Veletoč strany zelených

Rozhodnutí zastupitelstva, které se konalo ve čtvrtek 15. října, byla poněkud nečekaná.

Zastupitelstvo především rozšířilo počet členů rady ze sedmi na devět a zvýšilo počet uvolněných (tedy placených) zastupitelů z deseti na čtrnáct. Zejména v době, kdy se plnění rozpočtu Prahy 5 pro letošní rok vyvíjí velmi nepříznivě, se jedná o velmi neuvážené rozhodnutí. Do rady pak byla dovolena zastupitelka za Stranu zelených Tatiana Konrádová. Deváté místo zůstalo neobsazeno. Strana zelených tedy zůstala v koalici i poté, co z ní počátkem září na základě silné kritiky poměrů na radnici vystoupila. Tento výsledek jistě nemile překvapil všechny, kteří Straně zelených alespoň minimálně důvěřovali. Pojďme si zrekapitulovat hlavní události, které veletoči Strany zelených předcházely.

Dne 3.9. Erika Uchytilová, zastupitelka za stranu zelených a manželka lídra strany zelených Lukáše Budína, publikovala na webu strany zelených následující informace: „V noci z úterý na středu 2. září se zastupitelé a zastupitelky zvolení za Stranu zelených a Českou pirátskou stranu do Zastupitelstva Prahy 5 rozhodli vypovědět koaliční smlouvu uzavřenou v říjnu 2014. Dnešní lživá oficiální tisková zpráva radnice o tom, že rozpad koalice nehrozí, jen důvody k vypovězení koaliční smlouvy akcentovala.

 

Jako hlavní a dlouhodobý problém efektivní spolupráce v koalici byla vyhodnocena nekomunikativnost starosty Radka Klímy (TOP09), který se díky svým osobním problémům naplno nevěnuje práci pro městskou část. Za zásadní problém zelení zastupitelé vnímají fungování procesu veřejných zakázek, nakládání s majetkem, neadekvátní čerpání rezervy rozpočtu a reorganizaci úřadu, která paralyzovala jeho chod.

Členská schůze Strany zelených na Praze 5 se shodla, že další fungování stávající radniční koalice není možné a souhlasila, aby zelení zastupitelé a zastupitelky koalici bezodkladně vypověděli a jednali o novém uspořádání, které vytvoří větší prostor pro realizaci programu Strany zelených. Na následné schůzi zastupitelského klubu SZ s podporou ČPS bylo jednomyslně schváleno usnesení vystoupit ze stávající koalice. Zároveň se klub připojil k memorandu o spolupráci se politickými subjekty ANO 2011, ODS, Patrioty a potenciálně s KDU-ČSL.“

Je všeobecně známo, že již mnohem dříve vyjednával z pověření 1. zástupce starosty za Stranu zelených Lukáše Budína vedoucí jeho týmu poradců Jan Skalický sestavení

nové koalice bez TOP 09 a ČSSD

 

Dne 4.9. zveřejnili své vyjádření zastupitelé za Stranu zelených Tatiana Konrádová, Pavel Himl,

Ondřej Velek a jediný zastupitel za Českou pirátskou stranu Josef Matoušek. Mimo jiné napsali:

„Cítíme se být vázáni usnesením Základní organizace Strany zelených v Praze 5 o ukončení současné koalice ve složení TOP 09, SZ, KDU-ČSL a ČSSD při hlasování o důvěře této koalici na zasedání zastupitelstva MČ Praha 5. Zároveň se rozhodně distancujeme od vlivu lobbisty Jana Skalického, který je poradcem našeho stranického kolegy Lukáše Budína, i od případného vlivu bývalého kontroverzního starosty Milana Jančíka!!!“

Dne 15.9. Lukáš Budín napsal ve svém otevřeném dopise voličům o situaci v Praze 5 mimo jiné: „Pro mě osobně však praktiky pana Klímy a spol. Prahu 5 přivedly na divoký východ – nelegální nahrávky, výhrůžky, nepravdivé informace v médiích, nátlak na úředníky aj. – a to zavedením až mafiánských praktik.

Pan Klíma a koalice by sami měli v pátek předstoupit před zastupitele, odstoupit či požádat o vyslovení důvěry a následně by měla být dána možnost vzniku nové koalice s většinovým mandátem. Pokud tak neučiní, tak je to výsměch občanům Prahy 5, skandální porušování veškerých pravidel politiky.

 

Od té doby až 10.10. v neděli večer Budín svým kolegům z připravované nové koalice sdělil, že v novou koalici nemá důvěru  pak prý bez jediného dalšího slova vysvětlení odešel. Na webu strany zelených se neobjevila jediná informace o radikálním obratu.

Dne 15.10.na astupitelstvu Strana zelených opět bez jediného slova vysvětlení předvedla veletoč a zůstala v koalici.

Se třemi radními v osmičlenné radě má nyní mnohem silnější pozici, než odpovídá jejím volebním výsledkům. Tato nerovnováha a skandální způsob, jakým svou pozici posílila, musí nutně vést v blízké budoucnosti k vyřazení Strany zelených z vedení radnice. Straně zelených totiž nemůže již věřit vůbec nikdo, ani opozice, ani koaliční strany, ani Ti její nejskalnější voliči. Bohužel při zachování stávající koalice TOP 09 v čele se starostou Klímou, ČSSD s problematickým Smetanou a KDU, mlčky tolerující všechny nekalé praktiky včetně porušování zákona o hl. m . Praze, nelze čekat žádný posun k lepšímu a může to vést mimo jiné k tragickému dopadu do rozpočtu Prahy 5.

 Jiří Vejmelka

Petice Smíchov City

Petice STOP PROJEKTU „SMÍCHOV CITY“
My níže podepsaní občané a občanská sdružení nesouhlasíme s realizací projektu „Smíchov City“ a nesouhlasíme ani se způsobem, jakým je tato výstavba připravována.
Neinformovanost. Před ohlášeným zahájením stavby nevíme stále nic víc, než co nabízí propagační obrázky Sekyra Group. Nevíme, kolik přibude obyvatel, kolik aut v garážích a na jakém centrálním parkovišti, kolik se plánuje kanceláří? Kde plánuje projekt „Smíchov City“ školy, školky a služby, kde bude ohlášené nákupní centrum? Jak státní správa zastupuje zájmy občanů, jak vynucuje výstavbu občanské vybavenosti?
Proč zde není v rámci projektu dán prostor vedle čistě komerčních staveb i pro významné stavby, třeba koncertní halu, sportovní halu, tržnici, okrasný park. Chceme vědět, jak navrhovaná masivní osmipodlažní bariera „Smíchov City“ ovlivní větrání a klimatické poměry Prahy. Jak budou dodrženy příslušné stavební předpisy? Jaké budou následky dopravní a sociální? Jak „Smíchov City“ změní pražské panorama? Místo projektu „City“ maximalizujícího realitní zisk, chceme kultivované, krásné předměstí.
Předimenzované stavby typu „City“ likvidují kvalitu ulic se starou zástavbou, Radlické a Nádražní, které by se mohly stát živými městskými bulváry.
Obcházení zákonných postupů. Neprojednaná „studie území“, objednaná a hrazená developerem, diktuje regulační podmínky. Stala se, aniž má právní validitu, závazným podkladem architektonické soutěže na jednotlivé objekty.
V příloze, „Smíchov na slepé koleji“ jsou podrobně dokumentovány námitky i návrhy citlivějšího řešení stavebního rozvoje území nového Smíchova.
Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR), pražského Magistrátu se takto vzdal svých kompetencí a fakticky se stal zprostředkovatelem developerského záměru.
Žádáme Magistrát hl. města Prahy, aby posoudil jednání IPR, ve věci architektonické soutěže, které je možno chápat jako obcházení řádných správních postupů dle stavebního zákona, významnou městskou institucí a aby zastavil projekt „Smíchov City“.

My podepsaní požadujeme nápravu nedostatků, nezávislé zpracování regulace Radlické třídy, jako závazný podklad dalšího plánování. Žádáme, aby Radlická třída měla všechny náležitosti významné městské třídy.
Požadujeme, aby všechny kroky plánování nové čtvrti Smíchova a Radlické ulice respektovaly požadavky novely stavebního zákona 350/2012 Sb. a aby byla zajištěna skutečně zákonným způsobem účast veřejnosti i majitelů, kterých se územní plán dotýká.
Petiční výbor se tímto přihlašuje k jednání.

Za petiční výbor
Jiří Gebert, architekt