Archiv rubriky: Petice

reakce Jiřího Kyliána na petici „Mayday Žvahov 2018“

Ve vlaku z Duisburgu do Karlových Varů 27. června 2018

„pro ty, kterých se to týka“

Jsem Jiří Kylián – choreograf.

Čtvrt století jsem byl ředitelem Nizozemského tanečního divadla, s nímž jsme hostovali v nejprestižnějších divadlech světa. Z jejich velkého množství uvádím jen Národní divadlo v Praze, Pařížskou operu a Metropolitní Operu v New Yorku. V dubnu tohoto roku jsem byl zvolen členem francouzské „Académie des Beaux-arts“. Kvůli mému vstupu do této neobyčejně vážené umělecké instituce byly její statuty rozšířeny o novou disciplinu: choreografii.

Tento krátký úvod píši jen proto, abych ujasnil, že choreografie a tanec nabývají ve světě stále více váhy a úcty. To je evidentní takřka ve všech zemích Evropy s výjimkou České republiky. O tanci a choreografii bych mohl psát nekonečně, ale pro nezasvěcené je důležité si uvědomit, že tanec je nejenom nejstarším ale současně i nejosobitějším lidským uměleckým výrazem. Musí být respektován, vyučován a chráněn. Musí mu být dáno prominentní místo v našem kulturním podvědomí a vědomí, které už dávno měl mít. Proto je zapotřebí jej vehementně podporovat a dát mu reálné možnosti optimálního uplatnění.

Frází o podporování tance jsme už slyšeli dost. Mě se ale jedná o jeho hmatatelnou podporu ve formě velkoryse koncipované budovy, která by umožnila prvotřídní výuku a presentaci soudobého tance s mezinárodní nosností.

Budova na Žvahově, která se neúnavným snažením lidí z TCP stala významným mezinárodním centrem soudobého tance a vývoje choreografie, by jim v nejbližší době měla být odejmuta, aniž by si některý z politiků, kteří se na tomto zničujícím rozhodnutí podíleli, dělali starost, kam teď s nimi….!

České republice se ve srovnání s mnohými jinými evropskými státy daří velmi dobře, a v minulosti bylo vždy ctností takových prosperujících států, aby se starali o kulturní hygienu svých občanů. Pakli se tak nestane, vždy se to v budoucnu vymstí.

Tanec a choreografie jsou nejenom neodmyslitelnými členy naší umělecké rodiny, ale jsou zároveň jejími nejstaršími sourozenci. Už dávno známe slavný výrok Miroslava Tyrše: „V zdravém těle zdravý duch….!“ To ale neplatí jen o sportu. Tanec tříbí ducha, a naší povinností je, se o naší duševní hygienu starat. Tanec je k tomu tím nejlepším prostředkem.

Je na čase, aby si to naši politikové uvědomili. Vybudování takového Choreografického Centra v Praze by se stalo důležitým a nekonvenčním gestem kulturní politiky České republiky. Česká republika by se takovýmto činem stala jakýmsi kompasem pro kulturní vývoj Evropy. Nemám pochyb, že politikové, kteří nehledí jen na momentální řešení jakýchsi problémů, ale naopak mají odvahu podpořit významné projekty směřující do budoucna, dostanou nevymazatelné místo v kulturních dějinách naší vlasti.

Jenomže k tomu je zapotřebí odvahy. V dané situaci nevím kdo jí má.

Jiří Kylián

www.jirikylian.com

text petice zde: petice 18-06-14 text

Petice Mrázovka

Náš spolek zásadně nesouhlasí se změnou územního plánu a výstavbou na úkor zeleně. Proto plně podporujeme petici proti změně územního plánu v lokalitě Mrázovka. Celý text petice je ke stažení zde: Mrázovka_petice

Mapa oblasti park mrázovka

Vědí radní, co dělají?

Až po jednom roce činnosti dokázala nová rada, zásadně obměněná již na zastupitelstvu dne 28.4.2016, schválit své programové prohlášení pro volební období 2016 – 2018.

Ve svém prohlášení si radní mimo jiné schválili „Budeme podporovat aktivní zapojení občanů a občanských spolků do procesů územního rozvoje. Jednotlivé stavební záměry budou prezentovány ve výboru územního rozvoje, jehož jednání jsou přístupná veřejnosti.“

Člověk neznalý poměrů v Praze 5 by si mohl myslet, že petice proti uzavřenému jednání výborů projednávaná na zastupitelstvu 20.6.2017 bude hladce schválena. Požadovala totiž přesně to, co je uvedeno v programovém prohlášení rady. Opak je pravdou. Proti požadavku petice vystoupili v diskusi na zastupitelstvu především radní Homola, Herold
a Palovský. Na zamítnutí požadavku petice se pak podíleli všichni přítomní radní včetně starosty Richtera , placená předsedkyně výboru územního rozvoje Hamanová a bohužel
i většina zmatené opozice. Uvidíme, jestli radní alespoň změní své programové prohlášení, aby odpovídalo skutečnosti. Zatím tak neučinili.

Jiří Vejmelka

Projednání petice na zastupitelstvu MČ

Dne 20.6. se konalo pravidelné jednání zastupitelstva a na programu bylo zařazeno i projednání petice, kterou jsme podali s cílem omezit uzavírání jednání výborů.

V roce 2014 před volbami všichni politici slibovali otevřenou radnici a nutno podotknout, že aspoň otevření jednání výborů a komisí bylo krokem vpřed. Bohužel ojedinělým a důvodová zpráva k naší petici, pod kterou je podepsán starosta, ale autory jsou radní Homola a předsedkyně výboru územního rozvoje arch. Hamanová, naopak občany staví do pozice hlupáků, kteří nevědí co podepisují, případně jednají v zájmu developerů, nebo zneužívají výbor k politickému boji. Zkrácenou důvodovou zprávu si můžete přečíst zde: Důvodová zpráva petice VUR

Autor vůbec nepochopil záměr petice, tj. že občan má právo vědět, jaký jím zvolený zastupitel zastává na danou věc názor a jak případně hlasuje. A dokonce lživě tvrdí, že členové výboru vidí podklady k záměru poprvé a musí si rychle vytvořit názor, což je samozřejmě lež. Naprostou většinu podkladů mají členové výboru k dispozici předem, takže času utvořit si názor a připravit připomínky k prezentaci je dost.

Celý text který jsme přednesli na jednání zastupitelstva je k dispozici zde:vystoupení na ZMČ k petici

Těžko říct, co vede některé zastupitele k doměnce, že občané zneužívají svá vystoupení na zastupitelstvu, nebo petice k předvolebnímu boji, ale ve světle toho, jak někteří volení zástupci jednají, bude zřejmě vhodné sestavit do komunálních voleb nepolitickou kandidátku z členů spolků, kteří se snaží ve svém volném čase zabránit různým nesmyslným projektům…