Archiv rubriky: Developerské projekty na Praze 5

Zlatý lihovar potřetí

V úterý 31.10. byla na pravidelném jednání VUR (výbor územního rozvoje) prezentována již 3. studie toho, jak si investor představuje rozvoj  území bývalého Zlíchovského lihovaru.

Hlavní budova – dominanta (dnes totiž každý chce stavět dominanty), byla oproti minulé verzi snížena o 3 podlaží, tj. na 12, i když IPR (institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) původně požadoval max. 10 podlaží. V projektu je naplánováno 543 bytů a mateřská školka pro 50 dětí, která má bohužel dost nešťastně umístěné hřiště přímo u frekventované Strakonické ulice.

Dalo by se říci, že každá další prezentace přináší posun k lepšímu. Můžeme třeba i doufat ve veřejnou prezentaci projektu investorem, v nějakém pro občany vhodném čase.

Předsedkyně VUR arch. Hamanová si v radničním plátku postěžovala, že občané převážně nesouhlasí s jakoukoli výstavbou. Můžeme paní architektku ujistit, že tomu tak není, pouze nechceme zabetonovat hřiště, parky a další kousky zeleně, které na Praze 5 zůstaly. Naopak citlivý rozvoj a architektonicky nadprůměrné projekty občané zcela jistě podpoří.

Karel Bauer

VUR 26.9.2017

V úterý 26.9.2017 zasedal na radnici výbor územního rozvoje. Mimo jiné byla představena studie na výstavbu bytového domu v ulici K Závěrce č.p.2393. Stávající objekt rodinné vily má ve značně svažitém terénu nahradit  bytový dům s 12 bytovými jednotkami a podzemní garáží pro cca 15 aut, která mají z ulice K Závěrce sjíždět do garáže výtahem. Provoz to prý nenaruší! Opět jsme svědky na první pohled předimenzované stavby, která do tohoto stabilizovaného území prostě nepatří. I když na rozdíl od několika přítomných občanů nechala tato studie některé členy výboru chladnými, výbor své vyjádření odložil. Zároveň uložil investorovi ověřit hmotu stavby a míru využití vzhledem k okolní zástavbě.

Při dalším jednání výboru byla představena studie na výstavbu bytového domu Na Vysoké I, byla podána informace, že se přiblížilo zahájení územního řízení pro Radlickou radiálu a dokonce se chystá i rekonstrukce Jinonického zámečku.

Jiří Vejmelka

Vyhlídkové kolo na jednání VUR

V úterý 5.9. proběhne 15. zasedání Výboru územního rozvoje, kde se bude mimo jiné projednávat PRAGUE WHEEL – vyhlídkové kolo“, Hořejší nábřeží, Praha 5“, studie, pozemky parc. č. 554, 555 v k. ú. Smíchov.

Pokud vás tato prezentace zajímá a chcete znát názory zastupitelů, jste srdečně zváni.

Místo jednání: Zasedací místnost č. 603, 6. patro, Štefánikova 15, Praha 5,         Začátek: 15:00 hod.

„Smíchov City“ – kulturní infrastruktura

V celém projektu Smíchov – City  není nikde ani zmínka o kulturní infrastruktuře – žádné divadlo, dokonce ani žádný multifunkční kulturní nebo kongresový dům s univerzálními a koncertními sály, příslušným zázemím, zkušebnami a foyery pro galerijní potřeby výtvarného umění, atd. Aby občané a jejich děti získali zdravý občanský vztah ke svému „bydlišti“, musíme jim připravit atraktivní sympatické a funkční prostředí, kde se budou rádi pohybovat a znovu společně sdílet estetické impulzy a emocionální kulturní zážitky, které nemohou nahradit ani ty nejchytřejší telefony, Ipady, notebooky atd.

Toto si dnes dokáže v Evropě  vybojovat prakticky každé město – mnohdy i městečka třeba jen s 10 000 obyvateli. A v Praze 5 s 85 000 obyvateli +  180 000 návštěvníky z dojezdového jihozápadního satelitního segmentu (srovnatelné s  Pardubicemi, Zlínem nebo Českými Budějovicemi!) je pouze jedno velmi komorní divadlo, a to Švandovo divadlo s kapacitou 310 míst. A historický kulturní dům na Smíchově jsme nechali prodat zahraničnímu investorovi.

Podle evropských standardů tedy chybí v Praze 5 cca 800 míst v neexistujících divadlech  – to jsou např. 2 Nové scény ND (2 x 380)  nebo Stavovské divadlo (625) + Rokoko (140). Proč by občané Prahy 5 museli stále jezdit přes Vltavu do Prahy 1 s osmnácti plně funkčními divadly??! Tady je jasně vidět obrovský handicap přežitého “centralizovaného“ metropolitního konceptu… To se nyní Evropa (někde již úspěšně) snaží změnit na „decentralizovanou“ metropolitní zástavbu a infrastrukturu, resp. na plošně rozprostřenou a místně spravovanou regionální kulturu mimo přetížená metropolitní centra.

Prostor bývalého nákladového kolejiště Smíchovského nádraží je posledním atraktivním územím v samém centru Prahy 5 (přibližně čtvrtina newyorského Central parku), kde by mohla mít kultura své důstojné místo integrálně zapojené do velkorysého centrálního náměstí a přitom blízko významných dopravních koridorů. Přesně tak stavěli divadla osvícení starostové, podnikatelé a mecenáši před 150–100 lety a evidentně nezkoumali ekonomickou „výtěžnost“ území a soukromé zájmy… Mysleli jen na blahobyt a prestiž „svého“ města.

Představitelé Magistrátu a Českých drah udělali před 12 lety fatální hrubou chybu, když bez přesných představ a analýz o občanské a dopravní infrastruktuře prodali celé toto území developerovi. Nyní nám k „participaci“ už mnoho nezbývá – je to spíš takové švejkovské blafování. Jestli je ale pan Sekyra skutečně takový filantrop a zodpovědný moderní podnikatel, jak se často prezentuje, nezbývá nám než doufat, že vygumuje pár bloků a uprostřed vzniklého parku postaví futuristický kulturní stánek, vstřícný k přírodě, občanům, městu a respektující „kulturní“ účel užívání a moderní divadelní technologie. Pak to klidně můžeme nazvat „Sekyrovo divadlo“ nebo „Sekyrům kulturní palác“. Zasloužil by si to!

                                                                Ing. Antonín Schneider

 

Kde je zakopán pes aneb „Jak to bude s výstavbou v Barrandovské ulici?“

Na úvod je třeba sdělit, že Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 (dále jen „SNOP5“), které obvykle tak 2-3x do roka vydává své noviny, poskytuje v těchto novinách prostor i spolkům, které podobné tiskoviny z různých důvodů nevydávají, avšak mají zájem někde své názory publikovat a také upozornit na kauzy, které tou kterou oblastí zrovna hýbou. SNOP5 ve svém občasníku zveřejňuje pouze články, které jsou řádně autorizovány a podepsány a v žádném případě nenese za jejich obsah jakoukoliv odpovědnost, i když někdy nemusí s názory autorů z jiných spolků souhlasit.

Na 10. zasedání Výboru územního rozvoje (dále jen „VUR“) dne 16. 05. 2017 byl SNOP5 osočen, že zveřejňuje články, jejichž obsah není pravdivý a že tyto články dehonestují zastupitele radnice Prahy – konkrétně se jednalo o článek Ing. Milana Kryla (Spolek na ochranu Barrandova) „Podvod znehodnotí sousední domy v Barrandovské“.

Je s podivem, že téměř vzápětí radnice Prahy 5 na svém webu a v červnové Pětce tuto kauzu vysvětluje jako „nevysvětlitelnou administrativní chybu v podkladech výboru, kdy číslo parcelní bylo v žádosti majitelů původně zapsáno „p. č.“ a chybou při přípravě dokumentů bylo zaměněno za „č. p.“ – tedy za číslo popisné, a jako parcelní číslo pozemku se pak objevilo neexistující číslo 1832…“. Radnice dále uvádí, že: „Jde o pochybení bez jakéhokoli špatného úmyslu a za toto pochybení se radnice omlouvá.“.

Není divu, že občané, kteří se spoléhali, že informace zveřejněné ve schváleném materiálu Rady MČ Praha 5 (usnesení 14/396/2017) jsou pravdivé, se zalekli a začali pátrat, ale bohužel bez správných podkladů od radnice Prahy 5. Není přece povinností občana, aby pátral na vlastní pěst, když je jako soukromá osoba téměř bez šance získat opravdu relevantní informace. Nebo má a priori považovat publikované informace za chybné? Kdyby součástí důvodové zprávy byl obrázek vizualizace, který dala radnice na facebook, bylo by to všem jasné. Díky tomuto „pochybení bez jakéhokoli špatného úmyslu“ byla 17. května 2017 přijata revokace původního usnesení 14/396/2017. V ní je uvedeno správné parcelní číslo pozemku a důvodová zpráva o záměru rodinného domu je doplněna o podrobnější údaje a vizualizaci.“ (viz Pětka 06/2017, str. 31).

Kde je tedy zakopán onen pověstný pes? Na to si můžeme odpovědět zase jen otázkami:

Proč nebyla až dosud v programech VUR uváděna parcelní čísla pozemků, na nichž je záměr nějaké stavby? Nutno říci, že počínaje 11. zasedáním VUR toto bylo napraveno a nezbývá než doufat, že tomu tak bude i nadále.

(Pozn.: na program 10. zasedání byla parcelní čísla doplněna až po tomto zasedání, zrovna tak byla až ex post doplněna specifikace bodu Různé: Usnesení RMČ č. 14/396/2017 ze dne 29. 3. 2017)

Proč nejsou u jednotlivých bodů, které mají být na VUR projednávány, uváděny bližší informace o stavebních záměrech, jeho popis, vizualizace apod.? V dnešní elektronické době to je snadno proveditelné a zamezilo by se tím spekulacím typu: „No, to jsme zvědavi, co tam zase chystají stavět.“

Proč je při každém zasedání VUR na programu zasedání hlasován bod (obvykle č. 4) s názvem „Rozhodnutí o neveřejné části jednání výboru“?

Občané přece mají mít možnost kontroly, jak ten který zastupitel, kterého oni volili, se k danému bodu vyjádřil a jak hlasoval. Je snad občan nějaká méněcenná bytost, která toto vědět nemá? Odpověď je nasnadě: občan, který je vyzván, aby opustil jednací místnost, když je na závěr diskuze k jednotlivým bodům, se cítí ponížen, příště nepřijde a radnice si pak třeba může říci, že občané, když nechodí na zasedání, o informace vlastně ani zájem nemají…

A tak bychom mohli pokračovat. Nezbývá než doufat a věřit, že radnice Prahy 5 se bude chovat tak, jak veřejně proklamuje, tedy že: „… může slíbit, že bude pečlivěji vypisovat parcelní čísla pozemků u záměrů a v důvodových zprávách více rozepisovat, jak záměr vypadá, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním.“.

Je vlastně dobře, že tento článek byl zveřejněn, i když chyby v něm nebyly záměrné a tedy snad i omluvitelné. Alespoň zde v tomto případě se rozhoupaly stojaté „informační“ vody.

A zároveň se ptáme: Proč radnice mlčí v kauze „výstavba Pod Ateliéry“?

                                          Jitka Sigmundová