VUR 13.2.2018

Na včerejším zasedání VUR byla představena „změna stavby před dokončením“ Residence Bellevue Grafická. Změna spočívá v navýšení počtu bytových jednotek z 120 na 180. Stávající stav parkovacích míst zůstává stejný, tedy 166. Na námitky některých členů výboru, že se tím zhorší už tak kritická situace s parkováním, zástupci developera reagovali tím, že zákonné požadavky jsou splněny.

Předsedkyně výboru Ing.arch. Hamanová nejdřív prohlásila, že stanovisko VUR je vlastně zbytečné, protože stejně nic nezmění, (je otázka proč se tedy VUR schází) a poté dala hlasovat. V prvním hlasování bylo 6 pro, 3 proti a 4 se zdrželi (návrh by neprošel). Poté se však kdosi ohradil, že to nevychází a hlasovalo se znovu. Tentokrát bylo pro 7 /mimo jiné starosta Richter, radní Homola a Palovský/, a tajemnice výboru Lampová prohlásila že to je fajn a další asi zůstává stejné. Bude zajímavé si přečíst oficiální zápis a zjistit jak paní tajemnice rozdělí hlasování 7-3-4, když je 13 členů výboru.

V dalším programu byla představena nová vizualizace Zlatého lihovaru, která oproti minulé doznala hodně kladných změn.

Karel Bauer

Kontrola naruby aneb kontrola kontrolního výboru

Zajímavé bylo zasedání kontrolního výboru na radnici v pondělí 29. ledna odpoledne. Kontrolní výbor (dále jen KV) navštívili postupně čtyři členové rady: 1. zástupce starosty Martin Slabý (ANO) a dále radní Petr Lachnit (ANO), Lukáš Herold (ODS) a Martin Damašek (TOP 09). Při tom pouze radní Lachnit měl k tomu odpovídající důvod, protože přišel opravit nereálné termíny, které byly uvedené v usnesení minulého KV ke kontrole hospodaření CSOP (Centrum ošetřovatelské a sociální pomoci). Petr Lachnit poté také odešel. I Lukáš Herold se zdržel krátce, asi si potřeboval jen chvíli odpočinout v klidném prostředí. Za to Martin Slabý přišel hned po začátku zasedání, posadil se do čela vedle tajemnice KV a předsedy KV Ondřeje Velka (SZ) a setrval až do konce.
Obdobně i Martin Damašek, který přišel až po polovině zasedání, vydržel až do konce.  KV má ze zákona o hl.m. Praze kontrolovat radu, např. jak plní svá usnesení. V pondělí to ale vypadalo, že rada kontroluje KV. Asi se jedná o rozšíření pravomocí rady v podmínkách Prahy 5. Vždyť i situace, kdy funkci tajemnice KV zastává asistentka 1. zástupce  starosty Martina Slabého,  je velmi neobvyklá. Alespoň že se  jedná o kvalitní úřednici. Pokud uspějeme společně s Piráty na podzim v komunálních volbách, zaměříme se mimo jiné na výrazné zkvalitnění práce výborů a komisí. A že je co zlepšovat. Takové excesy určitě nedopustíme.

Jiří Vejmelka