Archiv rubriky: Developerské projekty na Praze 5

VUR 13.2.2018

Na včerejším zasedání VUR byla představena „změna stavby před dokončením“ Residence Bellevue Grafická. Změna spočívá v navýšení počtu bytových jednotek z 120 na 180. Stávající stav parkovacích míst zůstává stejný, tedy 166. Na námitky některých členů výboru, že se tím zhorší už tak kritická situace s parkováním, zástupci developera reagovali tím, že zákonné požadavky jsou splněny.

Předsedkyně výboru Ing.arch. Hamanová nejdřív prohlásila, že stanovisko VUR je vlastně zbytečné, protože stejně nic nezmění, (je otázka proč se tedy VUR schází) a poté dala hlasovat. V prvním hlasování bylo 6 pro, 3 proti a 4 se zdrželi (návrh by neprošel). Poté se však kdosi ohradil, že to nevychází a hlasovalo se znovu. Tentokrát bylo pro 7 /mimo jiné starosta Richter, radní Homola a Palovský/, a tajemnice výboru Lampová prohlásila že to je fajn a další asi zůstává stejné. Bude zajímavé si přečíst oficiální zápis a zjistit jak paní tajemnice rozdělí hlasování 7-3-4, když je 13 členů výboru.

V dalším programu byla představena nová vizualizace Zlatého lihovaru, která oproti minulé doznala hodně kladných změn.

Karel Bauer

Prohlášení Spolku za záchranu Klamovky.

park KlamovkaDlouhodobě usilujeme o záchranu východní části Klamovky pro občany Prahy 5.

Jedná se o zalesněné území, původně v ÚP určené pro sport a rekreaci. Dnes, po účelové změněÚP, je určené k bytové výstavbě . Metrostav zde chystá mohutnou, bezohlednou zástavbu.

V roce 2014 se zastupitelstvo Prahy 5 rozhodlo toto pochybení napravit a  podalo na Magistrát podnět ke změně ÚP a navrácení území zpět pro občanské vybavení, sport a rekreaci.

Důvodová zpráva z r. 2014, na jejímž základě byl podán Prahou 5 podnět ke změně ÚP uvádí mnoho důvodů proč je zde bytová výstavba nežádoucí. Důvody se od té doby nezměnily, a jsou ještě naléhavější. Nemluvě o demografické studii Prahy 5, a o Strategii adaptace Prahy na změnu klimatu schválenou Radou hl. m. Prahy v červenci.

Nyní, kdy se po třech letech řízení o změně ÚP chýlí ke zdárnému konci, kdy komise pro územní rozvoj Magistrátu návrh doporučila ke schválení , k němuž by mělo dojít začátkem roku 2018,   přichází  starosta Prahy 5 Richter s návrhem memoranda  s Metrostavem. Toto memorandum dle našeho názoru přináší výhody jen jedné straně, a tou není městská část Praha 5, ani její občané.

Toto memorandum je diktátem Metrostavu, MČ Praha 5 s bytovou zástavbou SOUHLASÍ a zavazuje se vzít zpět svoji žádost o změnu územního plánu.

Pokud by řízení o změně ÚP na Magistrátu proběhlo do konce a ke změně došlo, memorandum o bytové zástavbě by nebylo třeba.

Co se týče firmy Metrostav je si jistě již tři roky vědoma, že je změna ÚP v jednání a že se může stát, že na zmiňovaném pozemku bytová zástavba nebude možná.

Žádáme aby průběhu řízení o změně ÚP nebyly kladeny překážky a bylo dovedeno do konce za podpory MČ Prahy 5.

Zlatý lihovar potřetí

V úterý 31.10. byla na pravidelném jednání VUR (výbor územního rozvoje) prezentována již 3. studie toho, jak si investor představuje rozvoj  území bývalého Zlíchovského lihovaru.

Hlavní budova – dominanta (dnes totiž každý chce stavět dominanty), byla oproti minulé verzi snížena o 3 podlaží, tj. na 12, i když IPR (institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) původně požadoval max. 10 podlaží. V projektu je naplánováno 543 bytů a mateřská školka pro 50 dětí, která má bohužel dost nešťastně umístěné hřiště přímo u frekventované Strakonické ulice.

Dalo by se říci, že každá další prezentace přináší posun k lepšímu. Můžeme třeba i doufat ve veřejnou prezentaci projektu investorem, v nějakém pro občany vhodném čase.

Předsedkyně VUR arch. Hamanová si v radničním plátku postěžovala, že občané převážně nesouhlasí s jakoukoli výstavbou. Můžeme paní architektku ujistit, že tomu tak není, pouze nechceme zabetonovat hřiště, parky a další kousky zeleně, které na Praze 5 zůstaly. Naopak citlivý rozvoj a architektonicky nadprůměrné projekty občané zcela jistě podpoří.

Karel Bauer

VUR 26.9.2017

V úterý 26.9.2017 zasedal na radnici výbor územního rozvoje. Mimo jiné byla představena studie na výstavbu bytového domu v ulici K Závěrce č.p.2393. Stávající objekt rodinné vily má ve značně svažitém terénu nahradit  bytový dům s 12 bytovými jednotkami a podzemní garáží pro cca 15 aut, která mají z ulice K Závěrce sjíždět do garáže výtahem. Provoz to prý nenaruší! Opět jsme svědky na první pohled předimenzované stavby, která do tohoto stabilizovaného území prostě nepatří. I když na rozdíl od několika přítomných občanů nechala tato studie některé členy výboru chladnými, výbor své vyjádření odložil. Zároveň uložil investorovi ověřit hmotu stavby a míru využití vzhledem k okolní zástavbě.

Při dalším jednání výboru byla představena studie na výstavbu bytového domu Na Vysoké I, byla podána informace, že se přiblížilo zahájení územního řízení pro Radlickou radiálu a dokonce se chystá i rekonstrukce Jinonického zámečku.

Jiří Vejmelka

Vyhlídkové kolo na jednání VUR

V úterý 5.9. proběhne 15. zasedání Výboru územního rozvoje, kde se bude mimo jiné projednávat PRAGUE WHEEL – vyhlídkové kolo“, Hořejší nábřeží, Praha 5“, studie, pozemky parc. č. 554, 555 v k. ú. Smíchov.

Pokud vás tato prezentace zajímá a chcete znát názory zastupitelů, jste srdečně zváni.

Místo jednání: Zasedací místnost č. 603, 6. patro, Štefánikova 15, Praha 5,         Začátek: 15:00 hod.