Archiv rubriky: Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium

Maraton TCP

Absolutní nasazení předvedli na závěr roku studenti a pedagogové Taneční konzervatoře TCP Žvahov. Od 17. listopadu do 20. prosince zvládli absolvovat 20 představení. Na repertoáru se podílelo 11 tvůrců ze 4 zemí a vystoupilo 79 účinkujících (studentů a pedagogů TCP). Ve Vinohradském divadle, Městské knihovně, Divadle komedie, Smetanově síni Obecního domu a na Nové scéně Národního divadla aplaudovalo účinkujícím celkem 10 155 diváků. TCP patří k nejaktivnějším konzervatořím v Evropě a má jedinečnou vzdělávací koncepci, když je zároveň konzervatoří i gymnáziem. Přesto nelze bohužel ani v novém roce předpokládat, že se škola i přes podporu ze strany spolku SNOP 5 dokáže vyhnout šikaně od Městské části Praha 5.

Jiří Vejmelka

 

 

Fake news obíhají Žvahovem.

Jsme šokováni falešnými zprávami, které se šíří na Žvahově mezi rodiči dětí ze základní školy. Prý jestli vyhrajeme volby (myšleno SNOP5 s Piráty), zavřeme základní školu a děti ze Žvahova nebudou mít kam chodit do školy! Je to celé nesmysl. Nikdy jsme proti existenci základní školy na Žvahově nebyli a nejsme. Pouze nechceme, aby byla zlikvidována taneční konzervatoř.

Jiří Vejmelka

reakce Jiřího Kyliána na petici „Mayday Žvahov 2018“

Ve vlaku z Duisburgu do Karlových Varů 27. června 2018

„pro ty, kterých se to týka“

Jsem Jiří Kylián – choreograf.

Čtvrt století jsem byl ředitelem Nizozemského tanečního divadla, s nímž jsme hostovali v nejprestižnějších divadlech světa. Z jejich velkého množství uvádím jen Národní divadlo v Praze, Pařížskou operu a Metropolitní Operu v New Yorku. V dubnu tohoto roku jsem byl zvolen členem francouzské „Académie des Beaux-arts“. Kvůli mému vstupu do této neobyčejně vážené umělecké instituce byly její statuty rozšířeny o novou disciplinu: choreografii.

Tento krátký úvod píši jen proto, abych ujasnil, že choreografie a tanec nabývají ve světě stále více váhy a úcty. To je evidentní takřka ve všech zemích Evropy s výjimkou České republiky. O tanci a choreografii bych mohl psát nekonečně, ale pro nezasvěcené je důležité si uvědomit, že tanec je nejenom nejstarším ale současně i nejosobitějším lidským uměleckým výrazem. Musí být respektován, vyučován a chráněn. Musí mu být dáno prominentní místo v našem kulturním podvědomí a vědomí, které už dávno měl mít. Proto je zapotřebí jej vehementně podporovat a dát mu reálné možnosti optimálního uplatnění.

Frází o podporování tance jsme už slyšeli dost. Mě se ale jedná o jeho hmatatelnou podporu ve formě velkoryse koncipované budovy, která by umožnila prvotřídní výuku a presentaci soudobého tance s mezinárodní nosností.

Budova na Žvahově, která se neúnavným snažením lidí z TCP stala významným mezinárodním centrem soudobého tance a vývoje choreografie, by jim v nejbližší době měla být odejmuta, aniž by si některý z politiků, kteří se na tomto zničujícím rozhodnutí podíleli, dělali starost, kam teď s nimi….!

České republice se ve srovnání s mnohými jinými evropskými státy daří velmi dobře, a v minulosti bylo vždy ctností takových prosperujících států, aby se starali o kulturní hygienu svých občanů. Pakli se tak nestane, vždy se to v budoucnu vymstí.

Tanec a choreografie jsou nejenom neodmyslitelnými členy naší umělecké rodiny, ale jsou zároveň jejími nejstaršími sourozenci. Už dávno známe slavný výrok Miroslava Tyrše: „V zdravém těle zdravý duch….!“ To ale neplatí jen o sportu. Tanec tříbí ducha, a naší povinností je, se o naší duševní hygienu starat. Tanec je k tomu tím nejlepším prostředkem.

Je na čase, aby si to naši politikové uvědomili. Vybudování takového Choreografického Centra v Praze by se stalo důležitým a nekonvenčním gestem kulturní politiky České republiky. Česká republika by se takovýmto činem stala jakýmsi kompasem pro kulturní vývoj Evropy. Nemám pochyb, že politikové, kteří nehledí jen na momentální řešení jakýchsi problémů, ale naopak mají odvahu podpořit významné projekty směřující do budoucna, dostanou nevymazatelné místo v kulturních dějinách naší vlasti.

Jenomže k tomu je zapotřebí odvahy. V dané situaci nevím kdo jí má.

Jiří Kylián

www.jirikylian.com

text petice zde: petice 18-06-14 text

Nekorektní články o TCP

V MF DNES v sobotu 9. června a v Metru v úterý 12. června vyšly články o tom, jak Taneční konzervatoř  TCP nechce opustit své sídlo na Žvahově, ačkoliv dostala od MČ Praha 5 výpověď. V obou článcích jsou informace hrubě zkreslené. Novinářům je předal mluvčí Prahy 5 pan Jakub Večerka. Ten nastoupil do funkce nedávno a tak se nelze divit, že se v cca 12 let trvajících neshodách nevyzná. Někdo mu ale pokřivené informace musí předávat. I to se časem zjistí. TCP nemá prostor, aby veřejnosti vysvětlila šikanu, která začala již za starosty Jančíka. Bohužel starosta z TOP 09 Radek Klíma ve snaze vypudit TCP z areálu na Žvahově pokračoval a jeho spolustraník a současný starosta Pavel Richter chce vyhnání (a tím i likvidaci) TCP dotáhnout ještě do konce tohoto volebního období. Při tom, jak je vidět, se vedení radnice neštítí klamat veřejnost. Za současné situace tak jedině soud může rozhodnout o platnosti výpovědi z nájemní smlouvy. TCP totiž podalo žalobu na neplatnost výpovědi pro rozpor s dobrými mravy. Každopádně by radnice měla zajistit, aby současná situace měla minimální dopad na žáky obou škol.

Jiří Vejmelka

Žaloba TCP na neplatnost výpovědi

Taneční konzervatoř Taneční centrum Praha, která sídlí v areálu na Žvahově, podala žalobu na neplatnost výpovědi z nájmu. Nic jiného jí totiž nezbylo, protože přes opakovanou snahu o uzavření dohody ze strany TCP, starosta s radními trvali na výpovědi.

TCP je tradiční a unikátní českou uměleckou, kulturní a vzdělávací institucí v oboru taneční umění s mezinárodním renomé. Je školou, která poskytuje osmileté střední a vyšší odborné vzdělání humanitního a uměleckého typu, je jedinou konzervatoří v České republice, která vedle standardních aktivit vyvíjí také divadelní činnost. Starostovi i ostatním radním je to však zcela lhostejné, jako je jim zcela lhostejné, že 142 studentů by skončilo na dlažbě, kdyby výpověď platila. V Praze je totiž kritický nedostatek prostor pro umělecké školství a TCP nemá kam jít.  Žaloba se opírá zejména o rozpor s dobrými mravy pro likvidační charakter výpovědi, rozpor výpovědi se standardem poctivého jednání a šikanózní povahu výpovědi. O dalším vývoji na Žvahově budeme na našich stránkách informovat.

Jiří Vejmelka