Archiv autora: redakce

Zájezd do Číny

Už podruhé v tomto volebním období vyrazili zastupitelé pod vedením starosty Radka Klímy (TOP 09) na takzvanou služební cestu do Čínské lidové republiky. Zájezd se uskutečnil ve dnech 21. – 27.10. a starostu tentokráte doprovázeli zastupitelé Radomír Palovský (TOP 09), Martin Frélich (ODS) a Viktor Cais (ANO 2011). Čínská strana na základě Memoranda vzájemné spolupráce podepsaného mezi Městskou částí Praha 5 a městem Panyu v květnu 2015 prý již podruhé pozvala českou stranu na návštěvu. To se přeci nedá odmítnout. Zejména, když účelem je podpora podnikatelských subjektů (zřejmě z Prahy 5) a jejich propojení s čínskými protějšky.
V době, kdy se Čína stává pro naši republiku stále významnějším obchodním partnerem, je podpora ze strany zastupitelů Prahy 5 nepřehlédnutelná. Zvláště, když předpokládané náklady na cestu, které ponese Praha 5, mají být nejvýš 223 000 Kč. To přeci není moc, když vezmeme v úvahu, že Panyu je od Prahy vzdáleno něco kolem 8 700 km. Věříme, že se vybraným zastupitelům v Číně líbilo a doufejme, že není všem dnům konec.

Starosta Jančík navazoval partnerské vztahy pouze v rámci Evropy, to starosta Klíma posunul partnerství do Asie. Vzhledem k tomu, že do konce volebního období zbývají ještě dva roky, můžeme se těšit na nějaká další překvapení. Alespoň jeden světadíl by to ještě chtělo přidat. Koalice to jistě bez rozpaků podpoří.

Vyhodnocení ankety

 • Zveřejňujeme vyhodnocení ankety z besedy Smíchov City na pranýři.
  Přítomného zástupce investora jsme oslovili emailem a nabídli mu prezentaci jeho projektu na radnici Prahy 5, bohužel do dnešního dne nijak nereagoval.

  Setkání občanů – 28. 4. 2016 – projekt Smíchov City – vyplněno 52 anketních lístků

  1. Souhlasíte s představeným návrhem zástavby vymezeného území, tedy s projektem Smíchov City (Sekyra Group, a. s.)?
  Souhlasím Nesouhlasím Souhlasím s výhradou Nemám názor Nevyplněno
  2 (3,8 %) 38 (73,1 %) 7 (13,5 %) 0 5 (9,6 %)

  7x výhrada, ale pouze 4x specifikována:

  • hodně zeleně a volná zástavba
  • chtěl bych podrobnější prezentaci
  • příliš masivní zástavba
  • přidat zeleň a rozšířit ulice

  5x nevyplněno, z toho 2x s poznámkou:

  • Představení projektu bylo nedostatečné a neadresné. Bohužel!
  • Toto nebylo představení projektu, jen náhodné plácání údajů, např. 28 m je špatně (ale bez vysvětlení) s tím, že 35 m je super (???). Návrh je špatně, protože bloky jsou špatně, ale Dejvice jsou super (???) Kritika dopravy bez zohlednění vztahů a potřeb mimo řešené území

   

  1. Na vymezeném území bych dal/a přednost (možná i kombinace dvou variant):

  1x nebyla nezvolena žádná varianta (respondent nevyplnil ani otázku č. 1, pouze požádal o zasílání

                                                                       informací, o akci se dozvěděl e-mailem)

  varianta 1. 2. 3. 4. 5. Kombinace 2 variant
   

   

  popis

  velký park s vodním prvkem + veřejně prospěšné stavby velké náměstí s rozvolněnou zástavbou s max. 4 NP uliční zástavba s bulvárem + stromořadí bloková zástavba s prostor. dvory se zelení Jiný návrh 1. / 2. 1. / 3. 1. / 5. 2. / 3.
  četnost 15 1 3 1 7 9 3 5 7
  %

  (100 % = 51)

  29,40 1,96 5,88 1,96 13,72 17,66 5,88 9,80 13,73

  V kolonce „jiný návrh“ bylo uvedeno:   –      nádraží

  • pečovatelský dům
  • tak, jak je to v návrhu projektu
  • dle soutěžního návrhu D3A
  • volnější výstavba, parky, nižší budovy
  • projekt musí obsahovat seniorské zařízení a bydlení, další služby, ekologické stavby atd. (viz Malmö Švédsko

  Zvolená kombinace 1. / 5. (velký park + jiný návrh) byla doplněna o tyto požadavky:

  • nádraží
  • zajištění prostoru pro všechny druhy dopravy (metro, vlak, bus) + sdílení aut a kol,
  • „jsem proti zahušťování města“

  Zvolená kombinace 2. / 3. (velké náměstí + uliční zástavba) byla doplněna o tyto požadavky:

  • rozšíření Radlické a vybudování cyklostezky
  • včetně obchodů a nové tramvajové trati – přesun z Radlické při napojení železnice směr Cibulka
  K zamyšlení:

  60,80 % respondentů by na uvedeném území dalo přednost velkému parku s velkým náměstím, eventuálně s uliční zástavbou, ale opět s velkým parkem.

  Varianta „velký park s vodním prvkem s veřejně prospěšnými stavbami“ dostala nejvyšší počet hlasů, tedy téměř 30 %.

  „Bloková zástavba s prostornými dvory“ byla z počtu 51 respondentů označena jen 1x, a to ještě samostatně; tento typ zástavby nebyl uveden ani v kombinaci s něčím jiným, např. s náměstím nebo parkem!

  1. Požadujete, aby obyvatelé byli včas informováni o budoucích projektech v oblasti, kde žijí a mohli se tak aktivně podílet na rozvoji tohoto území?
  Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Je mi to jedno Nevyplněno
  49 (94,3 %) 1 (1,9 %) 0 0 1 (1,9 %) 1 (1,9 %)

 

Není charita jako charita

Letošní rok v polovině září se opět konal v Motole charitativní golfový turnaj. Radní naší městské části schválili na jeho pořádání vyplatit částku do 260.000 Kč. Přítomní hráči a hosté pak vybrali 118.100 Kč na pomoc závažně nemocným dětem. Šek předával, jak jinak, starosta MUDr. Radek Klíma. Pro srovnání v loňském roce zaplatila Praha 5 částku 197.787 Kč a na charitu se vybralo 73.100 Kč.
Pomáhat nemocným dětem je určitě chvályhodné, ale kdyby starosta a ostatní hráči oželeli, že si zahrají golf zadarmo, mohlo jít jen za_poslední dva roky na pomoc nemocným dětem cca 450.000 Kč místo 191.200 Kč.
Jestli bude starosta Radek Klíma trvat na tom, že golfový turnaj je to pravé, navrhuji, aby každý hráč včetně starosty zaplatil startovné např. 500 Kč. Zbytek na důstojné zorganizování turnaje by doplatil Golf Club Praha, vždyť mu Praha 5 pronajala v minulém období pozemky na 50 let. Ceny pro vítěze v hodnotě několika tisíc Kč by věnovala radnice, která by též přispěla na charitu. Opět by na tom vydělaly nemocné děti.

Jaromír Nikl

Staví si snad současný starosta Prahy 5 pomník?

Šest let trvalo zastupitelům Prahy 5, než se jim podařilo odstranit pomníček exstarosty Jančíka z pěší zóny na Andělu. Informační budka na začátku prázdnin konečně zmizela, ale opět na náklady městské části.

Prakticky ve stejném termínu Rada MČ Praha 5 (dále jen RMČ) posvětila kontroverzní projekt cca 60 m vysokého vyhlídkového kola na Hořejším nábřeží. Smlouvu o pronájmu pozemku, kde aktuálně stojí jediné dětské hřiště na Smíchově (Dětský ostrov je stále ve fázi projektu), RMČ schválila v „ideálním termínu“, a to dne 29. června 2016, tedy „úplnou náhodou“ těsně předtím, než vznikla povinnost státní správy a samosprávy zveřejňovat smlouvy nad 50 tis. Kč. Načasování bylo zajímavé i s ohledem na nastávající prázdniny a dva červencové svátky, kdy má většina občanů zcela jiné zájmy než sledovat počínání vedení místních radnic a činnost občanských iniciativ obvykle také polevuje.

Je pravdou, že záměr byl v listinné podobě 14 dní vyvěšen na úřední desce městské části, ale jaksi se „zapomnělo“ na jeho zveřejnění na internetových stránkách radnice, což v dnešní elektronické době by snad mělo být samozřejmostí. Možná z tohoto důvodu se do projektu přihlásil jeden jediný zájemce, a to firma Timsbury Capital, s.r.o., se základním kapitálem 12 tis. Kč, jejímž jediným vlastníkem je od 9. června 2016 zemědělský podnikatel Jiří Havrda. Cena pronájmu za 6 327 m2 plochy včetně 77 m2 kavárny činí „celých“ 56 500,00 Kč měsíčně, tedy úžasných 8,93 Kč/m2/měsíc. Zda má takováto nebývalá vstřícnost vedení MČ Prahy 5 vůči zcela nově vzniklému podnikatelskému subjektu bez jakýchkoliv referencí na jeho podnikání nějaké pozadí, si může každý domyslet. Radní Prahy 5 zřejmě nezajímá ani to, zda má tento potenciální nájemce potřebný kapitál na investici odhadem ve výši 200 mil. Kč.

A jaké názory zaujímají občané, kteří bydlí v okolí smíchovské náplavky? Tato skutečnost v době neustále proklamované participace ani nebyla zjišťována. Naprostá většina místních občanů totiž preferuje užívání náplavky jako klidného místa k odpočinku s maximálně 1 nebo 2 kavárnami, posezením a s výhledem na řeku a Vyšehrad. Samozřejmostí je i zachování dětského hřiště a sportovní arény na Hořejším nábřeží.

A jak vedení MČ Prahy 5 zdůvodňuje svůj záměr umístit toto vysoké monstrum do pražské památkové rezervace, které evidentně bude převyšovat současnou zástavbu? Prý vyhlídkové kolo je dobrým způsobem, jak přilákat turisty a oživit smíchovský břeh Vltavy. „Turistický ruch se odehrává především v části Prahy 1. My v Praze 5 chceme také vytvořit něco, za čím by turisté šli. Neumím si představit nic jiného, co by bylo takovým lákadlem.“, okomentoval plánované vyhlídkové kolo místostarosta Prahy 5 Martin Slabý. Kéž by mělo vedení radnice Prahy 5 takový zájem o vlastní občany jako má o blaho turistů a začalo řešit tolik palčivou otázku stavu životního prostředí v centrální části Smíchova např. omezením dopravní zátěže.

Jde o zřejmou ukázku nesoudnosti a také neochoty či neschopnosti využít smíchovský břeh řeky pro potřeby občanů Prahy 5. Snížení dopravní zátěže a budování ploch městské zeleně, dětských hřišť apod. by v této dopravně exponované oblasti bylo tím správným řešením. Pokud si však starosta Prahy 5 Radek Klíma nutně potřebuje postavit svůj vlastní pomník, navrhujeme umístit ho v místě jeho bydliště na Zbraslavi a za jeho vlastní peníze.

Nesouhlasíte-li se záměrem postavit na Hořejším nábřeží vyhlídkové kolo, podpořte, prosím, petici proti tomuto záměru na

http://www.petice24.com/ruske_kolo_nechceme

Karel Bauer

„Smíchov City“ na pranýři

Developerský projekt Smíchov City je zásadní, celopražský urbanistický záměr, jak na dnešní volnou plochu bývalého nákladového nádraží Smíchov, tj. mezi ulice Ostrovského, Radlická a Nádražní, umístit cca 8 tis. bytů pro cca 17 tis. obyvatel, 150 tis. m2 administrativních ploch a celou oblast „dorazit“ dosud nespecifikovaným, ale zcela jistým nárůstem dopravy. Představte si město o počtu obyvatel jako má Beroun vměstnané na plochu ne o moc větší než je plocha Karlova náměstí. Tento záměr místní občané v anketě k projektu Smíchov City jednoznačně odmítli.

Jak bude takové město dle záměru Sekyra Group vypadat?

Bude postaveno z bloků tradiční formy v standardní výšce osm nadzemních podlaží. To je významně výše než dnešní nová severní část Radlické ulice, kterou si její tvůrci sami pochvalují jako model moderní výstavby. Blok, který místo průhledů a provětrání degraduje Radlickou ulici na celodenně vytíženou dopravní tepnu. 

FOTO občanský koncept

Na vizualizace budoucích ulic nové čtvrti Smíchov City by měl divák nahlížet s potřebnou dávkou skepse, neboť počítačovou grafikou lze velikost staveb a prostor vizuálně účelově upravit. Životní prostředí centrální části Smíchova patří k nejhorším v Praze, viz např. geoportalpraha.cz. Nikde se nedozvíme, jaké následky bude pro již dnes exhalacemi a prachem velmi zatížený Smíchov taková objemná neprostupná zástavba mít. Nevíme, jak tyto bloky omezí proudění vzduchu a jak se dále zhorší podmínky  pobytu ve městě. Nikde se rovněž nedozvíme, zda vůbec a jak komplexně bylo posouzeno dopravní řešení a jak eventuální nové řešení zapadá do tolik potřebné dopravní rozvojové koncepce celého území Smíchova.

Postup projekční přípravy ukazuje, jak lze záměru developera prakticky napomáhat, a to zcela proti účelu, pro který byl Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR“) zřízen. Může odpovědné odborné pracoviště přenechat plánování tak významné části města developerovi, a to ještě bez řešení všech souvislostí?

Zamysleme se, co dělat, jestliže IPR vypíše soutěž jen na vybrané objekty na základě neschváleného a neprojednaného developerského projektu a v rozporu se správním řádem a stavebním zákonem jej prohlásí za závazný regulační podklad! Developerské záměry se pak bez alternativ stávají součástí územního plánu. Architektonická soutěž musí být prohlášena za neplatnou a následné projekční kroky musí být jako kroky nelegální zastaveny. V Evropě v historických centrech měst již dávno platí, že ekonomický rozvoj města není dosažen jen zvětšováním objemů a zahušťováním zástavby, ale že tohoto rozvoje lze dosáhnout pouze kvalitativní transformací.

Položme si otázku, jak pracují politici, kteří  byly zvoleni, aby definovali, ale hlavně prosazovali veřejně prospěšný zájem. Kdo prosadí parky, vodní plochy, veřejně prospěšné stavby jako např. koncertní halu, stadion, sportovní plochy, vzdělávací zařízení, zařízení pro seniory apod.? Partajní politici za participaci veřejnosti vydávají pouhé jednostranné prezentace developerů, které ve výsledku nemají na developerské projekty žádný vliv. V případě záměru Smíchov City je nezbytné začít znovu a řádně, tj. od důkladné koncepce rozvoje území a řešení celé lokality komplexně, a to za účasti občanů již ve fázi návrhu, včetně řešení dopravy a vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

Jiří Gebert