Archiv rubriky: Dětský ostrov

DĚTSKÝ OSTROV ŽIJE !

Dobrých zpráv není nikdy dost. Jednou z nich je, že Městská část Praha 5 konečně začne rekonstruovat Dětský ostrov s cílem jej zprovoznit ještě letos. Dozvěděli se to účastníci veřejné prezentace plánu rekonstrukce, která se konala dne 7. června ve velkém sále na radnici.

Jako rekapitulaci dosavadního vývoje si připomeňme, že Dětský ostrov (dále DS) je mimo provoz od povodní v roce 2012. I přesto, že tehdejší radní měli plán a rozpočet rekonstrukce na stole, k začátku prací bohužel nedošlo.

Nové zastupitelstvo se v roce 2015 rozhodlo nechat vypracovat plán nový, a to velmi ambiciózní. Při jeho prezentaci v červnu a na podzim 2016 se bouřlivě diskutovalo o podstatě využití DS. Vznikl totiž oprávněný dojem, že u nového projektu architekti jaksi zapomněli na děti a dali přednost myšlence vybudovat na DS sportoviště a aktivity pro všechny věkové kategorie návštěvníků. Tento plán, který prosazoval nejvíce pan bývalý starosta Klíma, současně znamenal významné navýšení ceny za rekonstrukci.

Po odstoupení Dr. Klímy se odpovědnost za DS dostala na stůl pana místostarosty Slabého. Ten věc začal řešit zpočátku jara 2017. Jedním z prvních kroků bylo kromě jiného posoudit, kolik stromů je na DS třeba pokácet, případně zda většinu ponechat.

Výsledek a další plán tedy známe. Radnice se prakticky vrátila k původnímu konceptu rekonstrukce. DS bude obnoven v původní podobě, s novými hracími prvky, pískovišti, sportovišti a odpočinkovou zónou.

Na projednání 7. června se obyvatelé intenzivně zajímali o jednotlivé detaily a měli mnoho návrhů a připomínek. Na DS by mělo být dostatek místa ve stínu pro odpočinek a dostatek místa pro děti každého věku. Přibudou krom jiného sprchy a místa s pitnou vodou. Většina stromů zůstane. Na DS budou mít obyvatelé krom jiného menší fotbalové hřiště a hřiště na street basketball.

Dozvěděli jsme se také, že radnice jedná s provozovatelem restaurace Manu o využití zázemí v jejich prostorách pro návštěvníky DS. Radní Slabý, společně s vedoucím odboru Janem Zemanem slíbili se zabývat také problematikou vjezdu osobních vozidel do parčíku před vstupem na DS, resp. vybudováním závory nebo jiného zamezení neoprávněného vjezdu.

Věříme, že se začne s opravnými pracemi DS podle plánu, tedy v září 2017 a že bude realizace probíhat plynule. Škoda, že se na prezentaci tak zásadní věci dostavilo poměrně málo občanů.

Závěrem zmiňme fakt, že se reálně uvažuje o vybudování nové plavební komory na severním cípu ostrova, aby mohlo proplouvat více lodí. Doufáme, že k realizaci plánu vodohospodářů nedojde a že Praha 5 bude kategoricky proti, a to i kvůli dětem, kteří si budou hrát na nově zrekonstruovaném Dětském ostrově.

 Richard Nezval   

Kácení stromů na Dětském ostrově

Celkem osm ztepilých stromů o obvodu kmene od  119 do 239 cm v předepsané výšce 130 cm chce Praha 5 pokácet .  Od povodní v roce 2013 se o obnově dětského hřiště a sportoviště pro mládež na Dětském ostrově jen planě diskutuje. V ročních rozpočtech od roku 2015 radnice vždy schvaluje částky na obnovu Dětského ostrova přes 15 mil Kč, ale přesto se na ostrově ještě ani nekoplo. Pouze se různě mění projekty. Avšak v žádném projektu se potřeba kácení dosud neobjevila. Až nyní. Co zase pan starosta Radek Klíma z TOP 09 chystá? Občané, kterým osud Dětského ostrova není lhostejný, přijďte se podívat na ohledání na místě, které se bude konat v pátek 17.3. 2017  v 9.30 hod. Sraz účastníků je před vstupem na Dětský ostrov.

 

DĚTSKÝ OSTROV 2

Není možné si nevšimnout, že tato „oáza“ dětského vyžití se po poslední velké povodni v roce 2013 změnila na „území duchů“, kam lidská noha nemá možnost vstoupit. I přes veškeré sliby ze strany členů zastupitelstva MČ P5 na obnovu tohoto dětského areálu zeje dané místo neustále prázdnotou.

Již na podzim roku 2014 proběhla 2 výběrová řízení, a to jednak na dodavatele herních prvků a jednak na obnovu parku. Dodavatel herních prvků byl úspěšně vybrán, ale do druhého výběrového řízení na obnovu prostoru se nikdo nepřihlásil, ačkoliv bylo osloveno 5 firem. Přesto projekt na obnovu areálu byl vypracován do jara 2015 a pak zřejmě ještě několikrát upravován. Kde se tedy stala chyba, že práce na obnově Dětského ostrova nemohly začít?

Odpověď je jednoduchá – navzdory slibům z května letošního roku, že po letních prázdninách 2015 by se měl Dětský ostrov znovu otevřít veřejnosti, se pan starosta Prahy 5 MUDr. Klíma rozhodl projekt obnovy tohoto areálu ještě odložit. Důvodem je prý nutnost vytvoření tzv. „interaktivních tabulí“ pro děti a jejich umístění uvnitř areálu.  Za tím účelem bylo potřeba zpracovat nový projekt. Otázkou ovšem je, zdali tento nový projekt nenaruší původní účel využití celkového prostoru, čímž jsou především sportovní aktivity a pohybové vyžití mladé generace. Celková cenová relace obnovy Dětského ostrova je stanovena do 20 mil. Kč, přičemž cena výše zmíněných interaktivních tabulí byla vypočtena na 8-10 mil. Kč!  Výsledek je více než jasný – při zachování cenové hranice zakázky bude nutno snížit počet herních prvků nebo zmenšit plochu některých hřišť či některé aktivity úplně vynechat (např. hřiště na plážový volejbal atd.). Tato „osekaná“ varianta je však pro občany naprosto nepřijatelná.

Vzhledem k dosavadním zkušenostem se zastupiteli, jako je Mgr. Smetana nebo MUDr. Klíma, nelze ani očekávat, že proběhne slibované veřejné projednávání s občany a že budou předloženy rozpočty obou variant vypracovaných projektů, navíc v časovém horizontu, který by zaručil slibované otevření prostoru koncem léta 2016.  Máme doufat, že se tak opravdu stane? Rozhodně ne, nelze jen čekat a mít z Dětského ostrova další „Blanku“. Lepší variantou se díky současné situaci na radnici MČ P5 jeví odvolat neschopné a nedůvěryhodné zastupitele a nahradit je těmi, kteří budou respektovat zájmy občanů tak, jak jim určuje jejich mandát.

Eva Zamouřilová

Dětský Ostrov

První zmínky o ostrově se datují již od roku 1355. V důsledku záplav několikrát zmizel. Do 18. století se jmenoval Maltézský, později Hykyšův, Funkovský, Židovský. . Svůj poslední (současný) název získal ostrov počátkem 60. let 20. století, kdy zde byl vybudován areál dětských hřišť.

Ostrov byl uměle prodloužen při výstavbě plavební komory Smíchov v letech 19131916. Na jihu k němu byla připojena část Petržílkovského ostrova a na severu byla vybudována dlouhá dělící zeď. Plavební komora má dvě zdymadla a překračuje dva jezy (Staroměstský a Šítkovský). U jižního cípu ostrova se nachází také Malostranská vodárenská věž zvaná též Petržilkovská.

Před svátkem Dušiček zde členové spolku Vltavan každoročně pokládají věnce na paměť obětem řeky.

Po povodni v červnu roku 2013 bylo hřiště zavřeno z důvodu kontaminace ropnými produkty a jinými látkami bude nutné odvozit původní zeminu a celé hřiště kompletně zrekonstruovat.Plánuje se zde kromě nových herních prvků i vybudování multifunkčního sportoviště pro míčové hry včetně beachvolejbalového hřiště, které dosud na Praze 5 chybí. Kvůli plánovanému rozsahu prací a časové náročnosti obnovy bude tamní hřiště s největší pravděpodobností otevřeno až na jaře 2014,“ řekl starosta Prahy 5 Miroslav Zelený v srpnu 2013.

 

Nyní je to více, než dva roky a bohužel se toho moc nezměnilo L . Také se zjistilo, že ostrov nepatří městské části Praha 5. Dětský ostrov vlastní státní podnik Povodí Vltavy. Po úspěšném jednání vedoucích představitelů Prahy 5 se zástupci podniku a s jeho nadřízeným orgánem, Ministerstvem zemědělství, se podařilo získat souhlas s prodloužením výpůjčky Dětského ostrova. „Podepsali jsme dodatek ke smlouvě o výpůjčce až do roku 2028. Současně se podařilo dokončit finální verzi projektové dokumentace k obnově Dětského ostrova, která byla zapotřebí k vypsání výběrového řízení na dodavatele,“ informuje 1. zástupce starosty Petr Lachnit (ANO).

18.11.2014 se psalo v tisku:

Radnice Prahy 5 zrušila tendr na rekonstrukci Dětského ostrova

Praha – Oprava Dětského ostrova v Praze 5 se odkládá. Dosluhující vedení radnice totiž zrušilo kvůli nezájmu firem výběrové řízení na dodávku stavebních prací. „Do výběrového řízení na stavební práce se nepřihlásil žádný zájemce, bude tak pravděpodobně vypsána znovu,“ potvrdil mluvčí Prahy 5 Luděk Sezfig.

Praha 5 chtěla ostrov opravit již v srpnu loňského roku, z rekonstrukce však nakonec sešlo. Tehdy počítala s náklady zhruba 20 milionů korun. Kolik bude oprava stát, není v tuto chvíli jasné.

Jiná média poskytla 2.10.2014 tuto informaci:

Radnici vypsala v rámci oprav dvě výběrová řízení. Jedno bylo na zmíněné stavební práce, druhé na dodávku herních prvků tamních hřišť. „V této části se podařilo vybrat dodavatele,“ uvedl Sefzig s tím, že za ně Praha 5 zaplatí 3,9 milionu bez DPH. Lachnit (ANO).

Důraz na transparentnost

Vzhledem k důležitosti rekonstrukce se Rada MČ Praha 5 rozhodla jít nejtransparentnější cestou a najmout externí subjekt pro organizaci veřejné zakázky. Rada v srpnu vysoutěžila firmu Veřejné zakázky s.r.o., která zajistí soutěž na dodavatele stavebních prací a herních prvků pro rekonstrukci. Začátkem září pak Rada MČ Praha 5 vyhlásila výběrové řízení na dodávku herních prvků a schválila text zadávací dokumentace. „Termín zprovoznění ale bohužel nemůžeme odhadnout vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení. Tento proces nelze vzhledem ke lhůtám daným zákonem o veřejných zakázkách nikterak uspíšit. Po výběru zhotovitele se začne s rekonstrukcí,“ dodává radní Jiří Vejmelka (SNOP).

 

V současné době (11.6.2015) je údajně snad vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci a čeká se, jak vše dopadne.

Bylo by dobré, aby se rekonstrukce rychle provedla, děti si měli kde hrát a rodiče přitom relaxovat ve stínu vrostlých keřů a stromů. Toto hřiště bylo hojně využíváno i cizinci a nepůsobí moc dobře, že nejsme schopní dva roky po povodni mít hřiště opět zprovozněné.

Snad to nebude jako s tunelem Blanka.

  Pavel Váša, Eva Zmouřilová