Zájezd do Číny

Už podruhé v tomto volebním období vyrazili zastupitelé pod vedením starosty Radka Klímy (TOP 09) na takzvanou služební cestu do Čínské lidové republiky. Zájezd se uskutečnil ve dnech 21. – 27.10. a starostu tentokráte doprovázeli zastupitelé Radomír Palovský (TOP 09), Martin Frélich (ODS) a Viktor Cais (ANO 2011). Čínská strana na základě Memoranda vzájemné spolupráce podepsaného mezi Městskou částí Praha 5 a městem Panyu v květnu 2015 prý již podruhé pozvala českou stranu na návštěvu. To se přeci nedá odmítnout. Zejména, když účelem je podpora podnikatelských subjektů (zřejmě z Prahy 5) a jejich propojení s čínskými protějšky.
V době, kdy se Čína stává pro naši republiku stále významnějším obchodním partnerem, je podpora ze strany zastupitelů Prahy 5 nepřehlédnutelná. Zvláště, když předpokládané náklady na cestu, které ponese Praha 5, mají být nejvýš 223 000 Kč. To přeci není moc, když vezmeme v úvahu, že Panyu je od Prahy vzdáleno něco kolem 8 700 km. Věříme, že se vybraným zastupitelům v Číně líbilo a doufejme, že není všem dnům konec.

Starosta Jančík navazoval partnerské vztahy pouze v rámci Evropy, to starosta Klíma posunul partnerství do Asie. Vzhledem k tomu, že do konce volebního období zbývají ještě dva roky, můžeme se těšit na nějaká další překvapení. Alespoň jeden světadíl by to ještě chtělo přidat. Koalice to jistě bez rozpaků podpoří.

Vyhodnocení ankety

 • Zveřejňujeme vyhodnocení ankety z besedy Smíchov City na pranýři.
  Přítomného zástupce investora jsme oslovili emailem a nabídli mu prezentaci jeho projektu na radnici Prahy 5, bohužel do dnešního dne nijak nereagoval.

  Setkání občanů – 28. 4. 2016 – projekt Smíchov City – vyplněno 52 anketních lístků

  1. Souhlasíte s představeným návrhem zástavby vymezeného území, tedy s projektem Smíchov City (Sekyra Group, a. s.)?
  Souhlasím Nesouhlasím Souhlasím s výhradou Nemám názor Nevyplněno
  2 (3,8 %) 38 (73,1 %) 7 (13,5 %) 0 5 (9,6 %)

  7x výhrada, ale pouze 4x specifikována:

  • hodně zeleně a volná zástavba
  • chtěl bych podrobnější prezentaci
  • příliš masivní zástavba
  • přidat zeleň a rozšířit ulice

  5x nevyplněno, z toho 2x s poznámkou:

  • Představení projektu bylo nedostatečné a neadresné. Bohužel!
  • Toto nebylo představení projektu, jen náhodné plácání údajů, např. 28 m je špatně (ale bez vysvětlení) s tím, že 35 m je super (???). Návrh je špatně, protože bloky jsou špatně, ale Dejvice jsou super (???) Kritika dopravy bez zohlednění vztahů a potřeb mimo řešené území

   

  1. Na vymezeném území bych dal/a přednost (možná i kombinace dvou variant):

  1x nebyla nezvolena žádná varianta (respondent nevyplnil ani otázku č. 1, pouze požádal o zasílání

                                                                       informací, o akci se dozvěděl e-mailem)

  varianta 1. 2. 3. 4. 5. Kombinace 2 variant
   

   

  popis

  velký park s vodním prvkem + veřejně prospěšné stavby velké náměstí s rozvolněnou zástavbou s max. 4 NP uliční zástavba s bulvárem + stromořadí bloková zástavba s prostor. dvory se zelení Jiný návrh 1. / 2. 1. / 3. 1. / 5. 2. / 3.
  četnost 15 1 3 1 7 9 3 5 7
  %

  (100 % = 51)

  29,40 1,96 5,88 1,96 13,72 17,66 5,88 9,80 13,73

  V kolonce „jiný návrh“ bylo uvedeno:   –      nádraží

  • pečovatelský dům
  • tak, jak je to v návrhu projektu
  • dle soutěžního návrhu D3A
  • volnější výstavba, parky, nižší budovy
  • projekt musí obsahovat seniorské zařízení a bydlení, další služby, ekologické stavby atd. (viz Malmö Švédsko

  Zvolená kombinace 1. / 5. (velký park + jiný návrh) byla doplněna o tyto požadavky:

  • nádraží
  • zajištění prostoru pro všechny druhy dopravy (metro, vlak, bus) + sdílení aut a kol,
  • „jsem proti zahušťování města“

  Zvolená kombinace 2. / 3. (velké náměstí + uliční zástavba) byla doplněna o tyto požadavky:

  • rozšíření Radlické a vybudování cyklostezky
  • včetně obchodů a nové tramvajové trati – přesun z Radlické při napojení železnice směr Cibulka
  K zamyšlení:

  60,80 % respondentů by na uvedeném území dalo přednost velkému parku s velkým náměstím, eventuálně s uliční zástavbou, ale opět s velkým parkem.

  Varianta „velký park s vodním prvkem s veřejně prospěšnými stavbami“ dostala nejvyšší počet hlasů, tedy téměř 30 %.

  „Bloková zástavba s prostornými dvory“ byla z počtu 51 respondentů označena jen 1x, a to ještě samostatně; tento typ zástavby nebyl uveden ani v kombinaci s něčím jiným, např. s náměstím nebo parkem!

  1. Požadujete, aby obyvatelé byli včas informováni o budoucích projektech v oblasti, kde žijí a mohli se tak aktivně podílet na rozvoji tohoto území?
  Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Je mi to jedno Nevyplněno
  49 (94,3 %) 1 (1,9 %) 0 0 1 (1,9 %) 1 (1,9 %)