Stálá expozice skla v Portheimce – aneb co v Pětce nebylo

V lednovém radničním časopise Pětka vyšel článek, že zastupitelé na svém zasedání 19. prosince schválili zřízení musea českého skla v Galerii Portheimka. S nápadem zřídit stálou expozici skla přišlo prý Museum Kampa – spravované Nadací Jana a Medy Mládkových. V článku je v podstatě opsána důvodová zpráva z materiálu schváleném zastupitelstvem.

Výsledek obrázku pro portheimka

Co však chybí, je informace, že zastupitelé schválili zároveň koncesionářskou smlouvu do roku 2020, podle které městská část zaplatí Museu Kampa 13 mil. Kč. Pro autora článku je tento obnos evidentně nezajímavý. Za pozornost také stojí, že znění koncesní smlouvy odsouhlasila rada na svém (prý řádném) zasedání pouhý jeden den před zasedáním zastupitelstva. Dva radní se při schvalování usnesení rady zdrželi. Na zastupitelstvu druhý den však hlasovali všichni radní jednotně pro. Inu jsme v Praze 5.

Jiří Vejmelka

Pořádek a dodržování zákonů na MČ Praha 5

Dne 13. prosince 2017 náš spolek požádal o informace dle zákona 106. Požadovali jsme kopii kolaudačního rozhodnutí na pavilon E ve školním areálu Žvahov. Zmíněnou žádost jsme adresovali radnímu Damaškovi (TOP09). Jednak proto, že má v gesci péči o majetek MČ Prahy 5, tj. i zmíněný školní areál a také proto, že jako bývalý učitel by zcela jistě nestrpěl případné nesrovnalosti ve školském areálu.

Dle zmiňovaného zákona má povinnost dotazovaný subjekt odpovědět nejpozději ve lhůtě 15 dnů od obdržení žádosti. V tomto případě tedy do 28. prosince 2017. Uplynul prosinec, polovina ledna a odpověď nikde. Když už jsme pojali podezření, že radní Damašek, ač bývalý učitel, zapomněl psát, odpověď 18. ledna 2018 dorazila.

Nikoli oslovený radní, ale tajemník úřadu pan Bc. Josef Žebera nám odpověděl, že se žádost zamítá. V odůvodnění nám bylo sděleno: „předmětné kolaudační rozhodnutí se nepodařilo dohledat“. Z odpovědi je zřejmé, že na Smíchovské radnici si na pořádek v dokumentech moc nepotrpí anebo, že kolaudační rozhodnutí nikdy vydáno nebylo a tudíž neexistuje.

V druhém případě by se tedy příslušný radní měl urychleně zasadit o ukončení nájmu pavilonu pro podnikatelské účely.

Karel Bauer

VÝZVA KE SPOLUPRÁCI DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2018

Vážení občané, vážení členové spolků Prahy 5,

Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 (SNOP 5) a Česká pirátská strana (Piráti) utvořily pro komunální volby 2018 koalici za ozdravení poměrů v městské části Praha 5.

Piráti v zastupitelstvu hl. m. Prahy i v jednotlivých městských částech prokázali nejen pracovitost a kompetentnost při hájení zájmů občanů, ale i neústupnost ze svých programových zásad a schopnost prosadit v komunální politice tolik potřebné pozitivní změny.

SNOP 5 se komunální politikou zabývá dlouhodobě a v rámci svých možností se snaží ovlivňovat místní dění.

Developerská výstavba je jednou z hlavních bolestí Prahy 5. Nové znění stavebního zákona vzalo spolkům možnost účastnit se většiny stavebních řízení (kromě záměrů s EIA), čímž dojde k ohrožení kvality našeho života. Náš program má mimo jiné místním spolkům tuto možnost účasti ve všech důležitých řízeních vrátit.

Žádáme Vás tímto o zvážení možné spolupráce s námi. Sdílením znalostí místních kauz a návrhů řešení jistě dokážeme nutné změny společně prosadit. Jen zastupitel dnes může reálně ovlivnit rozvoj města.

Pokud máte odvahu se aktivně zapojit či kandidovat, pojďte do toho s námi!!!

Karel Bauer – předseda SNOP 5

Daniel Mazur – předseda místního sdružení Pirátů na Praze 5

Výsledek obrázku Výsledek obrázku pro snop5