BARRANDOVSKÉ ESKAPÁDY

Dne 8.3.2016 bylo uspořádáno setkání s občany MČ Prahy 5 a zejména obyvateli Barrandova za účasti

společnosti architektů „Atelier A69“, která bude zpracovávat studii na téma budoucího rozvoje sídliště Barrandov. Sídliště Barrandov již dlouho patří k lukrativním částem Prahy 5 a tak se k velké nelibosti tamních obyvatel nezadržitelně rozrůstá do obrovských betonových rozměrů. Developeři  (Finep, Landia + Ekospol) v minulosti nezaváhali ani na okamžik a rychle vykoupili zbývající volné plochy za účelem stavby nových obytných domů. Takže je jasné, že stavět se na Barrandově musí, ať se to občanovi líbí nebo ne.

Za alarmující lze považovat fakt, že developerská společnost FINEP podala koncem roku 2013 žádost o změnu územního plánu týkající se celého tohoto území, které je svou rozlohou srovnatelné s plochou současného Barrandovského sídliště. Požaduje navýšit původní kapacitu s celkovou podlažní plochou 180.000 m2 (tj. cca 7000 obyvatel) více než dvojnásobně tzn. vyšší domy s menšími odstupy mezi sebou, vyšší dopravní zátěž, ohrožení chráněné přírodní památky Prokopské údolí, neochota k vybudování podzemních parkovišť atd. Území vyhrazené v platném územním plánu pro veřejnou vybavenost (školská zařízení, služby pro občany, kulturní zařízení, apod.) jsou nahrazeny tzv. „plovoucími značkami“, což znamená, že již nebudou mít svůj rezervovaný prostor. Zavedení plovoucích značek je jen předstupněm pro jejich pozdější úplné vypuštění. Plochy pro sportoviště požaduje vyloučit zcela, na nějaký park už zřejmě také nezbyde místo.

Je tu ještě jeden zásadní problém, a to nedobudovaná kanalizace! Současná kanalizace kapacitně nedostačuje pro stále rostoucí výstavbu a kanalizační svod v Klukovicích stále čeká na prodloužení do míst nové bytové zástavby. A nutno dodat, že čeká již pěkně dlouho. Dle sdělení pana místostarosty Mgr. Budína ještě dlouho čekat bude, neboť celá záležitost je již několik let stále „v řešení“.

Stejný problém je v lokalitě mezi ulicemi Štěpařská, Kurandové a Borského. Tato plocha byla a je určena pro veřejnou vybavenost. Poté, co se společnosti Bouwfonds nepodařilo změnit plán zástavby, přeprodala pozemky společnosti Landia. Ta plánuje zacpat tento pozemek několika budovami, které mají být až 9-ti patrové. Tím dojde ke zhoršení podmínek pro bydlení v okolí.

Městská část P-5 nyní připravuje novou urbanistickou studii dalšího rozvoje v této oblasti, která by se měla stát součástí Metropolitního plánu hl.m. Prahy. Ovšem jak jsme se dozvěděli na této besedě, Metropolitní plán by měl být hotov až v roce 2020 a s takovou rychlostí nás jistě developerské firmy předstihnou…

Nám, obyčejným občanům, nezbyde zase nic jiného, než neúnavně bojovat alespoň za kousek zeleně pro naše děti. Tímto bychom chtěli poděkovat všem členům Spolku „Za lepší Barrandov“, kteří se v této kauze již dlouhodobě angažují. Jejich dotazník „Barrandov není OFF“ jasně ukázal, že potřeby i přání tamních obyvatel jsou v rozporu s návrhy developerů. Tyto výsledky budou prezentovat na svých webových stránkách a předají je také společnosti Atelier A69. Jsme zvědavi, jak se tato fakta podaří zapracovat do výsledné studie.

Na závěr bychom chtěli požádat všechna Občanská sdružení a spoluobčany, aby se aktivně zapojili do „hlídání“ akcí developerů, kteří chtějí změnit přijatelné místo k bydlení v betonovou džungli.

Eva Zamouřilová, Jiří Krátký