Dětský Ostrov

První zmínky o ostrově se datují již od roku 1355. V důsledku záplav několikrát zmizel. Do 18. století se jmenoval Maltézský, později Hykyšův, Funkovský, Židovský. . Svůj poslední (současný) název získal ostrov počátkem 60. let 20. století, kdy zde byl vybudován areál dětských hřišť.

Ostrov byl uměle prodloužen při výstavbě plavební komory Smíchov v letech 19131916. Na jihu k němu byla připojena část Petržílkovského ostrova a na severu byla vybudována dlouhá dělící zeď. Plavební komora má dvě zdymadla a překračuje dva jezy (Staroměstský a Šítkovský). U jižního cípu ostrova se nachází také Malostranská vodárenská věž zvaná též Petržilkovská.

Před svátkem Dušiček zde členové spolku Vltavan každoročně pokládají věnce na paměť obětem řeky.

Po povodni v červnu roku 2013 bylo hřiště zavřeno z důvodu kontaminace ropnými produkty a jinými látkami bude nutné odvozit původní zeminu a celé hřiště kompletně zrekonstruovat.Plánuje se zde kromě nových herních prvků i vybudování multifunkčního sportoviště pro míčové hry včetně beachvolejbalového hřiště, které dosud na Praze 5 chybí. Kvůli plánovanému rozsahu prací a časové náročnosti obnovy bude tamní hřiště s největší pravděpodobností otevřeno až na jaře 2014,“ řekl starosta Prahy 5 Miroslav Zelený v srpnu 2013.

 

Nyní je to více, než dva roky a bohužel se toho moc nezměnilo L . Také se zjistilo, že ostrov nepatří městské části Praha 5. Dětský ostrov vlastní státní podnik Povodí Vltavy. Po úspěšném jednání vedoucích představitelů Prahy 5 se zástupci podniku a s jeho nadřízeným orgánem, Ministerstvem zemědělství, se podařilo získat souhlas s prodloužením výpůjčky Dětského ostrova. „Podepsali jsme dodatek ke smlouvě o výpůjčce až do roku 2028. Současně se podařilo dokončit finální verzi projektové dokumentace k obnově Dětského ostrova, která byla zapotřebí k vypsání výběrového řízení na dodavatele,“ informuje 1. zástupce starosty Petr Lachnit (ANO).

18.11.2014 se psalo v tisku:

Radnice Prahy 5 zrušila tendr na rekonstrukci Dětského ostrova

Praha – Oprava Dětského ostrova v Praze 5 se odkládá. Dosluhující vedení radnice totiž zrušilo kvůli nezájmu firem výběrové řízení na dodávku stavebních prací. „Do výběrového řízení na stavební práce se nepřihlásil žádný zájemce, bude tak pravděpodobně vypsána znovu,“ potvrdil mluvčí Prahy 5 Luděk Sezfig.

Praha 5 chtěla ostrov opravit již v srpnu loňského roku, z rekonstrukce však nakonec sešlo. Tehdy počítala s náklady zhruba 20 milionů korun. Kolik bude oprava stát, není v tuto chvíli jasné.

Jiná média poskytla 2.10.2014 tuto informaci:

Radnici vypsala v rámci oprav dvě výběrová řízení. Jedno bylo na zmíněné stavební práce, druhé na dodávku herních prvků tamních hřišť. „V této části se podařilo vybrat dodavatele,“ uvedl Sefzig s tím, že za ně Praha 5 zaplatí 3,9 milionu bez DPH. Lachnit (ANO).

Důraz na transparentnost

Vzhledem k důležitosti rekonstrukce se Rada MČ Praha 5 rozhodla jít nejtransparentnější cestou a najmout externí subjekt pro organizaci veřejné zakázky. Rada v srpnu vysoutěžila firmu Veřejné zakázky s.r.o., která zajistí soutěž na dodavatele stavebních prací a herních prvků pro rekonstrukci. Začátkem září pak Rada MČ Praha 5 vyhlásila výběrové řízení na dodávku herních prvků a schválila text zadávací dokumentace. „Termín zprovoznění ale bohužel nemůžeme odhadnout vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení. Tento proces nelze vzhledem ke lhůtám daným zákonem o veřejných zakázkách nikterak uspíšit. Po výběru zhotovitele se začne s rekonstrukcí,“ dodává radní Jiří Vejmelka (SNOP).

 

V současné době (11.6.2015) je údajně snad vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci a čeká se, jak vše dopadne.

Bylo by dobré, aby se rekonstrukce rychle provedla, děti si měli kde hrát a rodiče přitom relaxovat ve stínu vrostlých keřů a stromů. Toto hřiště bylo hojně využíváno i cizinci a nepůsobí moc dobře, že nejsme schopní dva roky po povodni mít hřiště opět zprovozněné.

Snad to nebude jako s tunelem Blanka.

  Pavel Váša, Eva Zmouřilová