Informace z 19. jednání zastupitelstva městské části Praha 5.

20. 6. 2017 se konalo pravidelné jednání ZMČ (zastupitelstvo městské části), ze kterého přinášíme několik zajímavých informací.
• Zastupitelé schválili směnu pozemků s JRD (v Prokopském údolí) za pozemek u Železničního mostu s doplatkem 50 mil. Kč, což se dá hodnotit kladně, snad jen s výhradou, že doplatek 25 mil. Kč bude splatný po získání územního rozhodnutí. Po spekulativních prodejích pozemků v Prokopském údolí a dřívějších kontroverzních rozhodnutí úřadů Prahy 5 a Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) jde o nejlepší možné řešení.
• Byl předložen závěrečný účet za rok 2016, který skončil v přebytku 80 mil. Kč, bohužel kladný výsledek nebyl dosažen kvalitním hospodařením, ale již tradičním neplněním investic (57 % z plánu). Jak je obvyklé, vinu nenese současné vedení radnice, ale ti předchozí, případně ještě ti předpředchozí …
• Radní Trojánek (ANO 2011) uvedl, že z MHMP přišlo letos na investice 300 mil. Kč, takže bude celkem možné proinvestovat přes 500 mil. Kč – uvidíme na kolik % se to podaří.
• Byla schválena zakládací listina VIC (vzdělávací a informační centrum), které naprosto
nepochopitelně bude při vzdělávání úředníků suplovat práci Úřadu MČ P5 (úřad) a MHMP, navíc předložený materiál byl obecný a nekonkrétní. Nad námitkami opozice radní Trojánek pouze mávl rukou…
• Opět proběhla reorganizace úřadu (podle opozice již čtvrtá v tomto období) a počet úředníků stoupl na 320, což je nárůst od začátku volebního období o 12 %.
• V diskuzi občanů byl položen dotaz, proč MČ P5 nedodržuje soudní rozsudek, který sama vyvolala svou žalobou a který se týká bezpečnosti žáků ve školském areálu Pod Žvahovem. V odpovědi radních Šolleho (KDU-ČSL) a Damaška (TOP 09) bylo spoustu informací, které se ale vůbec netýkaly daného tématu.
• Zastupitelé odmítli požadavek petice, aby především výbor územního rozvoje nebyl uzavírán před veřejností, i když petice požadovala přesně to, co si v dubnu 2017 rada dala do svého novelizovaného programového prohlášení. Inu Kocourkov.
Jednání zastupitelstva pokračovalo dlouho do noci, takže některé další informace budou známy až po zveřejnění zápisu z jednání.

DĚTSKÝ OSTROV ŽIJE !

Dobrých zpráv není nikdy dost. Jednou z nich je, že Městská část Praha 5 konečně začne rekonstruovat Dětský ostrov s cílem jej zprovoznit ještě letos. Dozvěděli se to účastníci veřejné prezentace plánu rekonstrukce, která se konala dne 7. června ve velkém sále na radnici.

Jako rekapitulaci dosavadního vývoje si připomeňme, že Dětský ostrov (dále DS) je mimo provoz od povodní v roce 2012. I přesto, že tehdejší radní měli plán a rozpočet rekonstrukce na stole, k začátku prací bohužel nedošlo.

Nové zastupitelstvo se v roce 2015 rozhodlo nechat vypracovat plán nový, a to velmi ambiciózní. Při jeho prezentaci v červnu a na podzim 2016 se bouřlivě diskutovalo o podstatě využití DS. Vznikl totiž oprávněný dojem, že u nového projektu architekti jaksi zapomněli na děti a dali přednost myšlence vybudovat na DS sportoviště a aktivity pro všechny věkové kategorie návštěvníků. Tento plán, který prosazoval nejvíce pan bývalý starosta Klíma, současně znamenal významné navýšení ceny za rekonstrukci.

Po odstoupení Dr. Klímy se odpovědnost za DS dostala na stůl pana místostarosty Slabého. Ten věc začal řešit zpočátku jara 2017. Jedním z prvních kroků bylo kromě jiného posoudit, kolik stromů je na DS třeba pokácet, případně zda většinu ponechat.

Výsledek a další plán tedy známe. Radnice se prakticky vrátila k původnímu konceptu rekonstrukce. DS bude obnoven v původní podobě, s novými hracími prvky, pískovišti, sportovišti a odpočinkovou zónou.

Na projednání 7. června se obyvatelé intenzivně zajímali o jednotlivé detaily a měli mnoho návrhů a připomínek. Na DS by mělo být dostatek místa ve stínu pro odpočinek a dostatek místa pro děti každého věku. Přibudou krom jiného sprchy a místa s pitnou vodou. Většina stromů zůstane. Na DS budou mít obyvatelé krom jiného menší fotbalové hřiště a hřiště na street basketball.

Dozvěděli jsme se také, že radnice jedná s provozovatelem restaurace Manu o využití zázemí v jejich prostorách pro návštěvníky DS. Radní Slabý, společně s vedoucím odboru Janem Zemanem slíbili se zabývat také problematikou vjezdu osobních vozidel do parčíku před vstupem na DS, resp. vybudováním závory nebo jiného zamezení neoprávněného vjezdu.

Věříme, že se začne s opravnými pracemi DS podle plánu, tedy v září 2017 a že bude realizace probíhat plynule. Škoda, že se na prezentaci tak zásadní věci dostavilo poměrně málo občanů.

Závěrem zmiňme fakt, že se reálně uvažuje o vybudování nové plavební komory na severním cípu ostrova, aby mohlo proplouvat více lodí. Doufáme, že k realizaci plánu vodohospodářů nedojde a že Praha 5 bude kategoricky proti, a to i kvůli dětem, kteří si budou hrát na nově zrekonstruovaném Dětském ostrově.

 Richard Nezval   

Projednání petice na zastupitelstvu MČ

Dne 20.6. se konalo pravidelné jednání zastupitelstva a na programu bylo zařazeno i projednání petice, kterou jsme podali s cílem omezit uzavírání jednání výborů.

V roce 2014 před volbami všichni politici slibovali otevřenou radnici a nutno podotknout, že aspoň otevření jednání výborů a komisí bylo krokem vpřed. Bohužel ojedinělým a důvodová zpráva k naší petici, pod kterou je podepsán starosta, ale autory jsou radní Homola a předsedkyně výboru územního rozvoje arch. Hamanová, naopak občany staví do pozice hlupáků, kteří nevědí co podepisují, případně jednají v zájmu developerů, nebo zneužívají výbor k politickému boji. Zkrácenou důvodovou zprávu si můžete přečíst zde: Důvodová zpráva petice VUR

Autor vůbec nepochopil záměr petice, tj. že občan má právo vědět, jaký jím zvolený zastupitel zastává na danou věc názor a jak případně hlasuje. A dokonce lživě tvrdí, že členové výboru vidí podklady k záměru poprvé a musí si rychle vytvořit názor, což je samozřejmě lež. Naprostou většinu podkladů mají členové výboru k dispozici předem, takže času utvořit si názor a připravit připomínky k prezentaci je dost.

Celý text který jsme přednesli na jednání zastupitelstva je k dispozici zde:vystoupení na ZMČ k petici

Těžko říct, co vede některé zastupitele k doměnce, že občané zneužívají svá vystoupení na zastupitelstvu, nebo petice k předvolebnímu boji, ale ve světle toho, jak někteří volení zástupci jednají, bude zřejmě vhodné sestavit do komunálních voleb nepolitickou kandidátku z členů spolků, kteří se snaží ve svém volném čase zabránit různým nesmyslným projektům…