Vyjádření k návrhu rozpočtu MČ Prahy 5 na rok 2018

Celkově je předložený návrh rozpočtu tak tragický, že vůbec nemá smysl zabývat se jím podrobně.

Proto jen zopakujeme některé údaje:

Příjmy: 675.710.000 Kč

Výdaje: 1.159.269.000 Kč

Plánovaný schodek: – 483.559.000 Kč

Který má být pokrýt především z rezervního fondu částkou 418.236.000 Kč

Navržené investice činí 445,8 mil Kč. Pro informaci v roce 2015 byly skutečné investice 103,3 mil Kč, v r.2016  124,9 mil Kč, v letošním roce jsou k 31.10.  82,8 mil Kč.

Výsledek obrázku pro peníze obrázky

Připomeňme si ještě rozpočtový výhled, jak jej sestavila současná koalice v loňském roce a porovnejme s letošním návrhem:

2018  -306 723 000 Kč               – 483 559 000 Kč

2019  -244 176 000 Kč               – 401 844 000 Kč

2020  -223 236 000 Kč               – 448 871 000 Kč

2021   -90 728 000 Kč                – 382 660 000 Kč   

2022   -24 579 000 Kč                – 366 294 000 Kč

Ve výhledu na dalších 5 let je plánován celkový schodek více jak – 2 083 000 000 Kč (slovy dvě miliardy osmdesát tři milionú).

O tom jak současní představitelé Prahy 5 hospodaří, si můžete udělat vlastní názor.

Předem obdivujeme cynismus každého zastupitele, který pro tento rozpočet zdvihne ruku.

Doplnění údajů – Reakce MČ na zástavbu Klamovky.

13.12.2017 vydala MČ Prahy 5 prohlášení nazvané:

Reakce Městské části Praha 5 na situaci ohledně zástavby území vedle parku Klamovka.

Můžeme autora pochválit za historické shrnutí údajů a hlavně za identifikaci viníků, kterými byli (jako téměř vždy) předchůdci současných „skvělých“ politiků.

Zvláště pak je zmíněno, že už tehdy byli zastupiteli pánové Budín a Smetana, kteří dnes jsou proti výstavbě v parku. Ne že bychom chtěli dotyčné zastupitele obhajovat za tehdejší postoj, jen je třeba připomenout, že i současný radní Lukáš Herold (ODS) v té době působil jako koaliční zastupitel na Praze 5.

Snad autorovi tato informace vypadla pouze nedopatřením a ne proto, že je pan Herold členem i současné koalice.

Karel Bauer

Prohlášení Spolku za záchranu Klamovky.

park KlamovkaDlouhodobě usilujeme o záchranu východní části Klamovky pro občany Prahy 5.

Jedná se o zalesněné území, původně v ÚP určené pro sport a rekreaci. Dnes, po účelové změněÚP, je určené k bytové výstavbě . Metrostav zde chystá mohutnou, bezohlednou zástavbu.

V roce 2014 se zastupitelstvo Prahy 5 rozhodlo toto pochybení napravit a  podalo na Magistrát podnět ke změně ÚP a navrácení území zpět pro občanské vybavení, sport a rekreaci.

Důvodová zpráva z r. 2014, na jejímž základě byl podán Prahou 5 podnět ke změně ÚP uvádí mnoho důvodů proč je zde bytová výstavba nežádoucí. Důvody se od té doby nezměnily, a jsou ještě naléhavější. Nemluvě o demografické studii Prahy 5, a o Strategii adaptace Prahy na změnu klimatu schválenou Radou hl. m. Prahy v červenci.

Nyní, kdy se po třech letech řízení o změně ÚP chýlí ke zdárnému konci, kdy komise pro územní rozvoj Magistrátu návrh doporučila ke schválení , k němuž by mělo dojít začátkem roku 2018,   přichází  starosta Prahy 5 Richter s návrhem memoranda  s Metrostavem. Toto memorandum dle našeho názoru přináší výhody jen jedné straně, a tou není městská část Praha 5, ani její občané.

Toto memorandum je diktátem Metrostavu, MČ Praha 5 s bytovou zástavbou SOUHLASÍ a zavazuje se vzít zpět svoji žádost o změnu územního plánu.

Pokud by řízení o změně ÚP na Magistrátu proběhlo do konce a ke změně došlo, memorandum o bytové zástavbě by nebylo třeba.

Co se týče firmy Metrostav je si jistě již tři roky vědoma, že je změna ÚP v jednání a že se může stát, že na zmiňovaném pozemku bytová zástavba nebude možná.

Žádáme aby průběhu řízení o změně ÚP nebyly kladeny překážky a bylo dovedeno do konce za podpory MČ Prahy 5.