Jak proměníme parcelu u školky? Přijďte a řekněte svůj názor na setkání sousedů

Kdy?   V neděli 10. 12. 2017 ve 14:00 hod.

Kde?    Na zeleném plácku u autobusové zastávky „Dívčí hrady“

V září jsme se připojili k festivalu „Zažít město jinak“ a poprvé uspořádali sousedské setkání i na Dívčích hradech. Dlouho jsme hledali místo, kde bychom se mohli ve větším počtu sejít a nikoho přitom nerušit. Jelikož se podobné akce pořádají v ulicích, hledali jsme ulici a padla spousta nápadů – Na Brabenci, K Závěrce, Pod Konvářkou, U Starého židovského hřbitova, Pod Děvínem – kopec jsme obcházeli tam a zpátky, ptali se lidí, ale nakonec jsme vždy narazili na nějaký problém. Buďto zde nebyla spřízněná duše, která by nám umožnila se připojit na rozvod elektrické energie, nebo se místní občané podobné akce báli, nebo jsme si zkrátka při prvním ročníku nedovolili zastavovat veřejnou dopravu apod. Nakonec jsme vybrali kopec zvaný Brabenčák – „Tady to vyzkoušíme, pokud to vyjde, příští rok můžeme do ulic.“, řekli jsme si. A nakonec jsme si libovali, jak jsme místo dobře vybrali. Na náš první ročník přišlo nečekaných přibližně 400 lidí všech věkových kategorií a my jsme zjistili, že se lidé na kopci scházet chtějí, rádi se podělí o něco dobrého, rádi si popovídají a zažijí netradiční odpoledne. Hrálo se na akordeon, na kytaru, prodala se spousta oblečení na bleším trhu, děti jezdily celý den na lanovce v proutěném koši, prohlédli jsme si staré fotky kopce, běhal se orienťák, vyrábělo se v dílničkách, prodávaly se palačinky a párky v rohlíku a pila se káva z nové radlické kavárny. Měli jsme se společně dobře a zároveň jsme zjistili, že máme podobné názory na dění v naší čtvrti.  Shodli jsme se na tom, že na kopci chybí veřejný prostor pro setkávání, obchod s potravinami a dětské hřiště. Stále se staví další a další velké bytové domy, aniž by se hledělo na kvalitu života zdejších obyvatel. Rozhodli jsme se tedy, že založíme spolek občanů a budeme, pokud to půjde, alespoň o malé změny usilovat. Založili jsme spolek „Dívčí hrady dohromady“ a jako hlavní cíl jsme si dali kultivaci nějakého veřejného místa, kde bychom se mohli scházet. Jako první možnost se naskytl pozemek mezi zdejší mateřskou školou a zastávkou autobusu Dívčí hrady, protože právě tato parcela (jako jedna z mála) patří městské části Praha 5. Architektka Vendula Klírová vypracovala studii změny tohoto místa. Naším cílem je  vytvořit zde malý park, který by sloužil k odpočinku a setkávání zdejších obyvatel. Rádi bychom sem umístili hrací prvky jak pro menší, tak i větší děti a také cvičící prvky pro seniory, lavičky, ohniště a později možná menší domek, který by mohl fungovat jako kavárna nebo komunitní centrum. Městská část Praha 5 nám vyšla vstříc a společně s nadací Proměny jsme se rozhodli, že budeme místo kultivovat postupně. Zatím zde probíhají menší úpravy porostu, místo se prosvětluje, křoví bude vykáceno a zbydou zde vzrostlé stromy.

Dne 10. 12. 2017 plánujeme právě na tomto plácku u školky uspořádat vánoční setkání. Zde bychom rádi oslovili Vás – sousedy, abyste se svými názory též podíleli na vzniku našeho nového parku. Místo má sloužit veřejnosti, a proto budou mít všichni zdejší obyvatelé možnost vyjádřit se k tomu, co by se jim v parku líbilo a co by nejvíce využili k relaxaci. Odpoledne 10. 12. 2017 na Vás tedy bude čekat anketa o  revitalizaci pozemku u školky, ale také ohýnek, bojovka, lampiony, cukroví, svařené víno a samozřejmě zpívání koled. Těšíme se na Vás a Vaše názory.  Ať se máme kde poznávat a scházet!

Za spolek „Dívčí hrady dohromady“ Bára Peterková

Jak jsem omládl o šest let

Jak se mi to podařilo? Zařídil to zastupitel Josef Matoušek. Ten rozeslal maily s následující informací o mé osobě:

VEJMELKA Jiri

Narozen: * 17. 10. 1955

Evidencni cislo: 39570

Kryci jmeno: „RADEK“

Kategorie: DUVERNIK StB

V Agentech, tajnych spolupracovnicich neni veden.

Já jsem se však narodil 10.12.1949, čili téměř o 6 let dříve. Navíc mám čisté lustrační osvědčení. Pan Matoušek je buď tak hloupý, že si nedovede zjistit, kdy jsem se narodil, nebo, a to je ještě horší, rozeslal tuto dezinformaci úmyslně. Každopádně je to nelichotivý příklad toho, kdo všechno může být v Praze 5 zvolen do zastupitelstva.

Jiří Vejmelka, nar. 10.12.1949

SZ – Zelené pilíře

Na zasedání zastupitelstva v úterý 14.11.2017 oznámila  Martina Pokorná, zastupitelka ze Strany zelených, že z jejich klubu zastupitelů vystoupili Lukáš Budín, Marie Sternová a Josef Matoušek. Nebyla to v tomto volebním období první změna v seskupení Zelených a proto neškodí zrekapitulovat, jakým vývojem Zelení prošli.

V komunálních volbách na konci roku 2014 dosáhli Zelení vedení lídrem Lukášem Budínem skvělého výsledku. Skončili za ANO a TOP 09 na třetím místě a obdrželi 7 mandátů. Zastupiteli v abecedním pořadí se stali Lukáš Budín, Pavel Himl, Petr Hnyk, Tatiana Konrádová, Erika Uchytilová (manželka Lukáše Budína), Marie Sternová a Ondřej Velek Do jejich klubu zastupitelů vstoupil i Josef Matoušek zvolený za Piráty. Lukáš Budín se stal 1. zástupcem starosty a Petr Hnyk radním. Na zastupitelstvu 15.10.2015 byla ještě do rady dovolena Tatiana Konrádová. Idyla však dlouho nevydržela. K 1.12.2015 odstoupila ze zastupitelstva Erika Uchytilová, když se provalilo, že neoprávněně užívá titul inženýrka. Místo ní nastoupila do zastupitelstva Martina Pokorná. Na konci téhož roku začal Jan Skalický, vedoucí týmu poradců Lukáše Budína, připravovat změny ve složení koalice. Mimo jiné mělo ANO vystřídat TOP 09 s tím, že starostou se stane právě Lukáš Budín. Cca v březnu 2016 se však Zelení rozhádali a tak vše dopadlo úplně  jinak. ANO vystřídalo v koalici stranu Zelených a na zastupitelstvu 28.4.2016 byli z rady odvoláni Lukáš Budín, Petr Hnyk i Tatiana Konrádová. Zelení tak po roce a půl vlastní vinou přišli o šanci ovlivňovat chod Prahy 5. Na tomtéž zastupitelstvu oznámil Petr Hnyk, že vystupuje ze Strany zelených. V letošním roce následoval Petra Hnyka i Lukáš Budín. Ten nejprve po opuštění Zelených zůstal v jejich klubu zastupitelů, ale jak je uvedeno v úvodu, i to bylo dočasné. K dnešnímu dni je klub zastupitelů Strany zelených pouze čtyřčlenný.

Jiří Vejmelka

Skládka Motol a stezky ve VŽP

Na zasedání výboru životního prostředí ve středu 8.11.2017 se projednávala analýza rizik zpracovaná na skládku v Motole. Díky promyšlenému podvodu vyrostla v režii firmy EkoMotol v letech 2006 – 2014 na území západně od nemocnice Motol místo sportovního areálu obrovská hora stavebního odpadu. Ta je díky špatnému hutnění a svahování nejen staticky narušená, ale obsahuje i nebezpečné látky. Jednání výboru probíhalo ex post, protože již 1.11.2017 rozhodla rada, že na základě výsledků analýzy rizik bude zpracována studie proveditelnosti na sanaci skládky podle varianty C, včetně návrhu externího financování. U této varianty řešení je odhad nákladů 0,5 – 1,5 mld Kč. Osobně mě velmi překvapilo, že rada takto rozhodla, aniž by dopředu konzultovala problematiku sanace skládky s MHMP, MŽP ČR a ČIŽP. Výbor životního prostředí ve svém usnesení mj. doporučil radě, aby byla zváženo řešení navrhované již dříve právě EkoMotolem, ale i Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Jedná se o vybudování odvodňovacího systému a následné vyplnění volného prostoru mezi nestabilním severním svahem skládky a protisvahem. Pokud by šlo sanaci skládky provést podle této varianty, mohlo by jít o výrazně levnější řešení. Samozřejmě, že jakákoliv účast EkoMotolu na sanaci skládky je naprosto vyloučena.

V dalším bodě programu jednal VŽP o návrhu občanů na obnovení průchodnosti
a bezpečnosti zanedbaných stezek u ulic Švábová a Habrová na Barrandově.  Ing. Hamanová v diskusi upozornila na možnost propojení obou stezek až do starých Hlubočep, Žvahova a dokonce až na Dívčí Hrady. To je určitě velmi dobrý záměr. Uvidíme, jestli se ho podaří začít realizovat ještě v tomto volebním období.

Jiří Vejmelka

Zlatý lihovar potřetí

V úterý 31.10. byla na pravidelném jednání VUR (výbor územního rozvoje) prezentována již 3. studie toho, jak si investor představuje rozvoj  území bývalého Zlíchovského lihovaru.

Hlavní budova – dominanta (dnes totiž každý chce stavět dominanty), byla oproti minulé verzi snížena o 3 podlaží, tj. na 12, i když IPR (institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) původně požadoval max. 10 podlaží. V projektu je naplánováno 543 bytů a mateřská školka pro 50 dětí, která má bohužel dost nešťastně umístěné hřiště přímo u frekventované Strakonické ulice.

Dalo by se říci, že každá další prezentace přináší posun k lepšímu. Můžeme třeba i doufat ve veřejnou prezentaci projektu investorem, v nějakém pro občany vhodném čase.

Předsedkyně VUR arch. Hamanová si v radničním plátku postěžovala, že občané převážně nesouhlasí s jakoukoli výstavbou. Můžeme paní architektku ujistit, že tomu tak není, pouze nechceme zabetonovat hřiště, parky a další kousky zeleně, které na Praze 5 zůstaly. Naopak citlivý rozvoj a architektonicky nadprůměrné projekty občané zcela jistě podpoří.

Karel Bauer