Archiv rubriky: Petice

Petice Mrázovka

Náš spolek zásadně nesouhlasí se změnou územního plánu a výstavbou na úkor zeleně. Proto plně podporujeme petici proti změně územního plánu v lokalitě Mrázovka. Celý text petice je ke stažení zde: Mrázovka_petice

Mapa oblasti park mrázovka

Vědí radní, co dělají?

Až po jednom roce činnosti dokázala nová rada, zásadně obměněná již na zastupitelstvu dne 28.4.2016, schválit své programové prohlášení pro volební období 2016 – 2018.

Ve svém prohlášení si radní mimo jiné schválili „Budeme podporovat aktivní zapojení občanů a občanských spolků do procesů územního rozvoje. Jednotlivé stavební záměry budou prezentovány ve výboru územního rozvoje, jehož jednání jsou přístupná veřejnosti.“

Člověk neznalý poměrů v Praze 5 by si mohl myslet, že petice proti uzavřenému jednání výborů projednávaná na zastupitelstvu 20.6.2017 bude hladce schválena. Požadovala totiž přesně to, co je uvedeno v programovém prohlášení rady. Opak je pravdou. Proti požadavku petice vystoupili v diskusi na zastupitelstvu především radní Homola, Herold
a Palovský. Na zamítnutí požadavku petice se pak podíleli všichni přítomní radní včetně starosty Richtera , placená předsedkyně výboru územního rozvoje Hamanová a bohužel
i většina zmatené opozice. Uvidíme, jestli radní alespoň změní své programové prohlášení, aby odpovídalo skutečnosti. Zatím tak neučinili.

Jiří Vejmelka

Projednání petice na zastupitelstvu MČ

Dne 20.6. se konalo pravidelné jednání zastupitelstva a na programu bylo zařazeno i projednání petice, kterou jsme podali s cílem omezit uzavírání jednání výborů.

V roce 2014 před volbami všichni politici slibovali otevřenou radnici a nutno podotknout, že aspoň otevření jednání výborů a komisí bylo krokem vpřed. Bohužel ojedinělým a důvodová zpráva k naší petici, pod kterou je podepsán starosta, ale autory jsou radní Homola a předsedkyně výboru územního rozvoje arch. Hamanová, naopak občany staví do pozice hlupáků, kteří nevědí co podepisují, případně jednají v zájmu developerů, nebo zneužívají výbor k politickému boji. Zkrácenou důvodovou zprávu si můžete přečíst zde: Důvodová zpráva petice VUR

Autor vůbec nepochopil záměr petice, tj. že občan má právo vědět, jaký jím zvolený zastupitel zastává na danou věc názor a jak případně hlasuje. A dokonce lživě tvrdí, že členové výboru vidí podklady k záměru poprvé a musí si rychle vytvořit názor, což je samozřejmě lež. Naprostou většinu podkladů mají členové výboru k dispozici předem, takže času utvořit si názor a připravit připomínky k prezentaci je dost.

Celý text který jsme přednesli na jednání zastupitelstva je k dispozici zde:vystoupení na ZMČ k petici

Těžko říct, co vede některé zastupitele k doměnce, že občané zneužívají svá vystoupení na zastupitelstvu, nebo petice k předvolebnímu boji, ale ve světle toho, jak někteří volení zástupci jednají, bude zřejmě vhodné sestavit do komunálních voleb nepolitickou kandidátku z členů spolků, kteří se snaží ve svém volném čase zabránit různým nesmyslným projektům…

Praha 5 zklamala občany Malvazinek

Občané Malvazinek jsou roztrpčeni z výsledků participace k řešení území mezi ulicemi K Vodojemu a Na Pláni po odchodu Geosanu. Participativní proces považují za nekorektní. Dle jejich mínění byli občané použiti pouze jako stafáž u dopředu rozhodnutého postupu k zastavění části pozemku. A to je v rozporu s vyhlášeními městské části. Ta prý neakceptovala výsledky 1. kola participace, kde si občané nepřáli, aby území bylo zastavěno. V druhém kole participace však výběrová komise vybrala jako vítězný projekt studia Break – Point, který se zástavbou počítá. Občané mají k vítěznému projektu i řadu dalších konkrétních připomínek. Na své schůzi konané 18.4.2017 členové občanského spolku Přátelé Malvazinek (PM) přijali usnesení:
1) Zapsaný spolek PM nesouhlasí s vybraným návrhem studia Break-Point z důvodu nedodržení požadavků místních občanů definovaných ve výstupech z participačních setkání na zachování maximálního množství zelené plochy mezi ulicemi Na Pláni a ulicí K Vodojemu.

2) Zapsaný spolek PM požaduje prosazování původního záměru pro který byl spolek založen a který je definovaný v čl. 4a stanov spolku „Ochrana přírody a krajiny“. Pro usnesení hlasovalo 24 členů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel.
Proti zástavbě v parku se postavilo již cca 200 místních občanů, kteří podepsali petici s textem: “ Žádáme o revitalizaci území parku Na Pláni, zvláště zachování zelené plochy bez bytové či jakékoliv zástavby.“

Jiří Vejmelka