začátku zasedání, posadil se do čela vedle tajemnice KV a předsedy KV Ondřeje Velka (SZ) a setrval až do konce.
Obdobně i Martin Damašek, který přišel až po polovině zasedání, vydržel až do konce.  KV má ze zákona o hl.m. Praze kontrolovat radu, např. jak plní svá usnesení. V pondělí to ale vypadalo, že rada kontroluje KV. Asi se jedná o rozšíření pravomocí rady v podmínkách Prahy 5. Vždyť i situace, kdy funkci tajemnice KV zastává asistentka 1. zástupce  starosty Martina Slabého,  je velmi neobvyklá. Alespoň že se  jedná o kvalitní úřednici. Pokud uspějeme společně s Piráty na podzim v komunálních volbách, zaměříme se mimo jiné na výrazné zkvalitnění práce výborů a komisí. A že je co zlepšovat. Takové excesy určitě nedopustíme.

Jiří Vejmelka

Pořádek a dodržování zákonů na MČ Praha 5

Dne 13. prosince 2017 náš spolek požádal o informace dle zákona 106. Požadovali jsme kopii kolaudačního rozhodnutí na pavilon E ve školním areálu Žvahov. Zmíněnou žádost jsme adresovali radnímu Damaškovi (TOP09). Jednak proto, že má v gesci péči o majetek MČ Prahy 5, tj. i zmíněný školní areál a také proto, že jako bývalý učitel by zcela jistě nestrpěl případné nesrovnalosti ve školském areálu.

Dle zmiňovaného zákona má povinnost dotazovaný subjekt odpovědět nejpozději ve lhůtě 15 dnů od obdržení žádosti. V tomto případě tedy do 28. prosince 2017. Uplynul prosinec, polovina ledna a odpověď nikde. Když už jsme pojali podezření, že radní Damašek, ač bývalý učitel, zapomněl psát, odpověď 18. ledna 2018 dorazila.

Nikoli oslovený radní, ale tajemník úřadu pan Bc. Josef Žebera nám odpověděl, že se žádost zamítá. V odůvodnění nám bylo sděleno: „předmětné kolaudační rozhodnutí se nepodařilo dohledat“. Z odpovědi je zřejmé, že na Smíchovské radnici si na pořádek v dokumentech moc nepotrpí anebo, že kolaudační rozhodnutí nikdy vydáno nebylo a tudíž neexistuje.

V druhém případě by se tedy příslušný radní měl urychleně zasadit o ukončení nájmu pavilonu pro podnikatelské účely.

Karel Bauer

Vyjádření k návrhu rozpočtu MČ Prahy 5 na rok 2018

Celkově je předložený návrh rozpočtu tak tragický, že vůbec nemá smysl zabývat se jím podrobně.

Proto jen zopakujeme některé údaje:

Příjmy: 675.710.000 Kč

Výdaje: 1.159.269.000 Kč

Plánovaný schodek: – 483.559.000 Kč

Který má být pokrýt především z rezervního fondu částkou 418.236.000 Kč

Navržené investice činí 445,8 mil Kč. Pro informaci v roce 2015 byly skutečné investice 103,3 mil Kč, v r.2016  124,9 mil Kč, v letošním roce jsou k 31.10.  82,8 mil Kč.

Výsledek obrázku pro peníze obrázky

Připomeňme si ještě rozpočtový výhled, jak jej sestavila současná koalice v loňském roce a porovnejme s letošním návrhem:

2018  -306 723 000 Kč               – 483 559 000 Kč

2019  -244 176 000 Kč               – 401 844 000 Kč

2020  -223 236 000 Kč               – 448 871 000 Kč

2021   -90 728 000 Kč                – 382 660 000 Kč   

2022   -24 579 000 Kč                – 366 294 000 Kč

Ve výhledu na dalších 5 let je plánován celkový schodek více jak – 2 083 000 000 Kč (slovy dvě miliardy osmdesát tři milionú).

O tom jak současní představitelé Prahy 5 hospodaří, si můžete udělat vlastní názor.

Předem obdivujeme cynismus každého zastupitele, který pro tento rozpočet zdvihne ruku.