Archiv rubriky: Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium

Divadlo na radnici

Divadelní představení bylo možné shlédnout ve čtvrtek 22.12.2016 od 16.00 hod.
v zasedací místnosti č. 330 v budově radnice na nám.14. října č. 4 v rámci zasedání školského výboru.

 Název divadelní hry: Výpověď taneční konzervatoři Praha

Autoři: zástupce starosty Mgr. Vít Šolle a radní Ing. Pavel Richter

Režie: Bc. Martin Damašek

Osoby a obsazení: přítomní členové školského výboru a radní Mgr. Vít Šolle

Na úvod představení vystoupili Vít Šolle a předseda výboru Martin Damašek, kteří se nepříliš přesvědčivě snažili zdůvodnit, proč dala rada MČ Prahy 5 taneční konzervatoři výpověď z nájemní smlouvy. Pak dostali slovo členové výboru, kteří se vesměs bez dlouhých proslovů vyjádřili, že výpověď podpoří. Proti byl pouze doc. Pavel Himl.

Následně dostali prostor i diváci. Přítomný senátor Václav Láska se nestačil divit. Myslel si totiž, že přišel na diskusi o výpovědi, ale místo toho se odehrávalo předem secvičené divadelní představení školského výboru.

To už se divadelní hra blížila ke svému vrcholu. Předseda školského výboru dal hlasovat. Výpověď podpořili všichni přítomní členové výboru kromě doc. Pavla Himla. Některé méně otrlé diváky dojalo souhlasné hlasování Marie Hakenové, která prohlásila, že to dělá s těžkým srdcem.

Představení skončilo. Diváci (občané a zástupci TCP) odcházeli velmi nespokojeni. Sice oceňovali bezvadný výkon režiséra Martina Damaška, ale umělecká úroveň představení byla ubohá. Jeden z diváků dokonce při odchodu prohlásil: „Ti zastupitelé jsou ale dobytek.“

                                                                                     Jiří Vejmelka

Petice je cár papíru

Alespoň k petici na záchranu taneční konzervatoře na Žvahově se radní jako k cáru papíru zachovali. Petice vyzývala radu MČ Praha 5, aby poskytla taneční konzervatoři právní jistotu setrvání v jejím dosavadním sídle ve školském areálu na Žvahově alespoň na dobu dvou vzdělávacích cyklů. Do podatelny úřadu byla petice předána 12.9.2016. Tedy dnes je to již přes tři měsíce, kdy petice nebyla radou projednána. Na to, že starosta Radek Klíma (TOP 09) si s dodržováním zákonů příliš starostí nedělá, jsme si už mohli zvyknout, ale tentokráte to opravdu přehnal. Petiční zákon totiž pro vyřízení petice stanovuje lhůtu 30 dnů. Neprojednání petice je ostudou nejen starosty a zástupce starosty Víta Šolleho (KDU ČSL), který má v kompetenci problematiku školství, ale celé rady. Všichni radní byli přítomni na zastupitelstvu v úterý 22.11.2016, kde bylo projednání petice urgováno. Radní mohli své pochybení napravit hned druhý den při jednání rady, ale místo projednání petice raději dali taneční konzervatoři rovnou výpověď z nájemní smlouvy. Teď už může 151 žáků konzervatoře a jejich 33 pedagogů ponechat na Žvahově jenom rozhodnutí zastupitelstva, které má při podání výpovědi konečné slovo.

 

Šolle dokončil, co Jančík začal

Ve středu 23. listopadu rada naší městské části Praha 5 vypověděla nájemní smlouvu taneční konzervatoři Taneční centrum Praha (TCP), která sídlí ve školském areálu Pod Žvahovem. Důvody výpovědi, které zástupce starosty pro školství Vít Šolle (KDU ČSL) a radní pro majetek Pavel Richter (TOP 09) předložili ve svém materiálu do rady, jsou zástupné a neodpovídají skutečnosti, nebo jsou zaviněné dlouholetou šikanou ze strany radnice.

Ještě za starosty Milana Jančíka podala v roce 2010 MČ žalobu na TCP, jejímž důsledkem mělo být vystěhování taneční konzervatoře z areálu na Žvahově. Starosta Klíma (TOP 09) se počátkem roku 2011 bez projednání v radě rozhodl v soudním sporu pokračovat, ale neuspěl. Ústavní soud v únoru 2013 žalobu MČ zamítl.

Zastupitelstvo Prahy 5 pak schválilo dodatek k nájemní smlouvě s TCP, kterým byl spor definitivně ukončen. Po volbách v roce 2015 začalo vše nanovo. Do volné poloviny školské budovy byla umístěna první třída základní školy s tím, že postupně bude zřízen celý 1. stupeň základní školy. Ačkoliv při férovém postupu radnice by obě školy mohly v klidu koexistovat, začala radnice pod vedením zástupce starosty Šolleho opět TCP šikanovat s cílem TCP vystrnadit z areálu a vyřídit si účty s nepohodlným manažerem Antonínem Schneiderem. Ten totiž důrazně upozorňoval radnici na předražené a nekvalitní projekty, a žádal, aby z areálu odešla výrobní firma Dantik, jejíž činnost ohrožuje bezpečnost žáků a studentů v areálu. Dokonce pan Schneider žádal, aby radnice zaplatila TCP dluhy, první ve výši 2,45 mil Kč za rekonstrukci jídelny v letech 2005 – 2006. No to je přece arogantní a drzé.

A tak místo Dantiku vyletí ve světě uznávané TCP. Možná. TCP má ještě šanci. Výpověď rady musí potvrdit zastupitelstvo. To bude zasedat zkraje příštího roku. Tedy cca rok a tři čtvrtě před novými komunálními volbami. To by si již voliči mohli pamatovat, jak jednotliví zastupitelé hlasovali. Zástupce starosty pro školství Šolle preferuje ve školském areálu v rozporu se zákony výrobní firmu před školskými institucemi. Takový člověk nemá ve vedení městské části co dělat.

Přejme si, aby zastupitelstvo výpověď TCP nepotvrdilo a Víta Šolleho z rady odvolalo. Budou li zastupitelé ochotni poslouchat argumenty TCP, nemůže jejich rozhodnutí dopadnout jinak.

 Jiří Vejmelka

Spor míří k soudu

Spor mezi Taneční konzervatoří Žvahov (TCP) a Radnicí vrcholí a směřuje k soudu. Rodiče žáků podali trestní oznámení na radního Richtera a místostarostu Šolleho. Rada MČ poslala zase TCP předžalobní výzvu.

Tento jeden z mnoha vzájemných sporů se vede kolem bezpečnosti žáků. Jádrem sporu je působení firmy Dantik ve školském areálu. TCP je přesvědčena, že tato výrobní a obchodní firma nemá v areálu co dělat, protože vjíždějící osobní i nákladní automobily zákazníků a dodavatelů Dantiku ohrožují bezpečnost žáků. Radní si myslí, že působení firmy Dantik ve školském areálu bezpečnost žáků nenarušuje. Překvapivě stranou sporu zůstává další nájemce tj. základní škola Kořenského. Rodiče malých žáků jsou radnici vděční za zřízení prvního stupně základní školy.