DĚTSKÝ OSTROV 2

Není možné si nevšimnout, že tato „oáza“ dětského vyžití se po poslední velké povodni v roce 2013 změnila na „území duchů“, kam lidská noha nemá možnost vstoupit. I přes veškeré sliby ze strany členů zastupitelstva MČ P5 na obnovu tohoto dětského areálu zeje dané místo neustále prázdnotou.

Již na podzim roku 2014 proběhla 2 výběrová řízení, a to jednak na dodavatele herních prvků a jednak na obnovu parku. Dodavatel herních prvků byl úspěšně vybrán, ale do druhého výběrového řízení na obnovu prostoru se nikdo nepřihlásil, ačkoliv bylo osloveno 5 firem. Přesto projekt na obnovu areálu byl vypracován do jara 2015 a pak zřejmě ještě několikrát upravován. Kde se tedy stala chyba, že práce na obnově Dětského ostrova nemohly začít?

Odpověď je jednoduchá – navzdory slibům z května letošního roku, že po letních prázdninách 2015 by se měl Dětský ostrov znovu otevřít veřejnosti, se pan starosta Prahy 5 MUDr. Klíma rozhodl projekt obnovy tohoto areálu ještě odložit. Důvodem je prý nutnost vytvoření tzv. „interaktivních tabulí“ pro děti a jejich umístění uvnitř areálu.  Za tím účelem bylo potřeba zpracovat nový projekt. Otázkou ovšem je, zdali tento nový projekt nenaruší původní účel využití celkového prostoru, čímž jsou především sportovní aktivity a pohybové vyžití mladé generace. Celková cenová relace obnovy Dětského ostrova je stanovena do 20 mil. Kč, přičemž cena výše zmíněných interaktivních tabulí byla vypočtena na 8-10 mil. Kč!  Výsledek je více než jasný – při zachování cenové hranice zakázky bude nutno snížit počet herních prvků nebo zmenšit plochu některých hřišť či některé aktivity úplně vynechat (např. hřiště na plážový volejbal atd.). Tato „osekaná“ varianta je však pro občany naprosto nepřijatelná.

Vzhledem k dosavadním zkušenostem se zastupiteli, jako je Mgr. Smetana nebo MUDr. Klíma, nelze ani očekávat, že proběhne slibované veřejné projednávání s občany a že budou předloženy rozpočty obou variant vypracovaných projektů, navíc v časovém horizontu, který by zaručil slibované otevření prostoru koncem léta 2016.  Máme doufat, že se tak opravdu stane? Rozhodně ne, nelze jen čekat a mít z Dětského ostrova další „Blanku“. Lepší variantou se díky současné situaci na radnici MČ P5 jeví odvolat neschopné a nedůvěryhodné zastupitele a nahradit je těmi, kteří budou respektovat zájmy občanů tak, jak jim určuje jejich mandát.

Eva Zamouřilová

S Prahou 5 procestujme svět

Pravděpodobně ne my, ale zastupitelé Městské části Prahy 5 určitě. Aspoň někteří. V každém zastupitelstvu se vždy najde někdo, kdo svojí cestovatelskou vášní převyšuje ostatní. V období let 2010 – 2014 to byla jistá Diana B., která nevynechala jedinou příležitost navštívit spřátelená města či účastnit se různých konferencí a přednášek za našimi hranicemi.

V současném zastupitelstvu jí statečně nahradila Erika U. (SZ), které zdatně sekunduje Mirka H. (ČSSD), a to jak cestovatelskou vášní, tak pracovním zápalem. I když zatím dámy zasedají jako “odbornice na všechno“, každá „pouze“ v 6 či 7 výborech nebo komisích, snaha se jim upřít nedá. Jak se objeví nabídka na zahraniční cestu, ani chvilku neváhají a vyrážejí bez ohledu na počasí.

Nedávno se zastupitelé rozhodli prodloužit si léto a vyrazili na konferenci do chorvatského Trogiru. Zřejmě v rámci transparentnosti přibrali i několik prostých občanů, a tak se „účastníkem zájezdu“ stal např. i zeť místostarosty Smetany (ČSSD), pan Jakub Krajčí.  Jaký konkrétní přínos mělo vyslání 19členné delegace, se zřejmě nedozvíme, protože zprávy z podobných akcí Rada MČ P5 nezveřejňuje, byť se třeba jedná o cesty služební, hrazené z veřejných prostředků. Nicméně propagace Prahy 5, zvlášť v okamžicích, kdy si jedna z účastnic zájezdu po oslavném večírku ani nestihla dojít včas na toaletu, byla jistě velmi namáhavá a ve výsledku zdařilá.

Nakonec těch cca 165 tisíc Kč z pokladny MČ P5 (viz usnesení Rady MČ P5 č.1188) za to určitě stojí.