Archiv rubriky: Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium

Mezinárodní týden tance

V rámci Mezinárodních týdnů tance se představí taneční soubory taneční konzervatoře TCP Žvahov dvakrát v Praze 5. Poprvé vystoupí ve Švandově divadle ve středu 25.4.od 19.00 hod při happeningu tanečních konzervatoří a podruhé zatančí v pátek 27.4. od 15.00 hod tradičně před kostelem Sv. Václava.

Přijďte se podívat a povzbudit naše zástupce.

 

Odpověď na prohlášení petičního výboru ZŠ Pod Žvahovem

26.3.2018 odbor kanceláře MČ Prahy 5 zveřejnil na webových stránkách městské části prohlášení petičního výboru za obnovu základní školy Pod Žvahovem.

Protože radníce odmítla zveřejnit naši odpověď, činíme tak touto cestou.

Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z.s.

Petiční výbor za obnovu základní školy Pod Žvahovem

Pod Žvahovem 463/21 b

152 00 Praha 5

 

V Praze 28.3.2018

Vážení členové spolku rodičů a přátel základní školy na Žvahově,

dovolte nám odpovědět na prohlášení vás a Petičního výboru za obnovu základní školy Pod Žvahovem, které bylo zveřejněno na webových stránkách Městské části Praha 5.

Můžeme vás ujistit, že členové spolku Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 (SNOP 5) ani členové České pirátské strany (Piráti) nemají a nikdy neměli námitky proti opětovnému vzniku a rozvoji základní školy v areálu na Žvahově. Chápeme zaujetí vašeho spolku pro věc i touhu mít své děti pár kroků od domu až do jejich patnácti let. Zároveň také vnímáme, že žákům a učitelům sousední konzervatoře reálně hrozí ostrý konec na dlažbě. Na rodiče dětí v TCP – lidi v situaci podobné vaší – by padla nutnost najednou hledat pro děti úplně jinou školu. Tedy školu v jiné městské části nebo jinde po republice, ne dvě zastávky autobusu do kopce do školy na Chaplinově náměstí. Překvapuje nás, že jejich potřeby jsou pro vás tak snadno k přehlédnutí z toho prostého titulu, že má TCP jiného zřizovatele než obec nebo kraj. Překvapuje nás, že místo hledání způsobů, jak se do areálu společně vejít, straníte řešení, kdy ještě nejméně rok bude polovina školy nevyužitá.

Hledání vhodných prostor pro TCP pokračuje za pomoci lidí napříč politickým spektrem a kulturní scénou, kteří považují zánik této konzervatoře za krajně nežádoucí. Nezávisle na tom musíme trpce konstatovat, že se ještě před prohlášením vašeho spolku objevilo na stránkách MČ Prahy 5 nemálo dezinformací. Věci je záhodno co nejdříve uvést na pravou míru, a to v civilním a vstřícném duchu. Proto tímto otevřeně vyzýváme zástupce starosty pana radního pro školství Mgr. Víta Šolleho, aby svolal společné veřejné setkání rodičů žáků a studentů s vedením obou škol, kde bude prostor pro potřebnou diskusi.

S pozdravem

SNOP 5                                                     Piráti Praha 5

Ing. Jiří Vejmelka                                   RNDr. Daniel Mazur Ph.D

(člen předsednictva spolku)   (garant Pirátů pro vzdělávání a vědu)

Ministr kultury na Žvahově

V pátek 21.4.2017 navštívili Taneční konzervatoř TCP Praha na Žvahově  ministr kultury Mgr. Daniel Herman (KDU- ČSL), jeho náměstek Mgr. Patrik Košický a radní hl. m. Prahy pro kulturu Jan Wolf (KDU- ČSL). Po březnové návštěvě senátorů Václava Lásky a Jiřího Šestáka se tak jednalo již o druhou významnou návštěvu po krátké době. Obě návštěvy byly vyvolány výpovědí nájemní smlouvy pro TCP, která byla odsouhlasena 29 koaličními zastupiteli MČ Praha 5.
Po přivítání hostů  představil manažer TCP Ing. Antonín Schneider hlavní zaměření
a činnosti taneční konzervatoře. Zejména poukázal na umělecké aktivity, když soubory „Baby balet Praha“ a „Balet Praha Junior“ absolvují ročně přes 90 představení v regionech České republiky, v Praze i v zahraničí. Bez nadsázky lze říci, že TCP patří k nejaktivnějším evropským konzervatořím a rozsahem, ale hlavně kvalitou vzdělávacího procesu je v ČR unikátní. Poté bylo hostům promítnuto video o vizi TCP na vybudování komunitního centra na Žvahově – tedy dokumentu, s kterým se představitelé MČ Praha 5 vytrvale odmítají seznámit. Ing. Schneider také připomněl, že TCP plně podporuje rozvoj obnovené základní školy v areálu. V následující diskusi hosté ocenili kvalitu “vize“ i výsledky TCP, které jsou jim známy. Škoda, že diskusi stejně jako právě probíhající praktické maturity rušil hluk motorové pily při kácení stromů v areálu. Hlučné práce v areálu jsou realizovány bez předchozího upozornění ze strany radnice zcela pravidelně a působí provozní komplikace.
Po krátké prohlídce chátrající poloviny budovy, kde sídlí TCP, zavítal ministr Herman s doprovodem do tělocvičny. Zde studenti 2. až 8. ročníku předvedli své taneční umění v ukázkách z baletu Labutí jezero i z moderního repertoáru. Ministr Daniel Herman velmi ocenil předvedené výkony tanečníků i jejich veřejné umělecké aktivity. Ve svém projevu jim poděkoval za hezký zážitek a nabádal je, aby vytrvali ve svém náročném studiu i přes nevyhovující podmínky a další překážky, které TCP musí překonávat. Po společné fotografii studentů konzervatoře s ministrem návštěva skončila.
Osobně jsem byl velmi příjemně překvapen vystupováním a postoji pana ministra Hermana, jeho náměstka Košického  a radního hl.m. Prahy Wolfa. Ty jsou zcela odlišné od postoje zástupce starosty pro školství Mgr. Víta Šolleho z KDU-ČSL, který organizuje šikanu TCP v tomto volebním období. Bude zajímavé sledovat, jestli vůbec něco může v druhé polovině tohoto volebního období přimět alespoň některé zastupitele ke změně svého postoje. Jinak bude možné napravit situaci až po komunálních volbách v říjnu 2018.

Jiří Vejmelka

Půlnoční výpověď Taneční konzervatoři

Blížila se půlnoc, když 29 koaličních zastupitelů odhlasovalo schválení výpovědi Taneční konzervatoři Taneční centrum Praha z nájemní smlouvy na část školního areálu Pod Žvahovem 463.

Původně byl tento bod zařazen do programu jako 13., ale při schvalování programu na začátku jednání zastupitelstva  byl odsunut na 23. místo, tedy do pozdních nočních hodin. Je to oblíbený trik, když chcete z jednání vyloučit občany. To se také povedlo, do pozdních nočních hodin vydržela pouze jedna dáma a moje maličkost.

Kdo především se v tomto volebním období „zasloužil“ o šikanu taneční konzervatoře TCP, která vyvrcholila podáním výpovědi ze Žvahova? Návrh na schválení výpovědi předložil zástupce starosty pro školství Mgr. Vít Šolle, dříve odvolaný ředitel základní školy v Hostivicích, pro KDU-ČSL však zdatný odborník na školství. Velkou zásluhu na šikaně má také uvolněný předseda školského výboru Bc. Martin Damašek  z TOP 09, dříve učitel občanské výchovy a angličtiny na základní škole. Ano, dva bývalí učitelé se zasloužili o výpověď škole s mezinárodním renomé, s velmi dobrými pedagogickými výsledky a jediné svého druhu v ČR. Na rozdíl od TCP bývalí učitelé Vít Šolle i Martin Damašek vehementně podporují působení výrobní firmy Dantik, jejíž působení uprostřed školského areálu na Žvahově ohrožuje bezpečnost žáků. Proč to oba dělají? Beze sporu jedním z hlavních motivů obou bývalých učitelů bylo vyhovět přání starosty MUDr. Radka Klímy. Ten šel ve stopách bývalého starosty Jančíka a  již v minulém období se velmi snažil dostat TCP z areálu na Žvahově. Naštěstí ústavní soud v roce 2013 rozhodl v Klímův neprospěch. Jaké bude pokračování této kauzy?

Jiří Vejmelka