„Smíchov City“ na pranýři

Developerský projekt Smíchov City je zásadní, celopražský urbanistický záměr, jak na dnešní volnou plochu bývalého nákladového nádraží Smíchov, tj. mezi ulice Ostrovského, Radlická a Nádražní, umístit cca 8 tis. bytů pro cca 17 tis. obyvatel, 150 tis. m2 administrativních ploch a celou oblast „dorazit“ dosud nespecifikovaným, ale zcela jistým nárůstem dopravy. Představte si město o počtu obyvatel jako má Beroun vměstnané na plochu ne o moc větší než je plocha Karlova náměstí. Tento záměr místní občané v anketě k projektu Smíchov City jednoznačně odmítli.

Jak bude takové město dle záměru Sekyra Group vypadat?

Bude postaveno z bloků tradiční formy v standardní výšce osm nadzemních podlaží. To je významně výše než dnešní nová severní část Radlické ulice, kterou si její tvůrci sami pochvalují jako model moderní výstavby. Blok, který místo průhledů a provětrání degraduje Radlickou ulici na celodenně vytíženou dopravní tepnu. 

FOTO občanský koncept

Na vizualizace budoucích ulic nové čtvrti Smíchov City by měl divák nahlížet s potřebnou dávkou skepse, neboť počítačovou grafikou lze velikost staveb a prostor vizuálně účelově upravit. Životní prostředí centrální části Smíchova patří k nejhorším v Praze, viz např. geoportalpraha.cz. Nikde se nedozvíme, jaké následky bude pro již dnes exhalacemi a prachem velmi zatížený Smíchov taková objemná neprostupná zástavba mít. Nevíme, jak tyto bloky omezí proudění vzduchu a jak se dále zhorší podmínky  pobytu ve městě. Nikde se rovněž nedozvíme, zda vůbec a jak komplexně bylo posouzeno dopravní řešení a jak eventuální nové řešení zapadá do tolik potřebné dopravní rozvojové koncepce celého území Smíchova.

Postup projekční přípravy ukazuje, jak lze záměru developera prakticky napomáhat, a to zcela proti účelu, pro který byl Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR“) zřízen. Může odpovědné odborné pracoviště přenechat plánování tak významné části města developerovi, a to ještě bez řešení všech souvislostí?

Zamysleme se, co dělat, jestliže IPR vypíše soutěž jen na vybrané objekty na základě neschváleného a neprojednaného developerského projektu a v rozporu se správním řádem a stavebním zákonem jej prohlásí za závazný regulační podklad! Developerské záměry se pak bez alternativ stávají součástí územního plánu. Architektonická soutěž musí být prohlášena za neplatnou a následné projekční kroky musí být jako kroky nelegální zastaveny. V Evropě v historických centrech měst již dávno platí, že ekonomický rozvoj města není dosažen jen zvětšováním objemů a zahušťováním zástavby, ale že tohoto rozvoje lze dosáhnout pouze kvalitativní transformací.

Položme si otázku, jak pracují politici, kteří  byly zvoleni, aby definovali, ale hlavně prosazovali veřejně prospěšný zájem. Kdo prosadí parky, vodní plochy, veřejně prospěšné stavby jako např. koncertní halu, stadion, sportovní plochy, vzdělávací zařízení, zařízení pro seniory apod.? Partajní politici za participaci veřejnosti vydávají pouhé jednostranné prezentace developerů, které ve výsledku nemají na developerské projekty žádný vliv. V případě záměru Smíchov City je nezbytné začít znovu a řádně, tj. od důkladné koncepce rozvoje území a řešení celé lokality komplexně, a to za účasti občanů již ve fázi návrhu, včetně řešení dopravy a vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

Jiří Gebert