Archiv autora: redakce

Setkání s občany Barrandova

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
a SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ
PRAHY 5
Vás zve na přátelské setkání občanů
Barrandova a okolí. Přijďte s námi probrat
problémy vašeho bydliště. Zajímá nás, co se
ve vaší čtvrti děje. Rádi si Vás vyslechneme.
KDY: čtvrtek 21. 6. 2018 od 18:00
KDE: Cik cak restaurant, Voskovcova 30, Praha 5
Těšíme se na Vás!
„SPOLEČNĚ PRO LEPŠÍ PRAHU 5“
Piráti, Sdružení nezávislých občanů Prahy 5
(SNOP 5) a zástupci místních spolků spojili své
síly. Známe potřeby obyvatel Prahy 5 a hájíme
vaše zájmy:
• Přineseme férovou radnici, uživatelsky
příjemnou pro všechny
• Prosadíme ohleduplný rozvoj městské
části bez nadměrného zahušťování
výstavby a rušení zeleně
• Vyřešíme místní problémy dopravy v
zájmu našich občanů
• Zkvalitníme sociální služby pro seniory
• Zajistíme dostatek míst ve školkách
a školách a podpoříme jejich kvalitu

 

Nekorektní články o TCP

V MF DNES v sobotu 9. června a v Metru v úterý 12. června vyšly články o tom, jak Taneční konzervatoř  TCP nechce opustit své sídlo na Žvahově, ačkoliv dostala od MČ Praha 5 výpověď. V obou článcích jsou informace hrubě zkreslené. Novinářům je předal mluvčí Prahy 5 pan Jakub Večerka. Ten nastoupil do funkce nedávno a tak se nelze divit, že se v cca 12 let trvajících neshodách nevyzná. Někdo mu ale pokřivené informace musí předávat. I to se časem zjistí. TCP nemá prostor, aby veřejnosti vysvětlila šikanu, která začala již za starosty Jančíka. Bohužel starosta z TOP 09 Radek Klíma ve snaze vypudit TCP z areálu na Žvahově pokračoval a jeho spolustraník a současný starosta Pavel Richter chce vyhnání (a tím i likvidaci) TCP dotáhnout ještě do konce tohoto volebního období. Při tom, jak je vidět, se vedení radnice neštítí klamat veřejnost. Za současné situace tak jedině soud může rozhodnout o platnosti výpovědi z nájemní smlouvy. TCP totiž podalo žalobu na neplatnost výpovědi pro rozpor s dobrými mravy. Každopádně by radnice měla zajistit, aby současná situace měla minimální dopad na žáky obou škol.

Jiří Vejmelka

VÚR Prahy 5 k Metropolitnímu plánu

V úterý 29.5. se konalo zasedání výboru územního rozvoje, kde jediným bodem programu bylo projednání připomínek MČ Prahy 5 k Metropolitnímu plánu Prahy. Městská část vytvořila k připomínkování pracovní skupinu, kde zřejmě byli architekti Kasl, Šmelhaus, Novotný a zástupci ateliéru A69. Ti postupně představovali připomínky za své oblasti. Připomínek je celkem 400 z toho obecných připomínek je 55.

Vernisáž

Příští týden v úterý 5.6. má být společné zasedání výborů územního rozvoje, životního prostředí a komise dopravy. Poté půjdou připomínky ke schválení na zastupitelstvo 19.6. Následně bude prostor na připomínky občanů, ale ty již nestačí projednat zastupitelstvo, takže nebudou brány za závažné. VÚR se nebrání, aby byly projednány připomínky občanů již v této fázi, ale evidentně nebyl zájem pro to vytvořit jakýkoliv prostor.

Jistě nechceme zpochybňovat názory odborníků, byť někteří mají k Praze 5 pouze pracovní vztah, ale občané kteří zde žijí, by měli mít také možnost ovlivnit jak bude vypadat jejich okolí.

Žaloba TCP na neplatnost výpovědi

Taneční konzervatoř Taneční centrum Praha, která sídlí v areálu na Žvahově, podala žalobu na neplatnost výpovědi z nájmu. Nic jiného jí totiž nezbylo, protože přes opakovanou snahu o uzavření dohody ze strany TCP, starosta s radními trvali na výpovědi.

TCP je tradiční a unikátní českou uměleckou, kulturní a vzdělávací institucí v oboru taneční umění s mezinárodním renomé. Je školou, která poskytuje osmileté střední a vyšší odborné vzdělání humanitního a uměleckého typu, je jedinou konzervatoří v České republice, která vedle standardních aktivit vyvíjí také divadelní činnost. Starostovi i ostatním radním je to však zcela lhostejné, jako je jim zcela lhostejné, že 142 studentů by skončilo na dlažbě, kdyby výpověď platila. V Praze je totiž kritický nedostatek prostor pro umělecké školství a TCP nemá kam jít.  Žaloba se opírá zejména o rozpor s dobrými mravy pro likvidační charakter výpovědi, rozpor výpovědi se standardem poctivého jednání a šikanózní povahu výpovědi. O dalším vývoji na Žvahově budeme na našich stránkách informovat.

Jiří Vejmelka