Staví si snad současný starosta Prahy 5 pomník?

Šest let trvalo zastupitelům Prahy 5, než se jim podařilo odstranit pomníček exstarosty Jančíka z pěší zóny na Andělu. Informační budka na začátku prázdnin konečně zmizela, ale opět na náklady městské části.

Prakticky ve stejném termínu Rada MČ Praha 5 (dále jen RMČ) posvětila kontroverzní projekt cca 60 m vysokého vyhlídkového kola na Hořejším nábřeží. Smlouvu o pronájmu pozemku, kde aktuálně stojí jediné dětské hřiště na Smíchově (Dětský ostrov je stále ve fázi projektu), RMČ schválila v „ideálním termínu“, a to dne 29. června 2016, tedy „úplnou náhodou“ těsně předtím, než vznikla povinnost státní správy a samosprávy zveřejňovat smlouvy nad 50 tis. Kč. Načasování bylo zajímavé i s ohledem na nastávající prázdniny a dva červencové svátky, kdy má většina občanů zcela jiné zájmy než sledovat počínání vedení místních radnic a činnost občanských iniciativ obvykle také polevuje.

Je pravdou, že záměr byl v listinné podobě 14 dní vyvěšen na úřední desce městské části, ale jaksi se „zapomnělo“ na jeho zveřejnění na internetových stránkách radnice, což v dnešní elektronické době by snad mělo být samozřejmostí. Možná z tohoto důvodu se do projektu přihlásil jeden jediný zájemce, a to firma Timsbury Capital, s.r.o., se základním kapitálem 12 tis. Kč, jejímž jediným vlastníkem je od 9. června 2016 zemědělský podnikatel Jiří Havrda. Cena pronájmu za 6 327 m2 plochy včetně 77 m2 kavárny činí „celých“ 56 500,00 Kč měsíčně, tedy úžasných 8,93 Kč/m2/měsíc. Zda má takováto nebývalá vstřícnost vedení MČ Prahy 5 vůči zcela nově vzniklému podnikatelskému subjektu bez jakýchkoliv referencí na jeho podnikání nějaké pozadí, si může každý domyslet. Radní Prahy 5 zřejmě nezajímá ani to, zda má tento potenciální nájemce potřebný kapitál na investici odhadem ve výši 200 mil. Kč.

A jaké názory zaujímají občané, kteří bydlí v okolí smíchovské náplavky? Tato skutečnost v době neustále proklamované participace ani nebyla zjišťována. Naprostá většina místních občanů totiž preferuje užívání náplavky jako klidného místa k odpočinku s maximálně 1 nebo 2 kavárnami, posezením a s výhledem na řeku a Vyšehrad. Samozřejmostí je i zachování dětského hřiště a sportovní arény na Hořejším nábřeží.

A jak vedení MČ Prahy 5 zdůvodňuje svůj záměr umístit toto vysoké monstrum do pražské památkové rezervace, které evidentně bude převyšovat současnou zástavbu? Prý vyhlídkové kolo je dobrým způsobem, jak přilákat turisty a oživit smíchovský břeh Vltavy. „Turistický ruch se odehrává především v části Prahy 1. My v Praze 5 chceme také vytvořit něco, za čím by turisté šli. Neumím si představit nic jiného, co by bylo takovým lákadlem.“, okomentoval plánované vyhlídkové kolo místostarosta Prahy 5 Martin Slabý. Kéž by mělo vedení radnice Prahy 5 takový zájem o vlastní občany jako má o blaho turistů a začalo řešit tolik palčivou otázku stavu životního prostředí v centrální části Smíchova např. omezením dopravní zátěže.

Jde o zřejmou ukázku nesoudnosti a také neochoty či neschopnosti využít smíchovský břeh řeky pro potřeby občanů Prahy 5. Snížení dopravní zátěže a budování ploch městské zeleně, dětských hřišť apod. by v této dopravně exponované oblasti bylo tím správným řešením. Pokud si však starosta Prahy 5 Radek Klíma nutně potřebuje postavit svůj vlastní pomník, navrhujeme umístit ho v místě jeho bydliště na Zbraslavi a za jeho vlastní peníze.

Nesouhlasíte-li se záměrem postavit na Hořejším nábřeží vyhlídkové kolo, podpořte, prosím, petici proti tomuto záměru na

http://www.petice24.com/ruske_kolo_nechceme

Karel Bauer