Zavřený výbor územního rozvoje

Čeho se zastupitelé bojí? I v letošním roce koaliční zastupitelé pokračují v praxi, kdy předsedkyně výboru územního rozvoje uvolněná zastupitelka Ing. Arch. Hamanová (ED) navrhne, aby část zasedání výboru byla tajná a většina falešně loajálních zástupců koalice to odhlasuje. Nutno uvést, že tento krok nepodporují zastupitel Ing. Cuhra (KDU) a nezávislý expert Mgr. Gemperle. Na tajnou část musí veřejnost opustit jednání a zůstat mohou pouze členové výboru a ostatní zastupitelé, pokud jsou přítomní. Na tajné části, která následuje až po projednání všech bodů programu, členové výboru formulují svá stanoviska k projednaným bodům, navrhne se usnesení a pak se o něm hlasuje.

Občanům je tedy odepřeno to, co je nejvíc zajímá. Tedy jaké názory mají a pro co hlasují jednotliví zastupitelé. To se nedozví nikdy, protože v zápise není uvedeno jmenovitě, jak který člen hlasoval. Navíc jsou zápisy zveřejňovány s velkým zpožděním. K dnešnímu dni je na webu Prahy 5 zveřejněn poslední zápis z 29.11.2016. Mezi tím však proběhly 4 další výbory. Takto dopadla před volbami politickými stranami proklamovaná transparentnost i otevřená radnice.

 

                                                              Jiří Vejmelka

A ZASE TA NEŠŤASTNÁ STUDIE!

Na podzim roku 2015 schválila Rada MČ Prahy 5 na doporučení VÚR vypracování „Územní studie oblasti sídliště Barrandov“.  Výběrové řízení na zpracování vyhrála společnost A69 – architekti s. r. o. (dále jen „A69“), s níž radnice podepsala smlouvu začátkem února 2016. Počátkem března 2016 proběhlo veřejné setkání s občany, kde radnice představila svůj záměr a taktéž vyzvala občany ke spolupráci. Nutno podotknout, že velmi aktivně se do participace na této studii zapojil spolek Za lepší Barrandov, který vyhlásil občanskou anketu a výsledky ankety prezentoval na tomto setkání.Slider

Studie bude sloužit jako podklad pro pořizovanou změnu platného územního plánu hl.m. Prahy popř. bude podkladem pro zapracování do návrhu nového územního plánu (Metropolitní plán). Zároveň by studie měla být metodickým podkladem pro územní  rozhodování v dané lokalitě. Stěžejní území k řešení se nachází mezi ulicemi Do Klukovic, Werichova, Hugo Haase, Voskovcova, Wasermannova, K Barrandovu, U Náhodu, Za Knotkem a dále severně je území vymezeno hranicí  PP Prokopské a Dalejské údolí.

Termín dodání díla byl původně stanoven na 3 měsíce od podpisu smlouvy pro fázi č. 1 – příprava studie. Smlouva byla podepsána dne 25.4.2016, tzn. že termín dodání měl být 25.7.2016. Veřejnost měla své připomínky k návrhu studie vyjádřit po prázdninách.  Nejenže zhotovitel A69-Architekti s.r.o. tento termín nedodržel, ale byl s ním až následně za další 2 měsíce tj. 21.9.2016 podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který zahrnuje prodloužení termínu dodání přípravy studie do 31.12.2016.

Dne 20.12.2016 byl dále podepsán druhý dodatek ke smlouvě, který kromě dalšího prodloužení termínu dodání studie až do 28.2.2017 zahrnuje i navýšení ceny díla za fázi č. 1 oproti původní smlouvě o 594.345,- Kč bez DPH. Jak dlouho bude ještě tato prodleva pokračovat a kolik dodatků ještě radnice hodlá s projekční firmou podepsat??

Od 28. 4. 2016, kdy se změnilo vedení radnice a oblast územního rozvoje byla přidělena přímo starostovi Klímovi, neproběhlo žádné jednání se zástupci obyvatel Barrandova či jakýmkoliv barrandovským občanským spolkem. Zatím to tedy vypadá, že se územní studie sídliště Barrandov stává pouze nástrojem k prosazení developerských zájmů – zejména nahrává firmám FINEP a EKOSPOL. Jak si jinak vysvětlit, že v průběhu neustálého odsunování termínu dokončení studie bylo podáno 15 žádostí o územní rozhodnutí a třem z nich již bylo vyhověno?

Eva Zamouřilová