Archiv rubriky: Nezařazené

Návrh změny jednacího řádu

3. ledna jsme odeslali radě MČ Prahy 5 návrh na úpravu jednacího řádu, uvidíme jak se k tomu naši zvolení zástupci postaví.

Vážení členové rady městské části Prahy 5,

žádáme vás, aby rada MČ projednala úpravu jednacího řádu zastupitelstva MČ Prahy 5 a návrh předložila ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Jedná se o úpravu v části IV., §7.

Žádáme, aby oprávněná osoba mohla vystoupit se svým stanoviskem hned po vystoupení členů ZMČ P5, ještě před závěrečným slovem předkladatele.

Současné znění jednacího řádu neumožňuje, aby na případné návrhy či dotazy oprávněné osoby bylo ze strany navrhovatele reagováno a tím stanovisko oprávněné osoby nemá žádnou váhu.

Věříme, že navrhovaná změna přispěje k větší otevřenosti radnice občanům.

S pozdravem,

Karel Bauer – předseda spolku

Staví si snad současný starosta Prahy 5 pomník?

Šest let trvalo zastupitelům Prahy 5, než se jim podařilo odstranit pomníček exstarosty Jančíka z pěší zóny na Andělu. Informační budka na začátku prázdnin konečně zmizela, ale opět na náklady městské části.

Prakticky ve stejném termínu Rada MČ Praha 5 (dále jen RMČ) posvětila kontroverzní projekt cca 60 m vysokého vyhlídkového kola na Hořejším nábřeží. Smlouvu o pronájmu pozemku, kde aktuálně stojí jediné dětské hřiště na Smíchově (Dětský ostrov je stále ve fázi projektu), RMČ schválila v „ideálním termínu“, a to dne 29. června 2016, tedy „úplnou náhodou“ těsně předtím, než vznikla povinnost státní správy a samosprávy zveřejňovat smlouvy nad 50 tis. Kč. Načasování bylo zajímavé i s ohledem na nastávající prázdniny a dva červencové svátky, kdy má většina občanů zcela jiné zájmy než sledovat počínání vedení místních radnic a činnost občanských iniciativ obvykle také polevuje.

Je pravdou, že záměr byl v listinné podobě 14 dní vyvěšen na úřední desce městské části, ale jaksi se „zapomnělo“ na jeho zveřejnění na internetových stránkách radnice, což v dnešní elektronické době by snad mělo být samozřejmostí. Možná z tohoto důvodu se do projektu přihlásil jeden jediný zájemce, a to firma Timsbury Capital, s.r.o., se základním kapitálem 12 tis. Kč, jejímž jediným vlastníkem je od 9. června 2016 zemědělský podnikatel Jiří Havrda. Cena pronájmu za 6 327 m2 plochy včetně 77 m2 kavárny činí „celých“ 56 500,00 Kč měsíčně, tedy úžasných 8,93 Kč/m2/měsíc. Zda má takováto nebývalá vstřícnost vedení MČ Prahy 5 vůči zcela nově vzniklému podnikatelskému subjektu bez jakýchkoliv referencí na jeho podnikání nějaké pozadí, si může každý domyslet. Radní Prahy 5 zřejmě nezajímá ani to, zda má tento potenciální nájemce potřebný kapitál na investici odhadem ve výši 200 mil. Kč.

A jaké názory zaujímají občané, kteří bydlí v okolí smíchovské náplavky? Tato skutečnost v době neustále proklamované participace ani nebyla zjišťována. Naprostá většina místních občanů totiž preferuje užívání náplavky jako klidného místa k odpočinku s maximálně 1 nebo 2 kavárnami, posezením a s výhledem na řeku a Vyšehrad. Samozřejmostí je i zachování dětského hřiště a sportovní arény na Hořejším nábřeží.

A jak vedení MČ Prahy 5 zdůvodňuje svůj záměr umístit toto vysoké monstrum do pražské památkové rezervace, které evidentně bude převyšovat současnou zástavbu? Prý vyhlídkové kolo je dobrým způsobem, jak přilákat turisty a oživit smíchovský břeh Vltavy. „Turistický ruch se odehrává především v části Prahy 1. My v Praze 5 chceme také vytvořit něco, za čím by turisté šli. Neumím si představit nic jiného, co by bylo takovým lákadlem.“, okomentoval plánované vyhlídkové kolo místostarosta Prahy 5 Martin Slabý. Kéž by mělo vedení radnice Prahy 5 takový zájem o vlastní občany jako má o blaho turistů a začalo řešit tolik palčivou otázku stavu životního prostředí v centrální části Smíchova např. omezením dopravní zátěže.

Jde o zřejmou ukázku nesoudnosti a také neochoty či neschopnosti využít smíchovský břeh řeky pro potřeby občanů Prahy 5. Snížení dopravní zátěže a budování ploch městské zeleně, dětských hřišť apod. by v této dopravně exponované oblasti bylo tím správným řešením. Pokud si však starosta Prahy 5 Radek Klíma nutně potřebuje postavit svůj vlastní pomník, navrhujeme umístit ho v místě jeho bydliště na Zbraslavi a za jeho vlastní peníze.

Nesouhlasíte-li se záměrem postavit na Hořejším nábřeží vyhlídkové kolo, podpořte, prosím, petici proti tomuto záměru na

http://www.petice24.com/ruske_kolo_nechceme

Karel Bauer