Archiv autora: gelbano

Rozpad společného klubu zastupitelů SNOP5 a Pirátů

K datu 13. 6. 2019 byla dohodou ukončena spolupráce našeho spolku SNOP5 a Pirátů z Prahy 5 a společný klub zastupitelů se rozdělil na dva subjekty. Není žádným tajemstvím, že to bylo na přání Pirátů, kterému ale náš spolek bez problému vyhověl. Hned následující den 14. 6. 2019 byl ustaven klub zastupitelů SNOP5 a nezávislí, jehož členy se stali Jiří Vejmelka a Petr Bervid ze SNOP5 a Zdeněk Laciga ze spolku EHSONF. Zbývající tři členové společného klubu zastupitelů, kteří byli nominováni do voleb naším spolkem, přešli do klubu České pirátské strany. Jsou to Karel Bauer a Jiří Krátký, dnes již bývalí členové SNOP5, a Milan Kryl ze spolku Na ochranu (starého) Barrandova.

Oba subjekty zůstaly součástí koalice s ODS a ANO.

Jiří Vejmelka

Názor na Šemíkův břeh

Mezi Knížecí a Lihovarem budou postaveny tisíce nových bytů a kanceláří, sportu ale žádná plocha vyhrazena nebude. Na jediném místě nyní určeném pro sport má vyrůst projekt Šemíkův břeh. Je v rukou soukromého vlastníka, který zde sport již provozovat nechce. V roce 2017 zastupitelstvo MČ schválilo záměr změny účelu pozemku ze sportovně-rekreačního na stavební a později i memorandum s developerem.
Blízko je ještě Císařská louka, ale ta je celá soukromá a z větší části oplocená a rozpronajatá. Bez nové lávky, kterou na severním cípu majitel ostrova nechce, navíc obtížně přístupná místním. Zachování posledního území pro sport a rekreaci považuji za veřejný zájem. Lze toho však za výše uvedeného stavu ještě dosáhnout?
Odhadní cena dotčených pozemků pro sport je cca 70 milionů Kč. Developer pozemky (s dosluhující halou Erpetu) hodlá koupit za 550 milionů Kč, ale jen pokud budou formálně změněny na stavební. Pokud se nové vedení MČ postaví proti této změně, pozemky zůstanou sportovní, ale majitel je za současné ceny „pro sport“ neprodá. Vidina obřího zisku povede majitele k čekání na jiné politické složení radnice a k zakonzervování neutěšeného stavu.
Podle mého rozboru ekonomické návratnosti investice by developer dosáhl vysokého zisku i v případě realizace pouhé čtvrtiny projektu. Já se přikláním k výstavbě jen na území parkoviště a chátrající haly a zachování plochy hřiště v územním plánu pro sport a rekreaci. Kompromis by vygeneroval i tak zisk kolem miliardy korun. Ekonomicky to smysl dává. Zastupitelé ať ukážou, zda stojí za veřejným zájmem.

Ing. Milan Kryl, předseda Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 5

Šemíkův břeh

Milé sousedky, milí sousedé,

dne 5. března pořádá spolek ZaPět společně s Českou křesťanskou akademií diskusi na téma „Vltavské břehy – Projekt Šemíkův břeh v kontextu rozvoje pražských nábřeží“, která bude první z řady debatních setkání „Praha 5 – Věc veřejná“. Protože se chceme zaměřit nejen na jednu stavbu, ale rádi bychom tematizovali vltavský břeh jako urbanistický problém, pozvali jsme hned několik panelistů: zástupce MČ Praha 5, zástupce IPR, investora a architekta projektu Šemíkův Břeh, urbanistu, experta na dopravu, zástupkyni Klubu za starou Prahu a zástupce spolku působícího v místě chystaného projektu. Po prezentacích jednotlivých hostů proběhne diskuse s dotazy z publika.

Debata „Vltavské břehy – Projekt Šemíkův břeh v kontextu rozvoje pražských nábřeží“ se bude konat na smíchovské faře (náměstí 14. října 17, Praha 5 – v úterý 5. března 2019 od 18.00.

Jste všichni zváni!

Za ZaPět

Jan Kremer

Maraton TCP

Absolutní nasazení předvedli na závěr roku studenti a pedagogové Taneční konzervatoře TCP Žvahov. Od 17. listopadu do 20. prosince zvládli absolvovat 20 představení. Na repertoáru se podílelo 11 tvůrců ze 4 zemí a vystoupilo 79 účinkujících (studentů a pedagogů TCP). Ve Vinohradském divadle, Městské knihovně, Divadle komedie, Smetanově síni Obecního domu a na Nové scéně Národního divadla aplaudovalo účinkujícím celkem 10 155 diváků. TCP patří k nejaktivnějším konzervatořím v Evropě a má jedinečnou vzdělávací koncepci, když je zároveň konzervatoří i gymnáziem. Přesto nelze bohužel ani v novém roce předpokládat, že se škola i přes podporu ze strany spolku SNOP 5 dokáže vyhnout šikaně od Městské části Praha 5.

Jiří Vejmelka